E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Members of the Commission for Academic Affairs

Chairperson
red. prof. dr. Karin Bakračevič

doc. dr. Aleš Maver, member
doc. dr. Marina Tavčar Krajnc, member
doc. dr. Teodor Petrič, member
mag. Barbara Majcenovič Kline, member
Lucian Krajnc Krstov, member
Anja Dajčman, member

Zasedanja Komisije za študijske zadeve Senata Filozofske fakultete UM

Terminski plan sej Komisije v študijskem letu 2019/2020:

 • sreda, 9. 10. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 13. 11. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 4. 12. 2019, ob 9.00,
 • sreda, 15. 1. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 5. 2. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 11. 3. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 8. 4. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 13. 5. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 10. 6. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 24. 6. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 26. 8. 2020, ob 9.00,
 • sreda, 9. 9. 2020, ob 9.00.