Najnovejši dogodki FF UM http://www.ff.uni-mb.si/novice/dogodki Vsi dogodki Filozofske fakultete Vabilo na gostujoče predavanje z naslovom "Delo pedagoga v vrtcu" http://www.ff.um.si/permalink/77383/10596 <p>Več v prilogi</p> Tue, 16 Apr 2019 15:53:02 CEST 77383 Vabilo na gostujoče predavanje z naslovom "Karierne možnosti za pedagoge" http://www.ff.um.si/permalink/77379/10596 <p>Več v prilogi</p> Tue, 16 Apr 2019 15:49:36 CEST 77379 Slovenska mladina v primežu individualizma, prekarnosti in stresa http://www.ff.um.si/permalink/77365/10596 <p>Več v prilogi</p> Mon, 15 Apr 2019 15:45:17 CEST 77365 Gostujoče predavanje prof. dr. Thomasa Nicklasa z naslovom "Politische und literarische Regionalität in Süddeutschland 1870-1930" http://www.ff.um.si/permalink/77332/10596 <p><a href="/dotAsset/77330.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 15 Apr 2019 15:42:58 CEST 77332 Niz mesečnih pogovorov z gostjami in gosti v Salonu uporabnih umetnosti Maribor http://www.ff.um.si/permalink/77317/10596 <p><a href="/dotAsset/77315.pdf">Več v prilogi.</a></p> Thu, 11 Apr 2019 08:25:05 CEST 77317 Predstavitev znanstvene monografije prof. dr. Marka Jesenška, izr. člana SAZU, z naslovom: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem http://www.ff.um.si/permalink/77299/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 09 Apr 2019 14:06:20 CEST 77299 Predavanje Nevenke Richter Peče z naslovom: Nastajanje učbeniškega kompleta http://www.ff.um.si/permalink/76897/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 09 Apr 2019 13:20:58 CEST 76897 2. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah http://www.ff.um.si/permalink/77293/10596 <p>Več v prilgoi.</p> Tue, 09 Apr 2019 07:24:40 CEST 77293 Informativni dan FF UM za vpis v podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje http://www.ff.um.si/permalink/77280/10596 <p><a href="/dotAsset/77278.pdf">Več v prilogi.</a></p> Mon, 08 Apr 2019 09:28:03 CEST 77280 Predstavitev monografije dr. Toneta Ravnikarja: Slovenj Gradec v srednjem veku http://www.ff.um.si/permalink/77276/10596 <p><a href="/dotAsset/77274.jpg">Več v prilogi.</a></p> Fri, 05 Apr 2019 11:20:53 CEST 77276 Predstavitev in okrogla miza ob knjigi Snježane Prijić - Samaržija: Democracy and truth http://www.ff.um.si/permalink/77259/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 03 Apr 2019 13:39:21 CEST 77259 Predstavitev monografije: Skupnost v središču Evrope. Slovenci v Italiji od padca berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja http://www.ff.um.si/permalink/77255/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 03 Apr 2019 07:48:25 CEST 77255 Prireditev: Evropska unija in Evropski parlament: Od volitev do zaposlitve http://www.ff.um.si/permalink/77244/10596 <p>Oddelek za prevodoslovje vljudno vabi na prireditev z naslovom Evropska unija in Evropski parlament: Od volitev do zaposlitve, ki bo v sredo, 10. aprila 2019, ob 10 uri. v amfiteatru Filozofske fakultete. Dogodek je namenjen &scaron;tudentom vseh fakultet Univerze v Mariboru. O zaposlovanju in mobilnosti mladih v EU ter ustrezni pripravi na trg dela in poglavitnih značilnostih dobrega življenjepisa v slovenskem, nem&scaron;kem in angle&scaron;kem jeziku bodo spregovorili:</p> <ul> <li>Alojz Peterle, evropski poslanec;</li> <li>dr. Igor &Scaron;oltes, evropski poslanec;</li> <li>mag. Manja Toplak, v.d. vodje pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji in predstavnica za medije;</li> <li>dr. Martina Horvat, karierna svetovalka, Karierni center UM;</li> <li>Mateja Hanžurej, karierna svetovalka, Karierni center UM;</li> <li>doc. dr. Petra Weingerl, Pravna fakulteta UM;</li> <li>Suzana Bračič, dr. med., specializantka patologije, LKH Graz S&uuml;dwest;</li> <li>dr. Luka Martin Tomažič, vodja pravne in splo&scaron;nih služb, Elektro Maribor Energija Plus.