Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Pogovor s predstavnicami slovenskih društev in združenj jezikovnih poklicev »Kako (p)ostati uspešen/na v samostojnem jezikovnem poklicu?«. http://www.ff.um.si/permalink/79554/10596 <p><a href="/dotAsset/79552.pdf">Več v prilogi.</a></p> Thu, 21 Nov 2019 11:43:34 CET 79554 27. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/79528/10596 <p><a href="/dotAsset/79522.pdf">Vabilo.</a></p> Wed, 20 Nov 2019 08:49:08 CET 79528 26. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/79526/10596 <p><a href="/dotAsset/79520.pdf">Vabilo.</a></p> Wed, 20 Nov 2019 08:45:55 CET 79526 10. slavnostna podelitev diplomskih listin magisterijev študijskih programov 2. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/79524/10596 <p><a href="/dotAsset/79518.pdf">Vabilo.</a></p> Wed, 20 Nov 2019 08:44:59 CET 79524 Konferenca Oddelka za madžarski jezik in književnost http://www.ff.um.si/permalink/79515/10596 <p>Spo&scaron;tovani,</p> <p>vljudno vabljeni na konferenco Oddelka za madžarski jezik in književnost, v četrtek, 21. novembra 2019, ob 10 uri na FF UM, ki ga Oddelek organizira skupaj z Jezikovnim In&scaron;titutom Samu Imre iz Avstrije in vključuje poleg profesorjev tudi raziskave &scaron;tudentov Oddelka za madžarski jezik in književnost.<br />Naslov konference je: Svet jezikov - madžarski jezik in kultura.</p> <p>Jezik konference: madžar&scaron;čina</p> <p><a href="/dotAsset/79513.pdf">Program v prilogi!<br /></a></p> <p>&nbsp;</p> Wed, 20 Nov 2019 08:06:20 CET 79515 Voden ogled Biotehnične šole Maribor z novinarsko konferenco http://www.ff.um.si/permalink/79511/10596 <p>V začetku decembra ERM center organizira mednarodno srečanje projektnih partnerjev v sklopu Erasmus+ projekta EducLocalFOOD. Poleg terenskega ogleda dobrih praks v SV Sloveniji si bodo partnerji ogledali tudi posest in dejavnosti na Biotehnični &scaron;oli Maribor. Vodstvo bo predstavilo sadjarstvo, čebelarstvo in vinarstvo, na koncu pa bo sledila &scaron;e novinarska konferenca o dosežkih in uporabnosti projektnih rezultatov.</p> <p><a href="/dotAsset/79509.pdf">Več v prilogi.<br /></a></p> <p>&nbsp;</p> Tue, 19 Nov 2019 14:41:44 CET 79511 Gostujoči predavanji izr. prof. dr. Tamare Turza-Bogdan http://www.ff.um.si/permalink/79404/10596 <p>V okviru akademske mobilnosti za leto 2019 vas vabimo na gostujoči predavanji <b>izr. prof. dr. Tamare Turza-Bogdan&nbsp;</b>(Učiteljski fakultet Sveučili&scaron;ta u Zagrebu), in sicer&nbsp;<b>18. 11. 2019 in 19. 11. 2019.</b></p> <p>Prvo predavanje:</p> <p style="text-align: center;"><b>O usvajanju hrva&scaron;kega jezika kot drugega jezika<br />O usvajanju hrvatskoga kao drugog jezika</b></p> <p style="text-align: center;">v ponedeljek, <b>18. novembra</b> 2019, ob <b>13.50</b> v predavalnici <b>2.16/FF</b>.</p> <p>Drugo predavanje:</p> <p style="text-align: center;"><b>Učenje hrva&scaron;kega jezika kot maternega jezika v kontekstu novega kurikula v Republiki Hrva&scaron;ki<br />Učenje hrvatskoga kao materinskoga jezika u kontekstu novoga kurikuluma u Republici Hrvatskoj</b></p> <p style="text-align: center;">v torek, <b>19. novembra</b> 2019, ob <b>13.00</b> v predavalnici <b>2.19/FF</b>.</p> <p>VLJUDNO VABLJENI, VABLJENE!</p> Fri, 15 Nov 2019 15:59:47 CET 79404 Vabilo na literarni večer - predstavitev kanadske pisateljice Margaret Atwood in njenega dela http://www.ff.um.si/permalink/79325/10596 <p><a href="/dotAsset/79323.jpg">Več v prilogi.