E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Komisija za etičnost raziskovanja Filozofske fakultete

Poslanstvo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru je, da postane izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za odličnost izobraževanja, multidisciplinarnost, za krepitev demokratičnih in etičnih vrednot ter za celostni razvoj družbe. Sodobno raziskovanje, interdisciplinarnost in globalna povezovanja odpirajo vse več etiških dilem, etična ustreznost projektov in raziskav pa postaja vse pomembnejša za uspešno in kakovostno delovanje raziskovalcev. Zato je Senat Filozofske fakutete UM na 35. redni seji ustanovil Komisijo za etičnost raziskovanja na Filozofski fakulteti (KER FF).

Komisija za etičnost raziskovanja na Filozofski fakulteti (KER FF) Univerze v Mariboru je izključno posvetovalno telo, ki spodbuja oziroma omogoča razvijanje etiške dimenzije raziskovanja visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija, ki potekajo v okviru Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Komisija obravnava tiste predloge raziskav, raziskovalnih nalog in projektov visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija, ki vključujejo delo z ljudmi z uporabo metod humanističnih in družboslovnih znanosti ter neinvazivne psihofiziološke ali nevrofiziološke instrumente in metode, na način, ki zahteva etično presojo.

Komisija presoja izključno na podlagi podane vloge visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in študentov vseh stopenj študija, ki so avtorji, mentorji ali odgovorni nosilci projekta.

Komisija ne predpisuje ali zavrača predlogov raziskav, samih raziskav ali raziskovalnih nalog. Prav tako samostojno ne opravlja nadzora ustreznosti izvedbe raziskovalnega dela.

V procesu etiške presoje bo Komisija upoštevala kodekse poklicnih etik in načela, ki se nanašajo na raziskovanje z ljudmi.

Natančnejši opis delovanja, pristojnosti in organizacije v Pravilniku o delovanju KER FF.