Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete ODPADE - Gostujoče predavanje z naslovom Karierne možnosti za pedagoge http://www.ff.um.si/permalink/81218/10596 <p><a href="/dotAsset/81216.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 11 Mar 2020 21:14:27 CET 81218 6. redna seja Akademskega zbora FF UM - PRELOŽENA http://www.ff.um.si/permalink/81123/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>sporočamo, da se preloži 6. redna seja Akademskega zbora Filozofske fakultete UM, ki je bila sklicana za 11. 3. 2020. Datum seje bo sporočen naknadno.</p> <p>S spo&scaron;tovanjem.</p> <p>Predsednik AZ FF UM<br />Doc. dr. Anton Ravnikar, l.r.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 09 Mar 2020 12:53:04 CET 81123 ODPADE - PREDAVANJE VALORIZACIJE DEGRADIRANIH AKVATIČNIH EKOSISTEMA NA PODRUČJU GRADA KIKINDE – ERM PLAN http://www.ff.um.si/permalink/81140/10596 <h3 style="color: red">Spo&scaron;tovani,<br />Iz Univerze v Beogradu so nas pravkar obvestili, da morajo odpovedati predavanje napovedano za 9. 3. 2020 zaradi bolezni.<br /> Prosijo za razumevanje.<br /> Lep pozdrav,<br />Prof. ddr. Ana Vovk Korže</h3> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/dotAsset/81138.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 09 Mar 2020 07:50:59 CET 81140 Predstavitev Velikega madžarsko-slovenskega spletnega slovarja http://www.ff.um.si/permalink/81107/10596 <p><a href="/dotAsset/81105.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 02 Mar 2020 08:01:46 CET 81107 7. karierna tržnica v živo http://www.ff.um.si/permalink/81103/10596 <p>V Kariernem centru Univerze v Mariboru tudi letos prirejamo krovni dogodek z naslovom 7. karierna tržnica v živo. Ta bo <b>15. 4. 2020 med 10. in 13. uro v prostorih Rektorata UM</b>. Na dogodku bomo izvedli karierni sejem in hitre razgovore z delodajalci, hkrati pa &scaron;e predstavitev posameznih suficitarnih poklicev s simulacijo hitrih razgovorov na suficitarnih področjih ter predstavitev zaposlitvenih priložnosti v Evropi. Krovni dogodek je objavljen na povezavi: <a href="https://kc.um.si/dogodki/7.-karierna-trznica-v-zivo">https://kc.um.si/dogodki/7.-karierna-trznica-v-zivo</a>. Namen dogodka je &scaron;tudentom in diplomantom UM ter mladim iskalcem zaposlitve zagotoviti priložnost, <b>da vzpostavijo osebni stik s potencialnimi delodajalci </b>bodisi <b>na stojnici </b>bodisi <b>na hitrih razgovorih z delodajalci. </b></p> <p>Rok za prijavo na naslednja dva dogodka</p> <ul> <li><a href="https://kc.um.si/dogodki/hitri-razgovori-z-delodajalci-1">HITRE RAZGOVORE Z DELODAJALCI </a></li> <li><a href="https://kc.um.si/dogodki/simulacije-hitrih-razgovorov-s-predstavniki-delodajalcev-na-podrocju-sufici">SIMULACIJE HITRIH RAZGOVOROV S PREDSTAVNIKI DELODAJALCEV NA PODROČJU SUFICITARNIH POKLICEV</a></li> </ul> <p>je <b>11. 3. 2020</b>. &Scaron;tudenti/diplomanti lahko več informacij o dogodku in načinu prijave dobite na povezavi: <a href="https://kc.um.si/dogodki/7.-karierna-trznica-v-zivo">https://kc.um.si/dogodki/7.-karierna-trznica-v-zivo</a>.</p> Mon, 02 Mar 2020 07:53:28 CET 81103 Predstavitev knjige z naslovom Tihožitja in besi avtorja Ericha Prunča http://www.ff.um.si/permalink/81016/10596 <p>Spo&scaron;tovane &scaron;tudentke, spo&scaron;tovani &scaron;tudentje,</p> <p>vljudno vas vabimo na predstavitev knjige z naslovom Tihožitja in besi avtorja Ericha Prunča, ki bo potekala v četrtek, 27. 2. 2020 ob 16 uri v amfiteatru. Predstavitev organizira Dru&scaron;tvo slovensko-avstrijsko prijateljstvo v sodelovanju z Oddelkom za prevodoslovje.