</a></p> Fri, 15 Nov 2019 11:32:08 CET 79325 Mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV http://www.ff.um.si/permalink/79395/10596 <p>V sredo, <b>27. novembra 2019</b>, med 10.30 in 16.30, se bo na Filozofski fakulteti na&scaron;e univerze, v predavalnici <b>FF 0.2</b>, odvijal mednarodni znanstveni simpozij, <b>RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV.</b><br /> <br />Simpozij organiziramo:<br /> <ul> <li>Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru,</li> <li>Zgodovinsko dru&scaron;tvo Dr. Franca Kovačiča v Mariboru,</li> <li>Rossijskaja akademija nauk - RAN, Institut slavjanovedenija, Moskva.</li> </ul> Simpozij je omogočila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije - ARRS, in sicer v okviru:<br /> <ul> <li>Bilateralnega projekta znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019-2020: <i>Razpad Jugoslavije, razpad Sovjetske zveze: mednarodni vidiki v luči delovanja disidentov</i> (BI-RU/19-20-013).</li> <li>Raziskovalnega programa: <i>Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom</i> (P6-0138).</li> <li>Raziskovalnega projekta: <i>Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države</i> (J6-9354).</li> </ul> </p> <p><b>Program </b>znanstvenega srečanja dobite v <a href="/dotAsset/79393.pdf"><b>priponki</b></a>.</p> <p>Vljudno vabljeni!</p> Fri, 15 Nov 2019 10:32:14 CET 79395 Predstavitev knjige dr. Danila Šustra »Kaj delajo filozofi?« http://www.ff.um.si/permalink/79389/10596 <p><a href="/dotAsset/79387.pdf">Več v prilogi.</a></p> Thu, 14 Nov 2019 07:09:29 CET 79389 Konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju http://www.ff.um.si/permalink/79373/10596 <p><a href="/dotAsset/79381.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 13 Nov 2019 20:56:21 CET 79373 Dan Filozofske fakultete Univerze v Mariboru http://www.ff.um.si/permalink/79377/10596 <p><a href="/dotAsset/79375.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 13 Nov 2019 13:21:01 CET 79377 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih na Portugalskem http://www.ff.um.si/permalink/79303/10596 <p class="MsoNormal">Projektni partnerji so skupaj z učitelji biotehničnih &scaron;ol izvedli tridnevno usposabljanje z namenom snovanja modulov za poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih. Tako so nastale zasnove treh modulov, ki se bodo v nadaljevanju dopolnili: <o:p></o:p></p> <p style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">MALI PEDAGO&Scaron;KI MODUL (5 ur): Zdrava, sonaravna in lokalna hrana skozi značilnosti mediteranske diete<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">SREDNJI PEDAGO&Scaron;KI MODUL (10 ur): Analiza vnosov in iznosov predelovalnega podjetja<o:p></o:p></span></p> <p style="margin-left: 18.0pt; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;" class="MsoNormal"><!--[if !supportLists]--><span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">&middot;<span style="font: 7.0pt &quot;Times New Roman&quot;;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><!--[endif]--><span style="mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;">VELIKI PEDAGO&Scaron;KI MODUL (30 ur): Priprava lastne najljub&scaron;e jedi s spoznavanje izvora sestavin<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><a href="/dotAsset/79301.pdf">Več v prilogi.