E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

BIBLIOGRAFIJA

Miklošičeva knjižnica - FPNM (MKMB) skrbi za vnos bibliografskih enot v sistem COBISS za potrebe bibliografije raziskovalcev, profesorjev in strokovnih delavcev ter sodelavcev Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravoslovje in matematiko. Tistim, ki niso redno zaposleni na navedenih fakultetah, storitev zaračunavamo po veljavnem ceniku storitev.

Bibliografske enote vnašamo izključno na podlagi prinešenega gradiva, ki ga po vnosu vrnemo lastniku. Za razvrstitev enot po veljavni tipologiji je odgovoren avtor, pri čemer mora upoštevati predloženo tipologijo in podrobnejše definicije znanstvenoraziskovalnega dela.

Gradivu mora biti priložen ustrezno izpolnjen interni obrazec za vnos Spremni list o dokumentu/delu za vodenje bibliografij v sistemu COBISS.SI (Wordov obrazec)(v nadaljevanju Spremni list), ki ga dobi v MKMB oz. na spletni strani knjižnice. En Spremni list ustreza eni bibliografski enoti.

Predlagatelji, ki niso upravičeni do brezplačnega vodenja bibliografije, poleg navedenega izpolnijo interni obrazec Naročilo za vnos bibliografskih enot v sistem COBISS.SI), na podlagi katerega se predlagatelju vnosa izstavi račun.

Ustreznost klasifikacije bibliografskih enot po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS preverjajo osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i).

Kategorizacija znanstvenih publikacij poteka po metodologiji vrednotenja znanstvenih publikacij ARRS.

Izpis bibliografskih enot si pripravijo raziskovalci sami na spletni strani IZUM-a.

Izpis osebne bibliografije za habilitacije naj bo za tiste, ki se habilitirajo za znanstvene discipline, v formatu ISO, z vključenim faktorjem vpliva (JCR). Kandidati, ki se habilitirajo za umetniške discipline, predložijo izpis v formatu ISBD.

Dodatke informacije v zvezi z bibliografijo najdete v zavihku FAQ.

Če pri pregledu izpisa ugotovite pomanjkljivosti, ne najdete vseh enot ali se le-te podvajajo oz. so nerazporejene ali pomanjkljive, se čim prej oglasite v Miklošičevi knjižnici - FPNM ter predložite ustrezno gradivo za dopolnitev enot.

Za morebitno (upravičeno) spremembo tipa dokumenta mora avtor izpolniti zahtevo za spremembo tipa dokumenta (Wordov obrazec).

Gradivo za vpis bibliografske enote v COBISS prinašajte redno in sproti.

Bibliografija raziskovalcev v sistemu COBISS.SI

Dokumenti, baze in seznami - upoštevano pri kategorizaciji publikacij

http://www.sicris.si/public/jqm/memo.aspx?lang=slv&opdescr=faq&source=evaluation.inc&opt=3&subopt=7