</p> <p>Avtor pesni&scaron;ke zbirke red. prof. dr. Erich Prunč je eden izmed najpomembnej&scaron;ih prevodoslovcev v svetovnem merilu. &Scaron;e konec 80-let je ustanovil gra&scaron;ki In&scaron;titut za teoretsko in uporabno prevodoslovje in je kasneje pomagal pri vzpostavitvi &scaron;tudija prevajanja in tolmačenja na Filozofski fakulteti v Mariboru.</p> <p>Dogodek bodo simultano tolmačili &scaron;tudenti Oddelka za prevodoslovje. Vljudno vabljeni!</p> <p><a href="/dotAsset/81012.pdf">Vabilo</a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 26 Feb 2020 14:45:47 CET 81016 Vabilo na literarno-filmski večer http://www.ff.um.si/permalink/81037/10596 <p style="text-align: center;">Slavistično dru&scaron;tvo Maribor<br /> in Alumni klub Oddelka za slovanske jezike in književnosti</p> <p style="text-align: center;">vabita</p> <p style="text-align: center;">na <b>literarno-filmski večer</b>, <br /> ki bo v sredo, 4. marca 2020, ob 17. uri <br />v predavalnici 0.2 na Filozofski fakulteti UM.</p> <br /> <p style="text-align: center;">Dogodek se bo pričel s predavanjem literarne komparativistke in kritičarke <br /><b>Jelke Kernev &Scaron;trajn</b> <br/><b>Knjižna ustvarjalnost Olge Tokarczuk v luči njene specifične subverzivnosti.</b></p> <p style="text-align: center;">Sledil bo ogled filma <b>Sledi (Pokot, 2017)</b> poljske režiserke <b>Agnieszke Holland</b>, <br />ki je bil posnet po romanu Pelji svoj plug čez kosti mrtvih.</p> <p style="text-align: left;">&nbsp;</p> <p>Prozo Olge Tokarczuk zaznamujejo &scaron;tevilne prvine, ki jih lahko opredelimo kot subverzivne, predvsem v smislu posebnih razmerij, ki jih njeni prozni teksti vzpostavljajo med različnimi vrstami elementov, značilnih za različne literarnorecepcijske naravnanosti. V predavanju bodo izpostavljene divergentnost, palimpsestnost, nestabilnost, fragmentarnost, eksperimentalnost in posledično zahtevnost proze Olge Tokarczuk. Predavateljica se bo ukvarjala z vpra&scaron;anjem, kako to, da so dela Olge Tokarczuk kljub &scaron;tevilnim divergentnim momentom in skrajno kompleksni zgradbi tako zelo priljubljena tudi med naj&scaron;ir&scaron;im občinstvom, ne le znotraj literarnokriti&scaron;kega miljeja. Na to vpra&scaron;anje bo sku&scaron;ala odgovoriti skozi evokacijo nekaterih pisateljskih prijemov in mest v pisateljičinem opusu ter skozi razmislek o posebni tematizaciji odnosa do iracionalnih prvin njene literature. Posebej se bo posvetila pisateljičinima najnovej&scaron;ima tekstoma, zgodovinskemu romanu Jakobove bukve (2016) in &raquo;psiholo&scaron;kemu trilerju&laquo; Pelji svoj plug čez kosti mrtvih (2014).</p> <p style="text-align: center;"><b>Vabljene in vabljeni!</b></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik, <br />tajnica Slavističnega dru&scaron;tva Maribor</p> <p style="text-align: justify;">Izr. prof. dr. Branislava Vičar, <br />predstojnica Oddelka za slovanske jezike in književnosti ter <br />predsednica Slavističnega dru&scaron;tva Maribor</p> Wed, 26 Feb 2020 14:29:07 CET 81037 Preizkusno predavanje dr. Gregorja Antoliča z naslovom Poveljstvo jugozahodne fronte v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/81026/10596 <p><a href="/dotAsset/81024.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 24 Feb 2020 10:48:57 CET 81026 Literarno opoldne v besedi in zvoku http://www.ff.um.si/permalink/81020/10596 <p><a href="/dotAsset/81018.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 24 Feb 2020 08:05:43 CET 81020 Manj družba misli, bolj prezira filozofe: o javnem položaju filozofije http://www.ff.um.si/permalink/80980/10596 <p>V torek, 25. februarja, ob 18.00 uri, vabljeni na večer Slovenskega filozofskega dru&scaron;tva (SFD) v Mariboru, ki bo potekal v večnamenski dvorani Vetrinjskega dvora (Vetrinjska ulica 30) v Mariboru.