E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev oddelka

Na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru je mogoče študirati geografijo na 1., 2. in 3. stopnji bolonjskega študija.

S študijem na prvi stopnji usposabljamo študente za osnove geografskega poklica, to je za samostojno spoznavanje in interpretiranje konkretnega geografskega prostora oz. pokrajine. Prvostopenjski program zagotavlja mednarodno primerljivo temeljno in pregledno univerzitetno geografsko izobrazbo. Po prvi stopnji študija se pridobi naziv univerzitetni/a diplomirani/a geograf/inja.

Študij geografije nadgrajujemo v dveh podiplomskih študijskih programih - pedagoškem in nepedagoškem. Pedagoški program se usmerja v pripravo kadra za poučevanje geografije na različnih izobraževalnih nivojih (magister/ica profesor/ica geografije), nepedagoški pa v raziskovalno/aplikativno geografijo, ki je neposredno uporabna pri trajnostnem razvijanju lokalnega in globalnega življenjskega prostora (magister/ica geografije). Vsi navedeni programi omogočajo poljubne kombinacije z drugimi predmeti v okviru koncepta dvopredmetnosti.

Študij na tretji stopnji oz. doktorski študij geografije spodbuja razvoj individualne prostorske raziskovalne žilice.

Oddelek za geografijo koordinira univerzitetno mrežo GEOREGNET v okviru CEEPUS srednjeevropskega programa mobilnosti. Izdajamo znanstveno revijo Revija za geografijo in študentsko revijo GeoUM.

7 razlogov zakaj študirati geografijo na FF UM:

  • okoljska - trajnostna naravnanost vsebin,
  • neposredno izkustveno terensko delo in ekskurzije,
  • delo z geografskimi informacijskimi orodji,
  • intenzivna povezanost študentov in predavateljev,
  • mednarodno sodelovanje,
  • sodelovanje z okoljem,
  • raziskovalni tabori, učni poligoni, astronomska opazovanja...

In kje se boš zaposlil?

GEOGRAF VEDNO NAJDE POT, TUDI V POKLIC!

Študij interdisciplinarno zasnovane geografske vede te pripravi za vstop na razgiban trg dela (šolstvo, GIS in kartografija, okoljski inženiring, prostorsko načrtovanje, turizem, občine in upravne enote, mediji, varovanje naravne in kulturne dediščine, raziskovalna dejavnost...).