E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Zakaj študirati filozofijo?

»Če moramo filozofirati, potem moramo filozofirati, in če ne, potem znova moramo filozofirati; zato v vsakem primeru moramo filozofirati. Kajti če filozofija obstaja (in je potrebna), potem smo primorani vsekakor filozofirati; in če ne obstaja (in je nepotrebna), potem moramo za to, da bi raziskali, zakaj ne obstaja in je nepotrebna, znova filozofirati.« (Aristotel)

Je poanta filozofije v znanju o svetu okoli nas, v spoznavanju nas samih? Vsekakor. Je njena poanta v spreminjanju sveta? Tudi. Še pred tem pa ga je potrebno misliti, kar je najtežje. Ideje filozofov so v preteklosti družbo radikalno spreminjale in toliko tega je, česar znanost ali družba ne želita ali ne znata postaviti v miselni okvir. Čeprav danes to ne velja, je filozofija nekoč bila na začetku razvoja vseh znanosti. Njeni privrženci ugotavljajo, da ostaja po krivici v teh časih predvsem še branik za kritično in samostojno razmišljanje. Morala in etika sta filozofski disciplini - zakaj biti moralen, vam lahko najbolje pojasni le filozof. Logika je filozofska disciplina - kateri argumenti so dobri in kateri slabi, vam lahko najbolje pojasni le filozof. Že samo to sta dva dobra razloga med številnimi, zaradi katerih lahko ugotovimo, kako nujna so filozofska znanja za razumevanje, razlago in tudi delovanje posameznika in družbe v celoti.

Omenjen je le en vidik njene koristnosti, je še veliko drugih. Če želimo biti učeča se družba, moramo znati nakopičene informacije, s katerimi smo prestreljeni, pravilno in smiselno urediti, na koncu tudi kritično ali analitično ovrednotiti. Tudi razumeti in razložiti dogajanje okoli nas: družbeno, politično, znanstveno. Študij filozofije je specifičen, ker ponuja prav to: ne samo pridobitev formalne izobrazbe ali znanj, prinaša enega od ključnih načinov za poglobljeno analizo in mišljenje o nas samih in svetu okoli nas. Posredno nas vabi celo, da vsakdo osebno izbere možnost, kako preživeti svoje življenje: površno, tjavendan, brez mentalnega naprezanja, ali morda v raziskovanju in odkrivanju odgovorov na najtežja vprašanja o človeku, svetu, družbi, transcendenci. Kakor je v razmislek predlagal nesmrtni Sokrat: »Neraziskanega življenja ni vredno živeti.«

Zakaj študirati filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru?

Mariborski Oddelek za filozofijo obstaja že vse od leta 1993, zaposluje vrsto odličnih strokovnjakinj in strokovnjakov, dejavnih tudi na raziskovalnem področju, izobrazil je številne generacije. Sodelujemo v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih in si želimo vanje vključevati tudi najbolj perspektivne študentke in študente. Doslej smo uspeli ohranjati odprt odnos do vseh šolajočih se študentk in študentov, z njimi gojiti dialog, ki je sicer v osrčju filozofskega naprezanja, spodbujati razmišljanje, intelektualni angažma in razpravo, kritični in analitični pogled na filozofijo. Hkrati verjamemo, da je filozofsko znanje lahko komplementarno z drugimi znanostmi in vedami, nikakor ne samoten trud čudakov, zato sledimo svetovnim filozofskim trendom tudi v perspektivi interdisciplinarnosti. Urejamo in izdajamo dve znanstveni reviji, v slovenščini revija Analiza, v angleščini pa mednarodno odmevno revijo Acta Analytica.

Katere programe izvajamo?

Na naši fakulteti ponujamo študij filozofije na vseh treh stopnjah (bolonjskega) izobraževanja. Na 1. stopnji se izvaja dvopredmetni bolonjski program prve stopnje (BA) Filozofija, ki ga lahko združujete s študijem drugih dvopredmetnih programov prve stopnje na naši fakulteti. Po zaključku študija filozofije lahko študentka ali študent nadaljujeta na drugi bolonjski stopnji, kjer izbirata med naslednjima programoma: (a) dvoletni (MA) študijski program Pedagoške dvopredmetne filozofije in (b) dvoletni (MA) študijski program Nepedagoške dvopredmetne filozofije.
Najbolj prepričani lahko študij filozofije nadaljujejo na tretji bolonjski stopnji in ga kronajo z doktoratom, ki bo omogočil reševanje najzahtevnejših filozofskih in drugih humanističnih problemov.

Kje se s filozofsko izobrazbo lahko zaposlite?

Gotovo v slovenski družbi še posebej v družboslovnih in humanističnih vodah trenutno ni enostavno najti službe, toda diplomanti bodo s svojim širokim poklicnim profilom konkurenčni na raziskovalnem področju, v založništvu in novinarstvu, oglaševanju, v medijih, v kulturnih, duhovnih in umetnostnih ustanovah. Pa tudi, zakaj pa ne, v intelektualnem podjetništvu. Ker pa je mogoče prvostopenjski študij filozofije nadgraditi tudi s pedagoško specializacijo, se bo magisterijem odprla še dodatna poklicna možnost v poučevanju filozofije in njej sorodnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah.

Izberite modrost, dobrodošli na študiju filozofije v Mariboru!

Pomembne povezave:

Analiza
Acta Analytica
Slovensko filozofsko društvo: SFD
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF)
Društvo za razvoj humanistike
Mednarodne konference na Bledu