E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Izbirni predmeti skupne liste FF UM v urniku za zimski semester

Natisni

Spoštovani študenti,


urniški program omogoča iskanje podatkov po več parametrih. Med drugim tudi iskanje po imenu predmeta. Ugotavljamo, da študenti, ki so si izbrali izbirni predmet iz skupne liste FF UM, urnik le-tega iščejo na matičnem študijskem programu, ki pa ne-matičnih predmetov ne vsebuje. Zato vas želimo posebej opozoriti, da morate urnik za izbirne predmete s skupne liste FF UM v urniškem programu iskati po parametru »predmeti«. Če predmeta ni v urniku zimskega semestra, lahko podatek o semestralni izvedbi preverite pri oddelčnem učitelju tutorju, ki je pristojen za študijski program, na katerem ste izbirni predmet izbrali oz. vam je bil s strani oddelčnega učitelja tutorja določen ali pa v Službi za študentske zadeve.


Študente pozivamo, da po vpisu v letnik preverijo seznam vseh obveznih in izbirnih učnih enot. Vsota ECTS kreditnih točk v vsakem letniku mora biti vsaj 60 ECTS, na dvopredmetnih študijskih programih pa na vsakem študijskem programu vsaj 30 ECTS v vsakem letniku. V primeru, da naveden pogoj ni izpolnjen, študent takoj obvesti Službo za študentske zadeve in oddelčnega učitelja tutorja.

Služba za študentske zadeve

OBJAVLJENO, 2. 10. 2019

Zadnja sprememba: 11. 10. 2019

  • Domov
  • Novice
  • Izbirni predmeti skupne liste FF UM v urniku za zimski semester