</p> <p><a href="http://www.sfd-drustvo.si/event/manj-druzba-misli-bolj-prezira-filozofe-o-javnem-polozaju-filozofije/">Več na povezavi.</a></p> <p>&nbsp;</p> Fri, 21 Feb 2020 14:31:10 CET 80980 SOŽITJE 2020: Begunska problematika Sahravijcev v Zahodni Sahari http://www.ff.um.si/permalink/80936/10596 <h3 style="text-align: center;">S O Ž I T J E 2 0 2 0</h3> <h3 style="text-align: left;">Begunska problematika Sahravijcev v Zahodni Sahari</h3> <p style="text-align: justify;">Vljudno vabljeni na drugo leto&scaron;nje srečanje v seriji dogodkov <b>Sožitje</b>, ki bo v petek, <b>21. februarja 2020, ob 19. uri</b> v Večnamenski dvorani Vetrinjskega dvora v Mariboru (1. nadstropje).</p> <p style="text-align: justify;"><b>Dr. Anja Zalta in dr. Dragan Potočnik</b> sta tokrat pripravila pogovor o begunski problematiki Sahravijcev v Zahodni Sahari; gre za zadnjo afri&scaron;ko kolonijo, ki pod maro&scaron;ko okupacijo trpi že 40 let, prav tako pa zanjo ni skoraj nikakr&scaron;nega medijskega zanimanja. Gostja bo poslanka <b>Violeta Tomič</b>, ki je lani obiskala sahravijska begunska tabori&scaron;ča in bo govorila na podlagi izku&scaron;enj, iz Tindoufa pa se bo po Skypu pridružil tudi aktivist <b>Hamdi</b>.</p> <p style="text-align: justify;">S pogovori v živo predstavljamo mnogotere kulturne prakse po svetu, o katerih razpravljajo angažirani Slovenci, ki so vpleteni v medsebojne odnose v medkulturni problematiki.</p> <p style="text-align: center;"><br /><b>Dobrodo&scaron;li v imenu organizatorjev:<br /></b>Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, <br />In&scaron;tituta za filozofske &scaron;tudije Znanstveno-raziskovalnega sredi&scaron;ča v Kopru, <br />Centra za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in <br />Latinske Amerike Filozofske fakultete Univerze v Mariboru<br />in Založbe Pivec.</p> <h3></h3> Mon, 17 Feb 2020 07:37:05 CET 80936 INFORMATIVNI DAN NA FILOZOFSKI FAKULTETI - 15. februar 2020 http://www.ff.um.si/permalink/80907/10596 <p><b>Termin:</b></p> <p> <ul> <li><b>15. 2. 2020 ob 10. uri</b></li> </ul> </p> <p><a href="/dotAsset/80840.pdf">Program</a></p> <p><a href="/drugo/letaki/letaki.dot">Promocijski letaki za &scaron;tudijske programe FF UM</a></p> <p><a href="/dotAsset/80834.pdf">Prijavno-sprejemni postopek</a></p> <p><a href="/dotAsset/80836.pdf">Application and admission procedure</a></p> <p><a href="/dotAsset/80849.pdf">Application and admission procedure</a></p> <p><a href="/dotAsset/80842.pdf">Rokovnik za vpis</a></p> <p>Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku na&nbsp;<a href="https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx">https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx</a>.</p> Fri, 14 Feb 2020 11:19:19 CET 80907 INFORMATIVNI DAN NA FILOZOFSKI FAKULTETI - 14. februar 2020 http://www.ff.um.si/permalink/80844/10596 <p><b>Termina:</b></p> <ul> <li><b>14. 2. 2020 ob 10. uri</b></li> <li><b>14. 2. 2020 ob 15. uri</b></li> </ul> <p><a href="/dotAsset/80840.pdf">Program</a></p> <p><a href="/drugo/letaki/letaki.dot">Promocijski letaki za &scaron;tudijske programe FF UM</a></p> <p><a href="/dotAsset/80834.pdf">Prijavno-sprejemni postopek</a></p> <p><a href="/dotAsset/80836.pdf">Application and admission procedure</a></p> <p><a href="/dotAsset/80849.pdf">Application and admission procedure</a></p> <p><a href="/dotAsset/80842.pdf">Rokovnik za vpis</a></p> <p>Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku na&nbsp;<a href="https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx">https://www.um.si/vpis/Strani/default.aspx</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Fri, 14 Feb 2020 11:15:57 CET 80844 Dan odprtih vrat Študentskih domov Univerze v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/80553/10596 <p>Več v <a href="/dotAsset/80551.pdf">prilogi</a>.