E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Disciplinska sodišča ugotavljajo odgovornost za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti študentov ter izrekajo ukrepe. Na Filozofski fakulteti UM deluje disciplinsko sodišče I. stopnje, na Univerzi v Mariboru pa disciplinsko sodišče II. stopnje.Člani Disciplinskega sodišča I. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

- izr. prof. dr. Branislava Vičar, predsednica,
- doc. dr. Smiljana Gartner, članica,
- Jaka Zapečnik, član iz vrst študentov.

Nadomestni člani Disciplinskega sodišča I. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru:

- doc. dr. Sara Tement, namestnica predsednice
- doc. dr. Katja Plemenitaš, nadomestna članica,
- Nuša Flisar, nadomestna članica iz vrst študentov.


Člani in nadomestni člani Disciplinskega sodišča I. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru so imenovani za obdobje dveh let, od 23. 10. 2018 do 22. 10. 2020.