Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

Program dela Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in finančni načrt Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki pomenita vsebino dela (storitve, projekti itd.) s ciljem operacionalizacije dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze v Mariboru, sprejme poslovodni odbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru mora s programom dela načrtovati oblike sodelovanja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru z gospodarstvom in svojo dejavnost na trgu.

Poslovodni odbor odloča o zadevah materialne narave glede razpolaganja s presežki sredstev, ki jih je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru ustvarila skladno s programom dela in finančnim načrtom ter zaključnim računom članice iz dejavnosti po 14. členu Statuta Univerze. Poslovodni odbor skladno s Statutom določi svoje druge naloge ter sprejme poslovnik, s katerim uredi svoje delo, hkrati pa nadzira poslovanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru po 1. odstavku tega člena.

Poslovodni odbor Filozofske fakultete ima 9 članov. Člani poslovodnega odbora po funkciji so: dekan prof. dr. Božidar Kante, tajnica fakultete Petra Ujčič in prodekanica za štud. zadeve Maruša Bajlec. Izvoljeni člani so: red. prof. dr. Bojan Borstner, izr. prof. dr. Dejan Kos, izr. prof. dr. Igor Žiberna, doc. dr. Bojan Musil, izr. prof. dr. Gorazd Bajc in lekt. dr. Melita Kukovec.

Poslovodni odbor sklicuje in vodi dekan prof. dr. Darko Friš.

Člani Poslovodnega odbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

  • red. prof. dr. Darko Friš,
  • red. prof. dr. Bojan Borstner,
  • izr. prof. dr. Dejan Kos,
  • izr. prof. dr. Igor Žiberna,
  • doc. dr. Bojan Musil,
  • izr. prof. dr. Gorazd Bajc,
  • lekt. dr. Melita Kukovec,
  • Petra Ujčič, tajnica fakultete in
  • Maša Jazbec, vršilka dolžnosti prodekanice za študentske vprašanja.

ZAPISNIKI SEJ

Zapisnik 1. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (459 KB)
Zapisnik 2. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (456 KB)
Zapisnik 4. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (587 KB)
Zapisnik 5. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (452 KB)
Zapisnik 6. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (561 KB)
Zapisnik 7. redne seje Poslovodnega odbora FF Prenesi (481 KB)

Zapisniki sej Poslovodnega odbora FF UM v mandatnem obdobju 2014-2018

Zapisniki sej Poslovodnega odbora FF UM v mandatnem obdobju 2010-2014

Zapisniki sej Poslovodnega odbora FF UM v mandatnem obdobju 2006-2010