E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev oddelka

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko izvaja dva študijska programa: na dodiplomski stopnji univerzitetni dvopredmetni pedagoški program Angleški jezik s književnostjo in ... ter na podiplomski stopnji študijski program Angleški jezik in književnost.
V okviru dodiplomskega programa študentje spoznavajo strukturo jezika (glasoslovje, oblikoslovje, skladnja ...) in zakonitosti njegove rabe (sociolingvistika, razlike med britansko in ameriško angleščino ...). Prav tako jih seznanimo s kulturo in književnostmi angleških govornih področij. Poleg slovenskih predavateljev sodelujejo tudi rojeni govorci iz Kanade, Velike Britanije in občasno ZDA, kar daje dodatno možnost spoznavanja medkulturnih razsežnosti, avtentične izgovarjave, širjenja besednega zaklada ter razvijanja slušne, govorne, bralne in pisne sposobnosti v angleškem jeziku. Kot bodoči učitelji se seznanijo z najnovejšimi metodami, ki jih bodo potrebovali pri poučevanju in se v okviru hospitacij, nastopov in pedagoške prakse tudi sami preizkusijo v razredu.

Dodiplomski študij se nadgrajuje s podiplomskim programom Angleški jezik in književnost, v okviru katerega se kandidati lahko odločijo bodisi za magistrski ali za doktorski študij.

Na Oddelku skrbimo za mednarodno sodelovanje, pomembna je predvsem vključenost v program Socrates-Erasmus, ki omogoča študentom, da en semester študija preživijo na kateri od evropskih univerz in si tako pridobijo dragocene strokovne in medkulturne izkušnje. Že leta uspešno sodelujemo tudi z graško univerzo v okviru t. i. skupne predavalnice in za zainteresirane študente z obeh univerz organiziramo skupne študijske aktivnosti. Organiziramo mednarodne simpozije in redno gostimo tuje predavatelje, kar bogati študijsko ponudbo z novimi temami in drugačnimi perspektivami.
Na Oddelku se odvijajo tudi obštudijske dejavnosti, kakršna je npr. delovanje Angleškega kluba, ki na rednih neformalnih srečanjih skrbi tudi za družabno življenje študentov v angleškem jeziku, izmenjavo mnenj in pogledov na različne teme, prireja zabave, organizira humanitarne akcije in podobno. Vse našteto nedvomno predstavlja visoko stopnjo motivacije za samostojno in ustvarjalno delo študentov, njihovo vključevanje v raziskovalno delo in uspešno pripravo za kasnejšo poklicno kariero.

Raziskovalna dejavnost članov Oddelka je povezana s predmeti in disciplinami, ki so del študijskih programov. Osredinja se na jezikoslovne raziskave (jeziki v stiku, sociolingvistika, skladnja, diahronija, glasoslovje, besediloslovje, pragmatika ...), književne vidike (britanska, ameriška, kanadska književnost), interdisciplinarne medkulturne raziskave in na didaktiko poučevanja angleščine.