E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FF UM

Informacije za študente

Komisija za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete Univerze v Mariboru se sestaja enkrat mesečno. Študenti lahko na Komisijo za študijske zadeve naslovijo naslednje prošnje:

 • za dokončanje prekinjenega študija (po vpisanem študijskem programu v skladu s 122. členom Stauta UM);
 • za nadaljevanje prekinjenega študija (oddajo zgolj tisti študenti, ki se jim je spremenil študijski program in tisti, ki ne poznajo svojih študijskih obveznosti za nadaljevanje prekinjenega študija);
 • za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti (prošnjo lahko oddajo zgolj pred vpisom);
 • za ponovni vpis v isti letnik (prošnjo lahko oddajo skladno z obvestilom o vpisu);
 • za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in študenta invalida;
 • za opravljanje obveznosti višjega letnika oziroma hitrejše napredovanje;
 • za priznavanje obveznosti po Merilih za prehode;
 • drugo;

Pri prošnjah, kjer obstajajo ustrezni obrazci, je potrebno izpolniti in posredovati le-te. Preostale prošnje pripravijo študenti sami. V pripravljeni prošnji morajo nujno biti naslednji podatki: Osebni podatki, vpisna številka in vsebinska opredelitev vaše prošnje.

Študenti, ki so spremenili naslov in druge osebne podatke, ... pa k prošnji obvezno priložijo še ustrezen dokument iz katerega je razvidna sprememba.

Študenti morajo prošnjo oddati pravočasno, to je vsaj 20 dni pred dnevom zasedanja Komisije z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili. Poravnati je potrebno tudi stroške izdaje Odločbe. Študenti poleg vloge tako posredujejo še poravnan plačilni nalog, ki ga izpolnijo tako, da nanj zapišejo naslednje:

Nalogodajalec: podatki študenta
Prejemnik: UM Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Koda namena: COST
Znesek: 18,10
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
IBAN: SI56 0110 0600 0020 393
Referenca: SI00 in vpisna številka
Namen plačila: izdaja sklepa KŠZ FF UM

Člani komisije za študijske zadeve

Predsednica komisije za študijske zadeve
red. prof. dr. Karin Bakračevič

mag. Barbara Majcenovič Kline, članica
doc. dr. Teodor Petrič, član
doc. dr. Klementina Penelope Jurančič, članica
doc. dr. Aleš Maver, član
Lucian Krajnc Krstov, član
Larisa Kočar, članica

 

Zasedanja Komisije za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete UM

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2020/2021:

 • sreda, 14. 10. 2020 ob 9.30,
 • sreda, 11. 11. 2020 ob 9.30,
 • sreda, 9. 12. 2020 ob 9.30,
 • sreda, 13. 1. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 10. 2. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 17. 3. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 7. 4. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 12. 5. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 9. 6. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 25. 8. 2021 ob 9.30,
 • sreda, 8. 9. 2021 ob 9.30.