Mobile Access | E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Members of the Commission for Science and Research

Chairperson
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik

red. prof. dr. Jožica Čeh Steger, member
izr. prof. dr. Vladimir Drozg, member
izr. prof. dr. Sara Tement, member
izr. prof. ddr. Natalia Kaloh Vid, member
Agnes Kojc, member
Nuša Flisar, member

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2018/2019

 • sreda, 10. 10. 2018, ob 8.15
 • sreda, 14. 11. 2018, ob 8.15
 • sreda, 5. 12. 2018, ob 8.15
 • sreda, 16. 1. 2019, ob 8.15
 • sreda, 13. 2. 2019, ob 8.15
 • sreda, 13. 3. 2019, ob 8.15
 • sreda, 3. 4. 2019, ob 8.15
 • sreda, 8. 5. 2019, ob 8.15
 • sreda, 5. 6. 2019, ob 8.15
 • sreda, 19. 6. 2019, ob 8.15
 • sreda, 11. 9. 2019, ob 8.15