</a><o:p></o:p></p> Fri, 08 Nov 2019 14:59:03 CET 79303 Vabilo na javno opazovanje prehoda Merkurja pred Soncem http://www.ff.um.si/permalink/79299/10596 <p>Spo&scaron;tovani</p> <p>Na god sv. Martina 11. novembra 2019 bomo priča zanimivemu astronomskemu pojavu: planet Merkur bo potoval pred Soncem in na ta način ustvaril podobne razmere, ki smo jim priča pri delnih ali popolnih Sončevih mrkih, ko Luna zastre Sonce. V primeru prehoda Merkurja pred Soncem pa ta mrk seveda nikakor ne bo tako veličasten. Merkur bo namreč v primerjavi s Soncem viden kot zelo drobna pika in ga s prostimi očmi niti ne bomo mogli zaznati, bo pa zato bolje viden skozi teleskope. Merkur bo začel prehajati pred Sonce ob 13:35 po srednjeevropskem času (SEČ), s celotnim premerom pa se bo pred Soncem zna&scaron;el ob 13:37 po SEČ. Najbližje sredini Sončevega diska bo ob 16:20, vendar bo takrat pri nas Sonce le &scaron;e 1&deg; nad matematičnim obzorjem, za dejanskim obzorjem pa bo marsikje za&scaron;lo &scaron;e prej. Za matematičnim obzorjem bo v Mariboru Sonce za&scaron;lo ob 16:29. Dogodek bomo pri nas torej lahko spremljali slabe tri ure.</p> <p>V celoti bodo prehod lahko opazovali na območju Južne Amerike, vzhodnega dela Severne Amerike, v večjem delu Atlantskega oceana in na skrajnem zahodnem delu Afrike. Na omenjenih območjih bodo lahko v prehodu uživali kar 5 ur in 29 minut.</p> <p>Ker bomo pri opazovanju prehoda zrli v Sonce, je potrebno strogo upo&scaron;tevati varnostna navodila in opazovati Sonce skozi primerne filtre, kot je prav za te namene izdelana mylar folija. V sili lahko uporabimo tudi varilsko steklo z optično gostoto vsaj 12. Ostali načini (s sajami prekrito steklo, klasični filmi, sončna očala itd.) ne zagotavljajo varnega opazovanja Sonca! Za opazovanje bo najbolje izbrati območje, ki proti jugozahodu nima večjih ovir na obzorju. Naslednji prehodi Merkurja pred Soncem se bodo zgodili 13.11.2032, 7.11.2039 in 7.5.2049.</p> <p>Astronomsko dru&scaron;tvo Orion in Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru bosta na dan pojava 11. novembra 2019 v primeru jasnega vremena od 13. ure naprej pred Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru (Koro&scaron;ka cesta 160) organizirala javno opazovanje prehoda Merkurja pred Soncem. Ob opazovanju bo potekala strokovna razlaga, zainteresirani pa bodo prehod lahko tudi fotografirali s pametnimi telefoni ali Canonovimi oz. Nikonovimi DSLR fotoaparati. Vse aktivnosti bodo seveda brezplačne in primerne za naj&scaron;ir&scaron;i krog.</p> <p>Prijazno vabljeni !</p> <p>Igor Žiberna</p> Fri, 08 Nov 2019 09:26:55 CET 79299 Mednarodno znanstveno srečanje mladih humanistov Migracije v slovanskem prostoru v 20. in 21. stoletju http://www.ff.um.si/permalink/79297/10596 <p><a href="/dotAsset/79295.pdf">Več v prilogi.</a></p> Thu, 07 Nov 2019 10:06:54 CET 79297 Otvoritev razstave FRAGMENTI, fotografa DEMETRA BALLE http://www.ff.um.si/permalink/79285/10596 <p>Oddelek za madžarski jezik in književnost FF UM vljudno vabi vse ljubitelje umetnosti na otvoritev razstave FRAGMENTI, fotografa DEMETRA BALLE.</p> <p>Dogodek bo potekal v madžarskem in slovenskem jeziku.</p> <p>VLJUDNO VABLJENI NA OTVORITEV RAZSTAVE IN POGOSTITEV!</p> <p>Demeter Balla je svetovno znani madžarski fotograf. Razstavljene fotografije prikazujejo raznolike zvrsti: med njimi najdemo portrete pisateljev in pesnikov, upodobitve krajin, tihožitij in aktov. Kljub navidezni preprostosti fotografije odražajo globoka in iskrena čustva ter pristne misli.</p> <p>V okviru programa Promocija madžarske kulture v tujini dogodek podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Madžarske.