E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

SERIJSKE PUBLIKACIJE

Naročanje

Tuje serijske publikacije (SP) naročamo paketno, enkrat letno preko najugodnejšega ponudnika za vsako fakulteto posebej.
Nova naročila tujih SP je potrebno oddati do konca junija tekočega leta. Če je nakup potrjen, do konca leta gradivo naročimo za naslednje koledarsko leto.

Domače serijske publikacije naročamo neposredno preko založnikov za vsako fakulteto posebej. Naročilo velja do pisnega preklica.

Kje se serijske publikacije nahajajo?

V Mali čitalnici se nahaja bogat fond domačih SEZNAM DSP in tujih SEZNAM TSP strokovnih in znanstvenih serijskih publikacij in najpomembnejši slovenski časopisi in časniki. Številne, predvsem tuje serijske publikacije so dostopne tudi v elektronski obliki v polnem besedilu SEZNAM E-publikacij.

V Mali čitalnici hranimo serijske publikacije za tekoče in preteklo leto (2 leti). Večina publikacij je v prostem pristopu. Neknjižne priloge serijskih publikacij (CD-ROMi, CD-ji, DVD-ji, prosojnice, delovni materiali ...) so hranjene v mali čitalnici.
Večina starejših letnikov publikacij je arhiviranih v skladišču in jih naročite na glavni izposoji.

Seznam celotne zaloge nekaterih slovenskih strokovnih revij, ki jih pogosteje izposojamo, se nahaja na izposojevališču v Mediateki. Te publikacije niso prosto dostopne, naročite jih pri izposojevalki.

IZPOSOJA SERIJSKIH PUBLIKACIJ

Časopisi in revije so čitalniško gradivo in jih ne izposojamo na dom. Gradivo morate vrniti še isti dan, 15 minut pred iztekom delovnega časa knjižnice.

Pri izposoji serijskih publikacij predložite veljavno člansko izkaznico oz. osebni dokument in izpolnjen listek, iz katerega je razviden naslov, letnik, letnica in številka serijske publikacije.

IZPOSOJA NEKNJIŽNEGA GRADIVA

Gradivo ni v prostem pristopu (razen prosojnic, diapozitivov in notnega gradiva); podatke o njem dobite v kataložni bazi COBISS.SI, izpišete postavitev/signaturo in ga naročite na izposojevališču v Mediateki; če gradiva v bazi vseeno ne najdete, prosite za pomoč izposojevalko.

Gradivo v Mediateki je čitalniško, izposoja na dom je mogoča le po predhodnem dogovoru; vkolikor potrebujete gradivo za točno določen dan, npr. za potrebe pedagoške prakse, ga lahko rezervirate, in sicer osebno na izposojevališču Mediateke.

Da se neknjižno gradivo nahaja v Mediateki, pove postavitev/signatura, in sicer če je na začetku signature črka M (kar pomeni lokacijo Mediateka) z dodatno črkovno oznako za vrsto medija, npr. V za videokaseto: M V 78 KLAVIR.

IZPOSOJA DIPLOMSKIH DEL

Gradivo je čitalniško (izposoja na dom ni mogoča). V lokalni bazi MKMB- FPNM (akronim PEFMB) gradivo poiščete, izpišete postavitev/signaturo in ga naročite na izposojevališču v Mediateki, če nosi oznako M DIPL. Če nosi oznako D DIPL, pa na glavni izposoji.

Diplomska dela se nahajajo na dveh lokacijah: v Mediateki - to pove postavitev/signatura, ki se začne z oznako M DIPL (npr. M DIPL 91 HORVAT A. Krajevna) ali v skladišču (depo) - to pove postavitev/signatura, ki se začne z oznako D DIPL (npr. D DIPL 91 HORVAT A. Krajevna)

Polna besedila diplomskih del izdanih po letu 2008 so na voljo v Digitalni knjižnici Univerze v Mariboru. Uporabniki pa jih lahko dobijo tudi v lokalnem katalogu (COBISS/OPAC) tako, da pri iskalni strategiji označijo izbiro Le vir z e-dostopom.