E-mail - employees | Kakovost | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani komisije za ocenjevanje kakovosti

Predsednica komisije za ocenjevanje kakovosti
red. prof. ddr. Ana Vovk

red. prof. dr. Marjan Krašna, član
izr. prof. dr. Igor Žiberna, član
doc. dr. Brigita Kacjan, namestnica KOK
Violeta Zemljič Pšajd, članica
Brigita Golouh, članica
Melanie Osebek, članica

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA KOK FF UM

AKCIJSKI NAČRTI FF UM

REALIZACIJA AKCIJSKIH NAČRTOV FF UM

  • Realizacija akcijskega načrta 2019/2020

EVALVACIJE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV FF UM

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN KOKU

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN NAKVIS

Arhiv