E-mail - employees | | Site Map |  |  |  |  |  | 
Search
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Phone: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Members of the Commission for International Cooperation

Chairperson
izr. prof. dr. Tomaž Onič

doc. dr. Gjoko Nikolovski, member
red. prof. dr. Matjaž Klemenčič, member
Lekt. Doctor of philosophy, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska, Sara Orthaber, member
red. prof. dr. Anna Kolláth, member
Ana Helbl, member
Larisa Kočar, member