E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Vpis

V Miklošičevo knjižnico - FPNM (PEFMB) se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, stari nad 15 let. Tuji državljani se lahko vpišejo z jamstvom polnoletnega poroka, ki mora biti sam član knjižnice in slovenski državljan ali z jamstvom slovenske ustanove z javno listino. Poroka ne potrebujejo tuji državljani, ki so študenti Univerze v Mariboru ter državljani EU, ki so vpisani na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji in to izkažejo z ustreznim dokumentom.

Vpis v Miklošičevo knjižnico - FPNM (PEFMB) lahko opravite ves čas odprtosti knjižnice v izposoji ob vstopu v knjižnico.

Z vpisom v PEFMB ali v katero koli visokošolsko knjižnico Univerze v Mariboru pridobite članstvo v mreži knjižnic Univerze v Mariboru (UM).

Za vpis potrebujete:

 • osebno fotografijo v klasični velikosti 3,5 x 4,5 cm (študenti UM je ne potrebujete),
 • veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, potni list ali novo vozniško dovoljenje),
 • člani nad 18 let starosti ob vpisu plačate še članarino (glej cenik).

Poleg navedenega potrebujete za vpis:

 • študentje UM študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (članarino ste poravnali ob vpisu na fakulteto UM),
 • študenti drugih visokošolskih zavodov študentsko izkaznico ali potrdilo o vpisu (ob vpisu plačate članarino po ceniku),
 • dijaki dijaško izkaznico ali potrdilo o vpisu (do 18. leta ste članarine oproščeni),
 • upokojenci in invalidi ustrezno dokazilo o statusu upokojenca ali invalida (ob vpisu plačate članarino po ceniku),
 • brezposelne osebe potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje (članarine ste oproščeni),
 • prejemniki denarne socialne pomoči odločbo Centra za socialno delo (članarine ste oproščeni).

Ob vpisu vsi člani (razen študentov UM) plačajo še strošek izdelave nove članske izkaznice (glej cenik).

Spletni vpis

Miklošičeva knjižnica - FPNM (PEFMB) nudi vsem kategorijam članov tudi vpis s spletnim obrazcem in spletnim plačilom članarine. V spletni obrazec, do katerega dostopate preko spletne strani COBISS+, vnesete svoje osebne podatke kot so navedeni na vašem osebnem dokumentu.

Iz spustnega seznama izberite in potrdite Miklošičevo knjižnico - FPNM (PEFMB).

Izberite ustrezno možnost vpisa - (1) s študentsko identiteto (samo študenti Univerze v Mariboru) ali (2) preko vpisnega obrazca (ostale kategorije članov).

Izpolnite obrazec (ime, priimek in naslov pišite z velikimi tiskanimi črkami (pazite na ščž)) in potrdite, da se strinjate s Pogoji uporabe, ter poravnajte letno članarino (izjeme) preko sistema spletnih plačil UJP (plačilne in kreditne kartice, mobilna telefonija, spletne banke).

Članarina pri spletnem vpisu se obračuna po veljavnem ceniku.

Izjeme

Izjeme so naslednje:

 • študenti Univerze v Mariboru so ob vpisu na fakulteto plačali prispevek za uporabo knjižničnih storitev,
 • zaposleni na Univerzi v Mariboru so plačila članarine oproščeni.

Ostalo

Brezposelne osebe, prejemniki socialne pomoči in dijaki do dopolnjenega 18. leta starosti lahko oprostitev plačila članarine uveljavljajo samo ob osebnem vpisu v knjižnico. Osebni vpis v knjižnici opravijo tudi osebe, ki se vpisujejo za 3 mesece.

Članarino lahko čez 12 mesecev ponovno poravnate preko storitve Moja knjižnica in si tako podaljšate članstvo.

Pravilnik

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UKM

PEFMB, 22. 10. 2018