</p> Tue, 04 Feb 2020 17:58:21 CET 80553 Rok za prijavo na certifikatne izpite iz nemškega jezika za odrasle na stopnji B1, B2 in C1, C2 http://www.ff.um.si/permalink/80543/10596 <p>Certifikatni izpiti Goethejevega izpitnega centra iz nem&scaron;kega jezika za odrasle na stopnji B1, B2 in C1, C2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru v februarju:</p> <p><b>6. 2. 2020 se izteče rok za <span style="text-decoration: underline;">prijavo</span> in <span style="text-decoration: underline;">plačilo</span>.</b></p> <p>Izpiti na ravni B1 in B2 bodo potekali <b>20. 2. 2020</b>.<br /> Izpiti na ravni C1 in C2 bodo potekali <b>21. 2. 2020</b>.</p> <p><a href="http://www.ff.um.si/dotAsset/68823.pdf">Prijavnico</a> po&scaron;ljite do 6. 2. 2020 na e: <a href="mailto:cvi.ff@um.si.">cvi.ff@um.si</a>.</p> <p>Izpitni termini 2020: <a href="http://www.ff.um.si/dotAsset/79616.pdf">povezava</a>.</p> <p>Več o poteku izpita:<br /><a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/izpitni-center-goethejevega-instituta/"><br />Izpitni center Goethejevega instituta</a><br /> <a href="https://www.goethe.de/ins/si/sl/spr/prf.html">Goethe institut</a></p> Tue, 04 Feb 2020 10:27:57 CET 80543 Predstavitev Govornega pomočnika RTV SLO http://www.ff.um.si/permalink/80461/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>vabimo vas, da se nam pridružite <b>4. februarja 2020 ob 11. uri</b> v prostorih Ministrstva za kulturo, kjer bo predstavljen pripomoček RTV SLO <b>Govorni pomočnik</b>, skupaj z njim pa tudi spletna aplikacija <b>Svojilni pridevniki iz prevzetih priimkov (SPiPP)</b>, nastala na FF UM v sodelovanju z DSFTP in RTV SLO.</p> <p>Ob tej priložnosti smo na fakulteti posneli tudi promocijski film o poteku projekta. Povezavo nanj vam po&scaron;ljemo v kratkem.</p> <p>V imenu sodelujočih &scaron;tudentov FF, FNM, PeF in mentoric prijazno vabljeni!</p> <p>Vabilo v <a href="/dotAsset/80459.pdf">prilogi</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 29 Jan 2020 12:13:01 CET 80461 Predstavitev knjige z naslovom O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976) http://www.ff.um.si/permalink/80395/10596 <p style="text-align: center;"><img height="104" width="400" src="/dotAsset/80389.jpg" /></p> <div><br /></div> <div style="text-align: center;"><img height="1143" width="800" src="/dotAsset/80391.jpg" /></div> <div><br /></div> <div style="text-align: center;">Vabimo vas na predstavitev knjige z naslovom<br /><b>O zgodovini slovenske kr&scaron;čanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888- 1976)</b><br /> <br />Dr. Jakob Mohorič je bil slovenski pravnik in politik. Na prehodu med habsbur&scaron;ko monarhijo in Kraljevino SHS je bil eden ključnih politikov pri krepitvi Slovenske ljudske stranke, precej&scaron;en je bil njegov vpliv na narodnogospodarskem področju. Pravo je &scaron;tudiral na Dunaju in nato deloval kot odvetnik, bil je tudi predsednik upravnega sveta Zadružne gospodarske banke, kot publicist pa je pisal o zadružni&scaron;tvu ter socialnih in pravnih problemih. Na predvečer druge svetovne vojne se je raz&scaron;el z vodstvom Jugoslovanske radikalne zajednice in obnovil "Staro SLS". Po drugi svetovni vojni mu je bilo javno delovanje onemogočeno, saj je veljal za opozicijo novi oblasti, ki mu je kljub temu dovolila opravljati odvetni&scaron;ki poklic.