E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
OBVESTILA ZAPOSLENEGA (Darja Pavlič )
22. 4. 2015 Teme diplomskih del za študente UN 4-letnega študijskega programa Oddelka za slovanske jezike in književnosti
9. 4. 2015 Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
25. 3. 2015 Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
17. 2. 2015 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
26. 1. 2015 Izpitni roki izr. prof. dr. Darje Pavlič
21. 1. 2015 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
15. 10. 2014 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
21. 8. 2014 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
18. 6. 2014 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
22. 1. 2014 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
5. 11. 2013 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
2. 10. 2013 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
13. 6. 2013 Govorilne ure izr. prof. dr. Darje Pavlič
24. 1. 2013 Govorilna ura izr. prof. dr. Darje Pavlič
18. 12. 2012 Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
6. 9. 2012 Govorilne ure izr. prof. dr. Darje Pavlič
6. 7. 2012 Govorilne ure izr. prof. dr. Darja Pavlič
8. 6. 2012 Govorilna ure izr. prof. dr. Darje Pavlič
23. 1. 2012 Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
11. 11. 2011 Odpoved pedagoških obvez in nadomeščanja pri izr. prof. dr Darji Pavlič
21. 10. 2011 Obvestilo študentom 1. letnika enopredmetnega študijskega programa Slovenski jezik in književnost
14. 10. 2011 Govorilne ure izr. prof. dr. Darje Pavlič
30. 8. 2011 Rezultati izpita izr. prof. dr. Darje Pavlič iz Svetovne književnosti (29. 8. 2011)
29. 8. 2011 Govorilne ure izr. prof. dr. Darje Pavlič
29. 8. 2011 Rezultati izpita izr. prof. dr. Darje Pavlič iz predmeta Izbrana poglavja iz svetovne književnosti (29. 8. 2011)
6. 7. 2011 Govorilne ure izred. prof. dr. Darje Pavlič
6. 7. 2011 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič iz Svetovne književnosti in Izbranih poglavij iz svetovne književnosti (5. 7. 2011)
4. 7. 2011 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič iz Zgodovine literarnih žanrov v svetovni književnosti (4. 7. 2011)
10. 6. 2011 Govorilne ure med poletnim izpitnim obdobjem pri izred. prof. dr. Darji Pavlič
19. 5. 2011 Odpoved in nadomeščanje izred. prof. dr. Darje Pavlič
9. 5. 2011 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič pri predmetu Izbrana poglavja iz svetovne književnosti (6. 5. 2011)
5. 4. 2011 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič iz Literarnoteoretičnih smeri in disciplin z dne 1. 4. 2011
28. 3. 2011 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič iz Literarne teorije z dne 25. 3. 2011
4. 3. 2011 Obvestilo izred. prof. dr. Darje Pavlič
15. 2. 2011 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič pri predmetu Izbrana poglavja iz svetovne književnosti, dne 14. 2. 2011
10. 2. 2011 Rezultati izpitnega roka izred. prof. dr. Darje Pavlič z dne 9. 2. 2011
21. 1. 2011 Govorilne ure izred. prof. dr. Darje Pavlič
24. 12. 2010 Obvestilo izr. prof. dr. Darje Pavlič
21. 12. 2010 Odpoved in nadomeščanje pedagoških obvez izred. prof. dr. Darje Pavlič
17. 12. 2010 Obvestilo red. prof. dr. Darja Pavlič
28. 10. 2010 Sprememba govorilne ure izred. prof. dr. Darje Pavlič
8. 10. 2010 Odpoved seminarskih vaj izr. prof. dr. Darje Pavlič
16. 9. 2010 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič iz Svetovne književnosti in Literarna teorija z dne 15. 9. 2010
2. 9. 2010 Rezultati izpita izred. prof. dr. Darje Pavlič z dne 1. 9. 2010
2. 9. 2010 Govorilne ure izred. prof. dr. Darje Pavlič
5. 7. 2010 Rezultati izpita iz Literarnoteoretičnih smeri in disciplin izred. prof. dr. Darje Pavlič z dne 3. 7. 2010
1. 7. 2010 Rezultati izpita iz Svetovne književnosti (30. 6. 2010) pri dr. Darji Pavlič
16. 6. 2010 Rezultati izpita iz Svetovne književnosti red. prof. dr. Darje Pavlič
15. 6. 2010 Obvestilo izred. prof. dr. Darje Pavlič
11. 6. 2010 Govorilne ure izr. prof. dr. Darje Pavlič
12. 4. 2010 Rezultati izpita izr. prof. dr. Darje pavlič z dne, 8. 4. 2010
4. 3. 2010 Obvestilo za študente 1. letnika Slovenskega jezika in književnosti/eno
18. 2. 2010 Rezultati izpita Izbrana poglavja iz svetovne književnosti z dne, 16. 2. 2010
10. 2. 2010 Rezultati izpita iz Literarnoteoretičnih smeri in disciplin, izr. prof. dr. Darje Pavlič (9. 2. 2010)