</li> </ul> <div>Povezava na Facebook:&nbsp;<a href="https://www.facebook.com/events/561480611019682/">https://www.facebook.com/events/561480611019682/</a></div> <div><br /></div> <div>Priloge:</div> <div> <ul> <li><a href="/dotAsset/77240.pdf">EP prireditev 2019 volitve</a></li> <li><a href="/dotAsset/77242.pdf">Plakat</a></li> </ul> </div> Tue, 02 Apr 2019 11:10:09 CEST 77244 Konferenca: ŽIVETI S FILOZOFIJO http://www.ff.um.si/permalink/77238/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 02 Apr 2019 11:04:30 CEST 77238 Zagovor doktorske disertacije mag. Mihaele Cvek s področja pedagogike http://www.ff.um.si/permalink/77232/10596 <p>Več v prilogi.</p> Mon, 01 Apr 2019 13:06:15 CEST 77232 Predavanji: "Das Wort als Systemwort und als Textwort: Lexikologisch-textstilistische Fragen" in "Es war einmal ..." – Die Märchensammlung der Brüder Grimm: Geschichte – Sprache – Wirkung http://www.ff.um.si/permalink/77183/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 28 Mar 2019 10:50:14 CET 77183 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih http://www.ff.um.si/permalink/77175/10596 <p>V sklopu mednarodnega projekta Poučevanje o lokalnih in trajnostnih prehranskih sistemih je potekalo izobraževanje z učitelji iz 5-ih partnerskih držav. Na srečanju so projektni partnerji z učitelji opredelili pojem lokalnih trajnostnih prehranskih sistemov in primerjali njegovo stanje v partnerskih državah. Prav tako so se udeleženci seznanili s stanjem inovativne pedagogike v posameznih državah, kar predstavlja izhodi&scaron;če za snovanje novega inovativnega učnega orodja za poučevanje o omenjeni tematiki.<br /> <br />Več v prilogi.</p> Thu, 28 Mar 2019 09:20:56 CET 77175 Otvoritev razstave: Ivan Rudolf in padalci ter predstavitev zbornika: Ivan Rudolf. Ob 120-letnici rojstva. http://www.ff.um.si/permalink/77102/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 27 Mar 2019 08:11:02 CET 77102 Rok za prijavo na 30-urne jezikovne tečaje http://www.ff.um.si/permalink/77088/10596 <p>Več... <a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/">http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/jeziki/</a><br /><a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/dokumenti/2018-2019/Jezikovnaizobra%C5%BEevanja.pdf">http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/dokumenti/2018-2019/Jezikovnaizobra%C5%BEevanja.pdf</a><br /><a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/cenik/30-ur.dot">http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/cenik/30-ur.dot</a><br /><a href="http://www.ff.um.si/dotAsset/74156.pdf">http://www.ff.um.si/dotAsset/74156.pdf</a></p> Tue, 26 Mar 2019 12:09:45 CET 77088 Rok za prijavo na Goethejeve certifikatne izpite iz nemščine na ravni B1 in B2 (9. 5. 2019) ter C1 in C2 (10. 5. 2019) http://www.ff.um.si/permalink/77086/10596 <p>Več... (<a href="http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/izpitni-center-goethejevega-instituta/">http://www.ff.um.si/centri/cvi/jezikovno-izobrazevanje/izpitni-center-goethejevega-instituta/</a>)</p> Tue, 26 Mar 2019 12:08:13 CET 77086 Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2018/2019 http://www.ff.um.si/permalink/77052/10596 <p>Univerza v Mariboru v sodelovanju z družbami Elektro Maribor d. d., Energija Plus d. o. o. in Oven Elektro Maribor d. o. o. tudi letos, že sedmo leto zapored, objavlja Razpis za izbor najbolj&scaron;ega &scaron;tudenta Univerze v Mariboru. Več o razpisu in prijavi je objavljeno na spletni strani Univerze v Mariboru: <a href="http://ssum.um.si/2019/03/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-2018-2019/">http://ssum.um.si/2019/03/razpis-za-izbor-najboljsega-studenta-univerze-v-mariboru-v-studijskem-letu-2018-2019/</a>.