E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

VPIS IN ČLANSTVO

Vpis poteka v časopisni čitalnici.

Člani naše knjižnice lahko postanejo dijaki, študentje in ostale fizične in prave osebe. Ob vpisu se zaračuna članarina po veljavnem ceniku storitev in velja za redne, izredne in podiplomske študente za tekoče študijsko leto, za ostale uporabnike pa za eno koledarsko leto.

Članarina velja za vse fakultetne knjižnice Univerze v Mariboru in za Univerzitetno knjižnico v Mariboru.

Redni, izredni in podiplomski študentje Univerze v Mariboru, ki imajo veljaven status, plačajo članarino ob vpisu v prvi oz. višji letnik, ostali uporabniki pa ob vpisu v knjižnico.

Nezaposlene osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje so opravičene plačila članarine, če prinesejo potrdilo o nezaposlenosti.

Članstvo je potrebno enkrat letno obnoviti. Spremembo osebnih podatkov je potrebno obveščati sproti.

ZA VPIS POTREBUJETE:

Študentje UM:

  • Potrjen indeks oz. študentsko izkaznico za tekoče študijsko leto
  • Osebni dokument

Ostali:

  • Osebni dokument
  • Plačano članarino po veljavnem ceniku