</div> <p style="text-align: center;">V knjigi so natisnjeni Mohoričevi spomini ter dva zanimiva pogleda na zgodovino kr&scaron;čanske demokracije pri nas. Vsi trije zapisi so odličen vir za zgodovino najmočnej&scaron;e slovenske stranke, pri čemer so zlasti dragoceni Mohoričevi opisi njenih prvakov: dr. Ivana &Scaron;uster&scaron;iča, dr. Janeza Evangelista Kreka in dr. Antona Koro&scaron;ca. Knjigi je dodana ob&scaron;irna znanstvenokritična &scaron;tudija o Mohoriču kot akterju in kronistu Slovenske ljudske stranke, ki jo je napisal dr. Andrej Rahten.<br /> <br /><span style="text-decoration: underline;">Pridružite se nam</span> <br /><b><span style="text-decoration: underline;">v sredo, 22. januarja 2020, ob 18. uri,<br />v razstavi&scaron;ču Archivum<br />Pokrajinskega arhiva Maribor, Glavni trg 7.</span></b><br /> <br /><b>Knjigo bodo predstavili urednika dr. Andrej Rahten in dr. Gregor Antoličič ter recenzentka dr. Tamara Griesser Pečar.</b><br /> <br />Prisrčno vabljeni!</p> <div style="text-align: center;"><br /></div> Wed, 22 Jan 2020 08:17:18 CET 80395 Usposabljanje učiteljev v Franciji http://www.ff.um.si/permalink/80382/10596 <p>V sklopu Erasmus+ projekta EducLocalFOOD bodo projektni partnerji skupaj z učitelji iz pridruženih &scaron;ol preizkusili in dopolnili učne module za poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih. Zasnovani so trije učni moduli, ki jih bodo učitelji biotehni&scaron;kih &scaron;ol lahko uporabili za dopolnitev učnih vsebin: <br /> <ul> <li>Zdrava, sonaravna in lokalna hrana skozi značilnosti mediteranske diete</li> <li>Analiza vnosov in iznosov predelovalnega podjetja</li> <li>Priprava lastne najljub&scaron;e jedi s spoznavanje izvora sestavin</li> </ul> </p> <p><a href="/dotAsset/80378.pdf">Priloga</a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 21 Jan 2020 07:10:20 CET 80382 Uvodni sestanek v Turčiji za Erasmus+ projekt Safe2Food http://www.ff.um.si/permalink/80380/10596 <p>Predstavniki Mednarodnega centra za ekoremediacije so se udeležili uvodnega sestanka za načrtovanje izvajanja novega Erasmus+ projekta Safe2Food. Poleg ERM centra v projektu sodelujejo Sindikat za prehransko industrijo iz Turčije, Kmetijska fakulteta s Slova&scaron;ke in Center za usposabljanje in svetovanje Gospodarske zbornice iz Italije. Glavni namen projekta je snovanje učnih modulov in spletne platforme za izobraževanje o varnosti v prehranskem sektorju.</p> <p>Več v <a href="/dotAsset/80376.pdf">prilogi</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Tue, 21 Jan 2020 07:09:02 CET 80380 Gostujoče predavanje doc. dr. Reneja Markoviča z naslovom Časovno potovanje? http://www.ff.um.si/permalink/80373/10596 <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><img height="600" width="959" src="/dotAsset/80371.jpg" /></p> Mon, 20 Jan 2020 11:33:17 CET 80373 Potopisno predstavitev Jane Jaušovec z naslovom FLORIDA – država sonca, košarke in čarovnije http://www.ff.um.si/permalink/80369/10596 <p>Geografsko dru&scaron;tvo Maribor vas v sodelovanju z Dru&scaron;tvom &scaron;tudentov geografije v Mariboru vabi na potopisno predstavitev <b>Jane Jau&scaron;ovec</b> (&scaron;tudentke na Oddelku za geografijo FF UM) z naslovom</p> <p><b>FLORIDA - država sonca, ko&scaron;arke in čarovnije</b>,<br />ki bo v <b>torek, 21. januarja 2020, ob 17.30 uri</b> na Filozofski fakulteti v Mariboru v predavalnici 0,2/FF (pritličje).</p> <p>Predavateljica je v vabilu na predstavitev zapisal: <br />&raquo;Vabim vas na predstavitev mojega popotovanja po Floridi od Orlanda do Keywesta, Evergladesa, Miamija in zahodne obale, kjer sem obiskala neskončne plaže, svet Harry Potterja ter spopad Luke Dončića in Gorana Dragića na ameri&scaron;kih tleh.