E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Izposoja za Miklošičevo knjižnico - FPNM (MKMB)

Storitev medknjižnične izposoje gradiva izvajamo za raziskovalce in profesorje, ki so redno zaposleni delavci Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko, v njihove študijske in raziskovalne namene.

Iz slovenskih knjižnic si izposojamo gradivo neposredno, gradivo iz tujine pa nam posredujejo UKM, NUK (Francija) in CTK (članki) preko svojih tujih dobaviteljev (UKM-cenik, NUK-cenik, CTK-cenik).

V mariborskih knjižnicah si uporabniki gradivo izposojajo sami osebno.

Stroške storitve plačajo zaposleni Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko iz svojih stroškovnih mest. Pred prvim naročanjem v tekočem letu morajo oddati potrjen obrazec Zahtevek za izvedbo naročila, ki ga dobijo v ustreznih službah svojih fakultet.

Naročila sprejemamo osebno (v pisni obliki) ali po elektronski pošti - ob upoštevanju prejšnje točke. Pri naročanju lahko navedete zadnji možni rok dobave, ko je gradivo za vas še aktualno.

Prispelo naročeno gradivo iz slovenskih knjižnic prevzamejo naročniki v Miklošičevi knjižnici - FPNM, gradivo iz tujine pa dvignejo v Univerzitetni knjižnici osebno in ga tja tudi sami vrnejo. Naročniki so dolžni gradivo prevzeti ali pravočasno sporočiti, če ga ne potrebujejo več. Naročila, ki je v teku, ni možno preklicati. Stroške izposoje plača naročnik, četudi gradiva ne prevzame.

Študentje in drugi uporabniki knjižnice se za medknjižnično izposojo gradiva dogovorijo v UKM.

Naročila iz knjižnic

Naše gradivo si za potrebe svojih uporabnikov izposojajo oz. naročajo kopije člankov slovenske knjižnice in tudi knjižnice iz tujine.

Naročila sprejemamo po elektronski pošti (COBISS3 naročila), po faksu in s klasično pošto.

Storitev zaračunavamo v skladu z veljavnim cenikom UKM.

Prosimo, da na zahtevku navedete kar najbolj natančne bibliografske podatke, kar bo olajšalo iskanje in skrajšalo rok dobave.