E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Člani komisije za Miklošičeve nagrade in priznanja

Predsednica komisije za Miklošičeve nagrade in priznanja
red. prof. dr. Irena Stramljič Breznik

red. prof. dr. Edvard Protner, član
lekt. dr. Melita Kukovec, članica
izr. prof. dr. Miran Lavrič, član
red. prof. dr. Bojan Borstner, član
Lina Lara Dobočnik, članica
Tadeja Melanšek, članica

POZIV ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PODELITEV MIKLOŠIČEVE NAGRADE IN MIKLOŠIČEVIH PRIZNANJ ZA LETO 2021

Fran Miklošič

Frana Miklošiča (1813, Radomerščak-1891, Dunaj) danes poznamo kot vélikega slavista in filologa, kot znanstvenika in osebnost, ki je zaznamovala 19. stoletje. Njegov znanstveni opus izkazuje izjemno obsežnost in tematsko raznolikost, kar je tudi odraz njegove večplastne izobraženosti, vsestranske razgledanosti in neusahljive vedoželjnosti.

Miklošič je na Univerzi v Gradcu študiral filozofijo in pravo in z obeh področij dosegel tudi doktorat znanosti. Leta 1844 se je zaposlil v dunajski dvorni knjižnici, kjer se je še dodatno poglobil v slavistiko. Kmalu zatem je postal univerzitetni profesor na novoustanovljeni stolici za slovansko filologijo in literaturo na dunajski univerzi. Zaupane so mu bile številne odgovorne funkcije - bil je dekan Filozofske fakultete, rektor dunajske univerze in redni član dunajske Akademije znanosti. Veljal je za avtoriteto svojega časa in bil deležen različnih priznanj, odlikovanj in časti.

Širšo strokovno javnost je prepričal, ko je leta 1844 objavil obsežno recenzijo primerjalne indoevropske slovnice. Sledile so njegove številne poglobljene jezikoslovne študije in slovničarska ter slovaropisna dela, iz katerih je opazna težnja po popolnosti zajetega gradiva. Slovenščini je pripisoval status razvitega in samostojnega jezika, kar je bilo za Slovence v času priznavanja jezikovnih in narodnostnih pravic izjemno vzpodbudno. Njegova velika zasluga je, da imamo enoten knjižni jezik, torej slovenščino, ki nas kljub izjemni narečni pestrosti povezuje in združuje.

Miklošičevo znanstvenoraziskovalno in strokovno delo danes predstavlja neprecenljivo dediščino, ki s svojo aktualnostjo navdušuje in navdihuje tudi sodobne raziskovalce.