E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

FORMS FOR THE COMMISSION FOR ACADEMIC AFFAIRS (Slovenian)

Vloga za KŠZ (vpis v višji letnik z manjkajočimi pogoji, ponavljanje letnika, podaljšanje statusa študenta) Download (578 KB)
Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta na UM Download (550 KB)
Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta na UM za kategorijo ŠTUDENTI INVALIDI OZ. ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI Download (441 KB)
Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM Download (506 KB)
Vloga za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru Download (27 KB)

Obrazec Soglasje za opravljanje obveznosti višjega letnika lahko študent-ka osebno dvigne vsak dan v času uradnih ur v službi za študentske zadeve.