Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Cenik knjižničnih storitev Miklošičeve knjižnice - FPNM

Cenik Miklošičeve knjižnice je oblikovan v skladu s Cenikom knjižničnih storitev Univerze v Mariboru, ki ga je sprejel Upravni odbor UM na 19. redni seji dne 03. 06. 2016 in je objavljen na spletni strani. Cene veljajo za študijsko leto 2016/2017.

1. ČLANARINA

Cena (EUR)

Letna članarina:

študenti UM in dijaki nad 18 let

7,50

študenti drugih univerz in zavodov, upokojenci

11,00

drugi uporabniki

13,00

Članarina za 3 mesece

5,00

Članska izkaznica

5,00

2. OPOMINI NA ENOTO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA:

prvi opomin

2,15

drugi opomin

5,00

tretji opomin

8,50

četrti opomin = opomin pred tožbo

15,00

tožba

dejanski stroški

zamudnina za čitalniško gradivo / enoto / dan

2,15

3. IZGUBLJENO IN POŠKODOVANO GRADIVO

nadomestilo z ustreznim izvodom, po dogovoru z vodjo knjižnice

4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

Gradivo posredovano iz KTFMB:

knjiga (1 enota), posredovano po pošti

5,00

članek po e-pošti (skeniran) ali pošti (fotokopije, do 20 str.)*

3,00

Gradivo pridobljeno iz drugih slovenskih knjižnic (izven Maribora):

knjiga (1 enota), posredovano po pošti **

8,00 (oz. cena dobavitelja)

članek po e-pošti (skeniran) ali pošti (fotokopije, do 20 str.)*

3,00 (oz. cena dobavitelja)

5. VODENJE BIBILIOGRAFIJE RAZISKOVALCEV

vnos bibliografskih enot – 1 ura

24,00 (DDV je vključen)

Pojasnila k ceniku:

K tč. 1: Članarina: Študenti UM plačajo članarino ob vpisu na fakulteto (prispevek za knjižnice UM). Osebe do 18. leta starosti in brezposelne osebe so oproščene plačila članarine. Brezposelne osebe kot dokazilo predložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje.

K tč. 4: Medknjižnična izposoja: Medknjižnično izposojo za študente in druge uporabnike izvaja Univerzitetna knjižnica Maribor (UKM).

*Za članke nad 20 strani se dodatno zaračunajo samo stroški fotokopiranja po Ceniku knjižničnih storitev UM.

** Informacije o cenah medknjižnične izposoje v drugih slovenskih knjižnicah dobite pri knjižničarki za medknjižnično izposojo.

K tč. 5: Vnos bibliografije raziskovalcev v COBISS: Miklošičeva knjižnica vodi bibliografijo raziskovalcev v sistemu COBISS samo za zaposlene na FF, FNM in PEF. Študentom tehniških fakultet pa zagotavlja vnos bibliografskih enot (strokovnih in znanstvenih objav/del), pri katerih so kot afiliacijo navedli Univerzo v Mariboru oz. katero od tehniških fakultet. Izvajanje te storitve za zunanje uporabnike (registrirani samostojni raziskovalci oz. raziskovalne skupine) je mogoče samo izjemoma, če to dopuščajo kadrovske zmogljivosti knjižnice. O tem se dogovorite z vodjo knjižnice. Vodenje bibliografije za zunanje uporabnike se plača po veljavnem Ceniku knjižničnih storitev Univerze v Mariboru. Cena je 24,00 EUR / uro (22 % DDV je vključen v ceno). Storitev vodenja bibliografije za zunanje uporabnike sicer izvaja UKM.