</p> <p><a href="/dotAsset/79283.pdf">Vabilo</a></p> <p><a href="/dotAsset/79281.pdf">Megh&iacute;v&oacute;</a></p> Mon, 04 Nov 2019 17:13:03 CET 79285 Delavnice DRUŽABNA OMREŽJA IN MREŽENJE NA SPLOŠNO http://www.ff.um.si/permalink/79272/10596 <p>Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju s Filozofsko fakulteto UM, Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM v <b>četrtek, 7. novembra 2019</b>, ob 13:00 organizira delavnico Družbena omrežja in mreženje na splo&scaron;no, s poudarkom na iskanju zaposlitve (mreženju z delodajalci) s pomočjo družbenih omrežij in na mreženju na splo&scaron;no (v živo).</p> <p>Cilji, ki jih bodo udeleženci osvojili na predavanju:</p> <ul> <li>razlika med tem, kaj JE in kaj NI mreženje;</li> <li>kje so danes možnosti za mreženje, tako &lsquo;v živo' kot v digitalnem svetu;</li> <li>katere so digitalne možnosti mreženja in kako jih uporabiti, kako pristopiti (,Facebook za mreženje, LinkedIn za mreženje, Twitter in ostala omrežja za mreženje);</li> <li>kje v realnem svetu se nam ponujajo možnosti za mreženje: dogodki, konference, predavanja, ostale možnosti;</li> <li>praktični primeri in prikazi mreženja - igra vlog z udeleženci;</li> <li>kako začeti pogovor oz. mreženje - online ali offline;</li> <li>kaj želimo od mreženja - kako si zastavimo cilje ter &lsquo;poziv k akciji', kaj želimo kot rezultat mreženja;</li> <li>kako ohranjamo stike.</li> </ul> <p>Prijave na: <a href="https://kc.um.si/dogodki/druzbena-omrezja-in-mrezenje-na-splosno-za-za-studente-ff-um-pef-um-in-fnm">https://kc.um.si/dogodki/druzbena-omrezja-in-mrezenje-na-splosno-za-za-studente-ff-um-pef-um-in-fnm</a>.</p> <p>Vljudno vabljeni.</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 04 Nov 2019 07:38:05 CET 79272 Predavanje dr. Nenada Miščevića z naslovom »Radovednost znanosti« http://www.ff.um.si/permalink/79265/10596 <p><a href="/dotAsset/79239.pdf">Več v prilogi.</a></p> Sun, 03 Nov 2019 14:36:20 CET 79265 Predavanje dr. Mojce Štravs z naslovom .Pogled na slovensko izobraževanje iz mednarodnih raziskav PISA, TIMSS in drugih - Zakaj?, Kako? in Kaj? http://www.ff.um.si/permalink/79214/10596 <p><a href="/dotAsset/79212.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 30 Oct 2019 13:12:57 CET 79214 12. SOEGV – mednarodna konferenca germanistov in prevodoslovcev jugovzhodne Evrope; Maribor, 6. - 9. 11. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/79200/10596 <p>Leto&scaron;nja 12. mednarodna konferenca SOEGV bo potekala prihodnji teden od 6. do 9. 11. 2019 v Mariboru (hotel City). Gre za srečanje germanistov in prevodoslovcev jugovzhodne Evrope z naslovom <i>Germanistika kot jezikovni in kulturni most v jugovzhodni Evropi - danes, včeraj, jutri</i> na kateri bo sodelovalo 92 predavateljev iz 10 držav. Konferenco organizirata Oddelek za germanistiko in Oddelek za prevodoslovje v sodelovanju z nem&scaron;ko fundacijo DAAD.</p> <p>Program:&nbsp;<a href="http://www.ff.um.si/dotAsset/79198.pdf">http://www.ff.um.si/dotAsset/79198.pdf</a></p> <p>Najava in plakat konference SOEGV: <a href="https://drive.google.com/file/d/1Ncq_Kw8AlKe4iEdzHIs8m4drUZxYFasX/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1Ncq_Kw8AlKe4iEdzHIs8m4drUZxYFasX/view?usp=sharing</a><br />Več informacij na spletni povezavi: <a href="http://194.249.2.165/soegv2019/">http://194.249.2.165/soegv2019/</a></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img height="795" width="562" src="/dotAsset/79208.jpg" /></p> Wed, 30 Oct 2019 10:40:05 CET 79200 Konferenca Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji in Delavnica za raziskovalce http://www.ff.um.si/permalink/79186/10596 <p><a href="/dotAsset/79184.pdf">Več v prilogi.