E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Members of the Commission for Quality Assurance

Chairperson
red. prof. ddr. Ana Vovk Korže

Violeta Zemljič Pšajd, member
doc. dr. Brigita Kacjan, member
izr. prof. dr. Igor Žiberna, member
red. prof. dr. Marjan Krašna, member
Lucija Jurić, member
Maša Jazbec, member

POVEZAVA DO POSLOVNIKA KAKOVOSTI UM

STRATEGIJA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI FF UM

SAMOEVALVACIJSKA POROČILA FF UM

 

DRUGA POROČILA

AKCIJSKI NAČRTI FF UM

NAČRTI DELA KOK FF UM

AKTIVNOSTI KOMISIJE

DOKUMENTI Z UKREPI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI

ANKETNI VPRAŠALNIKI

REZULTATI ANKET