E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Teme diplomskih del za študente UN 4-letnega študijskega programa Oddelka za slovanske jezike in književnosti

Natisni

Oddelek za slovanske jezike in književnosti je za študente univerzitetnega 4-letnega študijskega programa Slovenski jezik s književnostjo (enop.) in Slovenski jezik s književnostjo in ... (dvop.)
razpisal teme diplomskih del, ki so v prilogi.
Študenti lahko temo diplomskega dela oz. diplomske seminarske naloge prevzamejo le osebno, v času govorilnih ur visokošolskih učiteljev.

Predstojnik Oddelka za slovanske jezike in književnosti
Red. prof. dr. Miran Štuhec

 

Priloga Več v prilogi

Zadnja sprememba: 24. 4. 2015

  • Domov
  • Novice
  • Teme diplomskih del za študente UN 4-letnega študijskega programa Oddelka za slovanske jezike in književnosti