</a></p> Tue, 29 Oct 2019 12:31:36 CET 79186 5. redna seja Akademskega zbora FF UM http://www.ff.um.si/permalink/79181/10596 <p><a href="/dotAsset/79179.pdf">Več v prilogi.</a></p> Tue, 29 Oct 2019 11:00:19 CET 79181 Večerova energetska konferenca - Zelena transformacija http://www.ff.um.si/permalink/79167/10596 <p><a href="/dotAsset/79165.pdf">Več v prilogi.</a></p> Fri, 25 Oct 2019 13:38:12 CEST 79167 3. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah http://www.ff.um.si/permalink/79159/10596 <p><a href="/dotAsset/79157.pdf">Več v prilogi.</a></p> Wed, 23 Oct 2019 13:53:33 CEST 79159 Zagovor doktorske disertacije mag. Renate Debeljak s področja literarnih ved http://www.ff.um.si/permalink/79131/10596 <p><a href="/dotAsset/79129.pdf">Več v prilogi.</a></p> Tue, 22 Oct 2019 10:13:32 CEST 79131 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019 http://www.ff.um.si/permalink/78992/10596 <p>Univerza v Mariboru 27. in 28. novembra 2019 prireja dvodnevni dogodek &raquo;Prenosljive spretnosti za doktorske &scaron;tudente&laquo;. Doktorski &scaron;tudenti lahko z udeležbo na delavnicah uveljavljajo prenosljiva znanja v okviru predmetnika na doktorskem &scaron;tudijskem programu, na katerem &scaron;tudirajo (predvsem to velja v okviru predmeta Prenosljiva znanja v 1. letniku doktorskih &scaron;tudijskih programov 3. stopnje). Prijava poteka ločeno po dnevih, kar omogoča &scaron;tudentom, da si lahko tudi točke pridobijo ločeno.</p> <p>Prijava za 27. november 2019: <a href="http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1277">http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1277</a>.</p> <p>Prijava za 28. november 2019: <a href="http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1278">http://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=1278</a>.</p> <p>&nbsp;</p> Sun, 13 Oct 2019 08:58:21 CEST 78992 Znanstveni posvet z naslovom Okolje in digitalizirani svet umetne inteligence http://www.ff.um.si/permalink/78846/10596 <p>Oddelek za prevodoslovje organizira <b>v sredo, 9. oktobra 2019</b>, skupaj z Dru&scaron;tvom slovensko-avstrijskega prijateljstva Maribor (DSAPM) znanstveni posvet z naslovom <i>Okolje in digitalizirani svet umetne inteligence</i>. Predavatelji nam bodo predstavili novosti v prevajalskem in tolma&scaron;kem poklicu, ki so povezane z digitalizacijo in s sodobnimi tehnologijami. Ker je dogodek zasnovan kot dan odprtih vrat Oddelka, bo to tudi priložnost, da zainteresirana javnost spozna iskan - sicer zahteven - poklic tolmača, saj bodo &scaron;tudenti tolmačenja prispevke tudi simultano tolmačili.</p> <p>Vljudno vabljeni!</p> <p><a href="/dotAsset/78696.pdf">Zloženka</a></p> Sun, 13 Oct 2019 08:56:35 CEST 78846 Predstavitev zbornika Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext (Literarna večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu) http://www.ff.um.si/permalink/78842/10596 <p><a href="/dotAsset/78840.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 07 Oct 2019 08:27:00 CEST 78842 Simpozij »Kulturna pokrajina Haloz« ob 100. obletnici rojstva geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča http://www.ff.um.si/permalink/78823/10596 <p><a href="/dotAsset/78821.pdf">Več v prilogi.</a></p> Fri, 04 Oct 2019 12:21:35 CEST 78823 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE http://www.ff.um.si/permalink/78816/10596 <p><a href="/dotAsset/78812.pdf">Vabilo</a></p> <p><a href="/dotAsset/78814.pdf">Iz knjige</a></p> Fri, 04 Oct 2019 12:12:49 CEST 78816