E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani komisije za habilitacije

Predsednica komisije za habilitacije
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik

izr. prof. dr. Jutka Rudaš, članica
red. prof. dr. Andrej Rahten, član
red. prof. dr. Bojan Borstner, član
red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat, članica
Patricija Sedminek, članica
Tim Kokalj, član

DOKUMENTI IN ZUNANJE POVEZAVE

TERMINSKI PLAN SEJ HABILITACIJSKE KOMISIJE ZA LETO 2020/2021

  • sreda,14.10.2020
  • sreda, 11. 11. 2020
  • sreda, 9. 12. 2020
  • sreda, 13. 1. 2020
  • sreda, 10. 2. 2021
  • sreda, 17. 3. 2021
  • sreda, 7. 4. 2021
  • sreda, 12. 5. 2021
  • sreda, 9. 6. 2021
  • sreda, 15. 9. 2021