Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Akademski zbor na podlagi 310. člena Statuta Univerze v Mariboru sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci. Pri delu Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov Akademskega zbora. Predstavniki študentov sodelujejo pri obravnavi in odločanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov ter na študijske programe, sodelujejo pri postopku izbire kandidata za dekana. Mandatna doba članov Akademskega zbora članice iz vrst študentov traja eno leto.

Delo Akademskega zbora vodi predsednik Akademskega zbora doc. dr. Anton Ravnikar, namestnik predsednika je izr. prof. dr. Boris Vezjak.

Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

  • izvoli Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • Senatu predlaga kandidate za dekana Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • obravnava in sprejema program razvoja Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • obravnava in sprejema porocilo o delu članice ter daje predloge in pobude Senatu Filozofske fakultete Univerze v Mariboru;
  • opravlja druge naloge, če tako določa Statut Univerze v Mariboru.

Volitve Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so tajne. Volilno pravico imajo člani Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru po Statutu Univerze v Mariboru.
Seje akademskega zbora so javne.

Pravilnik o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov

ZAPISNIKI SEJ

Zapisnik 1. izredne - volilne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (84 KB)
Zapisnik 1. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (109 KB)
Zapisnik 2. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (321 KB)
Zapisnik 2. redne seje Akademskega zbora FF UM - nadaljevanje Prenesi (94 KB)
Zapisnik 2. izredne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (272 KB)
Zapisnik 2. korespondenčne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (68 KB)
Zapisnik 3. izredne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (79 KB)
Zapisnik 3. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (215 KB)
Zapisnik 4. izredne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (176 KB)
Zapisnik 4. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (225 KB)
Zapisnik 5. izredne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (435 KB)
Zapisnik 5. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (204 KB)
Zapisnik 6. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (180 KB)
Zapisnik 7. redne seje Akademskega zbora FF UM - 1. del Prenesi (242 KB)
Zapisnik 7. redne seje Akademskega zbora FF UM - 2. del Prenesi (217 KB)
Zapisnik 8. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (233 KB)
Stališča 8. seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (211 KB)
Zapisnik 9. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (262 KB)
Zapisnik 10. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (304 KB)
Zapisnik 11. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (200 KB)
Zapisnik 12. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (335 KB)
Zapisnik 13. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (542 KB)
Zapisnik 14. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (298 KB)
Zapisnik 15. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (397 KB)
Zapisnik 16. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (356 KB)
Zapisnik 17. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (884 KB)
Zapisnik 18. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (660 KB)
Zapisnik 19. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (726 KB)
Zapisnik 20. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (667 KB)
Zapisnik 21. redne seje Akademskega zbora FF UM Prenesi (826 KB)

Zapisniki sej Akademskega zbora FF UM v mandatnem obdobju 2006-2010