&laquo;</p> <p><b>Vabljeni. Vstopnine ni.</b></p> <p>&nbsp;</p> Mon, 20 Jan 2020 08:08:21 CET 80369 Gostujoče predavanje z naslovom Spreminjanje družbene organiziranosti spolnosti v Sloveniji: medgeneracijske razlike in podobnosti http://www.ff.um.si/permalink/80364/10596 <p><a href="/dotAsset/80362.pdf">Več v prilogi.</a></p> Fri, 17 Jan 2020 12:44:39 CET 80364 Predstavitev študija v tujini: ERASMUS+ in CEEPUS http://www.ff.um.si/permalink/80352/10596 <p>Več v <a href="/dotAsset/80349.jpg">prilogi</a>.</p> Wed, 15 Jan 2020 13:53:33 CET 80352 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE - KITAJSKA MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO http://www.ff.um.si/permalink/80341/10596 <p>Vljudno vabljeni na novo srečanje v nizu mesečnih pogovorov<br />SOŽITJE</p> <p>KITAJSKA MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO</p> <p>v sredo, 22. januarja 2020, ob 19.00<br />v Večnamensko dvorano Vetrinjski dvor v Mariboru <br />(1. nadstropje).</p> <p>Dr. Anja Zalta in dr. Dragan Potočnik sta tokrat povabila v goste dr. Heleno Motoh.</p> <p>Pogovor bo posvečen aktualni tematiki vzpenjajoče se svetovne velesile Kitajske in vlogi, ki jo pri tem vzponu igra tradicionalna kitajska kultura. <br />&Scaron;e posebej nas bo zanimalo, kak&scaron;en pomen imata pri tem <br />konfucijanska filozofija in tradicija.</p> <p>Dobrodo&scaron;li v imenu organizatorjev</p> <p>Filozofske fakultete v Ljubljani, <br />In&scaron;tituta za filozofske &scaron;tudije Znanstveno-raziskovalnega sredi&scaron;ča v Kopru, <br />Centra za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in <br />Latinske Amerike Filozofske fakultete Maribor, <br />Radia Maribor in Založbe Pivec.</p> <p>&nbsp;</p> Wed, 15 Jan 2020 07:59:37 CET 80341 Predstavitev knjige z naslovom Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma http://www.ff.um.si/permalink/80328/10596 <p>Več v <a href="/dotAsset/80326.pdf">prilogi</a>.</p> Mon, 13 Jan 2020 07:56:12 CET 80328 Otvoritev razstave "Razgledi Maribora. Odmik od ustaljene vedute." http://www.ff.um.si/permalink/80312/10596 <p style="text-align: center;"><img height="280" width="500" src="/dotAsset/80310.jpg" /></p> <p style="text-align: center;">Spoznajte nekonvencionalne podobe mesta priznanih umetnikov Bojana Golije, Janka Andreja Jelnikarja, Petra Le&scaron;nika, Dragi&scaron;e Modrinjaka, Nata&scaron;e Prosenc Stearns in Ota Rimeleta ter se nam pridružite na otvoritvi razstave "Razgledi Maribora. Odmik od ustaljene vedute.", ki bo v sredo, 15. januarja 2020, ob 18. uri, v galeriji Media Nox na Židovskem trgu.</p> <p style="text-align: center;">Z dogodkom bomo zaznamovali 10. obletnico ustanovitve Oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.</p> <p style="text-align: center;">Slavnostna govorka bo izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki, razstavo bo slovesno odprl dekan Filozofske fakultete, red. prof. dr. Darko Fri&scaron;.</p> <p style="text-align: center;">Razstavo so v sklopu predmetov Praktično usposabljanje ter Muzeologija in konservatorstvo in v okviru projekta Mladi kustos Mladinskega kulturnega centra Maribor pripravili &scaron;tudentje 3. letnika prve stopnje in 2. letnika druge stopnje Oddelka za um. zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.</p> <p style="text-align: center;">Mentorji: <br />asist. dr. Gorazd Bence, Petra Čeh,<br />prof. umet. zgod., doc. dr. Mateja Kos Zabel,<br />izr. prof. dr. Polona Vidmar.</p> <p style="text-align: center;">Mlada kustosa: <br />Jure Don&scaron;a in Ma&scaron;a Novak.