E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

IZPOSOJA

www.cobiss.si

Iskanje gradiva

Uporabniki si podatke o gradivu poiščete sami v bazi podatkov Miklošičeve knjižnice - FPNM Univerze v Mariboru (PEFMB - akronim knjižnice, sigla - 50317). Veliko gradiva je v prostem pristopu, kar pomeni, da si lahko gradivo uporabniki poiščejo sami (črka K pred postavitvijo KNJIŽNICA - gradivo je v prostem pristopu). Če gradiva ne najdete, se lahko obrnete na izposojevalko, da vas usmeri do prave police. Za ostalo gradivo, ki ni v prostem pristopu (črka D pred postavitvijo (depo), K Uč (učbeniška zbirka), K Č (čitalniško gradivo), K S (slovarji), K E (enciklopedije), izpolnite listek in ga oddate pri izposojevalnem pultu. Gradivo vam prinesemo.

Izposoja gradiva

Gradivo si lahko izposodite s knjižnično izkaznico ali s študentsko izkaznico (če imate status rednega ali izrednega študenta). Izjemoma je izposoja mogoča z veljavnim osebnim dokumentom.
Gradivo, ki ga želite odnesti domov, vam zadolžimo pri izposojevalnem pultu. Izposojenih imate lahko več (10) enot gradiva - redni in izredni študentje, ostali pet (5) enot gradiva. Zaposleni na Univerzi v Mariboru si lahko izposodijo več enot gradiva.
Rok izposoje za monografske publikacije je en (1) mesec. Na gradivo, ki ima krajši rok izposoje (7 ali 14 dni), vas posebej opozorimo.
Načeloma na dom ne izposojamo slovarjev, leksikonov, diplomskih, magistrskih in doktorskih del, serijskih publikacij in gradiva za čitalnico, ki je posebej označeno z rdečo ali rumeno nalepko (ZA ČITALNICO).

Podaljševanje gradiva

Gradivo lahko podaljšate:

  • preko OPAC-a; ikona Moja knjižnica; ime knjižnice Miklošičeva knjižnica - FPNM ali akronim (PEFMB) ali sigla 50317. Vpišete številko izkaznice ali vpisno številko (redni in izredni študentje, ki imate status) in geslo, ki vam ga dodelimo v knjižnici in velja za vse visokošolske knjižnice Univerze v Mariboru. Gradivo morate podaljšati, preden poteče rok izposoje;
  • po telefonu na št.: (02) 229 37 34;
  • po elektronski pošti (knjiznica.mkmb@um.si);
  • osebno pri izposojevalnem pultu.

Gradivo lahko podaljšate enkrat. Če gradivo še potrebujete, ga podaljšate osebno na izposoji ali po telefonu. Če je gradivo rezervirano, ga morate čimprej vrniti.

Naročanje gradiva

Proste knjige lahko naročite iz kataloga Miklošičeve knjižnice - FPNM (akronim PEFMB, sigla 50317), potrebujete številko izkaznice in geslo. Naročeno gradivo lahko dvignete naslednji delovni dan na izposoji ali ko dobite obvestilo po elektronski pošti, da vas gradivo čaka. Čaka vas tri (3) delovne dni.

Glejte ikono Moja knjižnica!

Rezerviranje gradiva

Izposojeno gradivo lahko rezervirate iz kataloga Miklošičeve knjižnice - FPNM (akronim PEFMB ali sigla 50317) ali osebno na izposoji. Obvestilo o vrnjenem gradivu dobite po elektronski pošti oz. sami preverite po telefonu ali osebno. Rezervirano gradivo čaka sedem (7) delovnih dni.

Glejte ikono Moja knjižnica!

Knjig, ki jih vzamete s polic, ne vlagajte sami, ampak jih odložite na odlagalno mizo pri izposojevalnem pultu.
Če želite knjige nesti v «boks», si jih morate zadolžiti pri izposojevalnem pultu, da knjige nimajo več statusa prosto.
Če knjigo izgubite, jo morate nadomestiti. Če se knjige ne da več kupiti, prinesite fotokopijo v trdi vezavi (oz. se dogovorite z vodjo knjižnice).
Včasih se zgodi, da zaradi tehničnih težav izposoja deluje moteno oz. lahko vračate knjige, ne moremo pa jih razdolžiti in to storimo kasneje. Vedno preverite, ali je bilo vse razdolženo. V primeru napak se oglasite v knjižnici, ali pokličite po telefonu.
V vseh primerih spremljajte potek izposoje preko ikone Moja knjižnica (akronim/sigla; št. izkaznice/vpisna št.; geslo).

Gradivo v knjižnici je varovano!