</p> <p style="text-align: center;">&Scaron;tudentke in &scaron;tudentje druge stopnje:<br />Nike Duh, Alja Gra&scaron;ič, Ana Kristofič,<br />Nejc Lazar, Barbara Le&scaron;nik in Peter &Scaron;krobar.</p> <p style="text-align: center;">Razstava bo na ogled do 9. februarja 2020.</p> <p style="text-align: center;">Vljudno vabljeni!</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 13 Jan 2020 07:52:26 CET 80312 ERM center prejemnik nacionalne nagrade za družbeno odgovornost http://www.ff.um.si/permalink/80145/10596 <p>Mednarodni center za ekoremediacije je že drugič prejel nacionalno nagrado za družbeno odgovornost, tokrat za projekt Učni vrtovi kot medgeneracijski centri prihodnosti. Vrtovi že dolgo niso več samo pridelovalne povr&scaron;ine za hrano, ampak so centri stika z naravo in ljudmi. Tako ERM center že 10 let pripravlja načrte za &scaron;olske vrtove, snuje in izvaja izobraževalne programe ter usposablja učitelje in vzgojitelje za učenje v naravi. Na ta način otroci in odrasli aktivno preživljajo prosti časa, krepijo družbene ve&scaron;čine, razvijajo odgovornost in ljubezen do narave in ljudi ter se prilagajajo podnebni krizi.</p> <p><a href="/dotAsset/80143.pdf">Priloga</a></p> <p>&nbsp;</p> Thu, 19 Dec 2019 11:44:18 CET 80145 Predavanje dr. Nenada Smokrovića (Fakulteta za humanistične in družbene vede, Univerza na Reki) z naslovom »Neformalno sklepanje in formalna logika: normativnost sklepanja v naravnem jeziku« http://www.ff.um.si/permalink/79988/10596 <p><a href="/dotAsset/79986.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 16 Dec 2019 09:23:36 CET 79988 Brezplačna delavnica s predstavitvijo PIU programa Izobraževanje za nič odpadkov in krožno gospodarstvo http://www.ff.um.si/permalink/79980/10596 <p>Spo&scaron;tovani!</p> <p>Vabimo Vas na brezplačno delavnico na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova 17, v sredo 18. 12. 2019 med 14.00 in 15.00 uro, kjer bo predstavljen PIU program na spletni platformi "Izobraževanje za nič odpadkov in krožno gospodarstvo".</p> <p>Več informacij v pripetem <a href="/dotAsset/79978.pdf">vabilu</a> in na povezavi: <a href="https://www.eduzwace.eu/">https://www.eduzwace.eu/</a></p> <p>Vljudno vabljeni,</p> <p>EduZWaCE Team</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 16 Dec 2019 08:10:36 CET 79980 Predavanje Ivane Latković: Poučevanje in preučevanje slovenske književnosti na Hrvaškem v luči sodobne slavistike http://www.ff.um.si/permalink/79949/10596 <p>V predavanju je bila predstavljena zagreb&scaron;ka slovenistika nekoč in danes, in sicer kot &scaron;tudij, ki je imel zmeraj pomemben status znotraj (južno)slavističnih &scaron;tudijev. Kljub bogati in dolgi tradiciji poučevanja in preučevanja slovenske književnosti na zagreb&scaron;ki Filozofski fakulteti se slovenistika oz. slavistika na Hrva&scaron;kem danes spopadata s &scaron;tevilnimi izzivi, ki jih prina&scaron;ajo sodobne spremembe razumevanja znanja, statusa univerze, znanosti itn. Prav v tem kontekstu in s poudarkom na dana&scaron;nji krizi humanističnih strok, obenem pa tudi glede na specifično situacijo v slavistiki po padcu berlinskega zidu, so bili v predavanju poudarjeni načelo merljivosti in profitabilnosti, komercializacija izobraževanja, težave z bolonjo in ostali izzivi, s katerimi se danes sooča slavistika. Na koncu predavanja so bile povzete možnosti in perspektive slovenistike oz. slavistike v prihodnosti.</p> <p><img height="300" width="400" src="/dotAsset/79943.jpg" /></p> <p><img height="512" width="384" src="/dotAsset/79945.jpg" /></p> <p><img height="366" width="431" src="/dotAsset/79947.jpg" /></p> Thu, 12 Dec 2019 10:31:18 CET 79949