</p> <p>Rok za prijavo je najkasneje do 8. 4. 2019, do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slom&scaron;kov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom "Razpis za najbolj&scaron;ega &scaron;tudenta UM".</p> <p>&nbsp;</p> Thu, 21 Mar 2019 21:51:54 CET 77052 Literarno branje avstrijskega pisatelja PETRA ROSEIA http://www.ff.um.si/permalink/77050/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 21 Mar 2019 13:55:51 CET 77050 Predstavitev knjige Mirana Lavriča in Andreja Natererja z naslovom MESTO NEIZPOLNJENIH PRIČAKOVANJ: DRUŽBENI PROFIL MARIBORA V ZAČETKU 21. STOLETJA http://www.ff.um.si/permalink/77046/10596 <p>Več v prilogi.</p> Thu, 21 Mar 2019 11:58:53 CET 77046 MEDNARODNO USPOSABLJANJE UČITELJEV NA DUNAJU http://www.ff.um.si/permalink/76930/10596 <p>Izbrani učitelji iz Biotehni&scaron;ke &scaron;ole Maribor in Srednje &scaron;ole za prehrano in živilstvo se bodo skupaj s predstavniki Mednarodnega centra za ekoremediacije udeležili mednarodnega izobraževanja na Dunaju. Izobraževanje je del Erazmus+ projekta Teaching the Local and Sustainable Food Systems, v sklopu katerega partnerske ustanove snujejo inovativno učno orodje za poučevanje transdisciplinarnarnih tem kot so lokalni trajnostni prehranski sistemi. <br /> <br />Več v prilogi.</p> Thu, 14 Mar 2019 13:00:20 CET 76930 Predstavitev Sinonimnega slovarja slovenskega jezika, zlasti njegove spletne različice. http://www.ff.um.si/permalink/76853/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 12 Mar 2019 11:15:25 CET 76853 Predavanja mag. Igorja Plohla: Uspešna literarna karierna pot osebe s paraplegijo http://www.ff.um.si/permalink/76849/10596 <p>Karierni center UM v sodelovanju s Pedago&scaron;ko fakulteto UM in Filozofsko fakulteto UM organizira predavanje z naslovom Uspe&scaron;na literarna karierna pot osebe s paraplegijo.</p> <p>Cilj predavanja je predstaviti &scaron;tudentom uspe&scaron;no zgodbo literarne karierne poti osebe s paraplegijo. Predavanje vključuje vsebine, ki se nana&scaron;ajo na prilagoditve in napore, ki so bili potrebni za uspeh. Kako lahko paraplegik napi&scaron;e knjigo, ki je uspe&scaron;nica, in preko lastne, tragične zgodbe, osve&scaron;ča ljudi okoli sebe? Ciljni publiki, &scaron;tudentom pedago&scaron;kih in družboslovnih vsebin, so tovrstne zgodbe dragoceno spoznanje, ki ga bodo lahko kot bodoči učitelji in osebe, ki bodo v svojih poklicih sodelovali z otroki in mladimi, prena&scaron;ali pozitivni pogled na ranljive skupine.</p> <p>Predavatelj mag. Igor Plohl je zaposlen kot učitelj v bolni&scaron;nični &scaron;oli, ki deluje na Pediatrični kliniki UKC Maribor. Izdal je 5 knjig, ki so namenjene predvsem osve&scaron;čanju otrok, mladostnikov in odraslih o invalidnosti in drugačnosti.</p> <p>Predavanje bo zagotovo zanimivo. Vljudno vabljeni!</p> <p><a href="https://kc.um.si/dogodki/uspena-literarna-karierna-pot-osebe-s-paraplegijo">https://kc.um.si/dogodki/uspena-literarna-karierna-pot-osebe-s-paraplegijo</a></p> Tue, 12 Mar 2019 11:09:13 CET 76849 Predavanje docenta dr. Gorazda Andrejča: Hermenevtična (ne)pravičnost: teorija in kritična vprašanja http://www.ff.um.si/permalink/76847/10596 <p>Več v prilogi.</p> Tue, 12 Mar 2019 11:00:32 CET 76847 DELAVNICA IN ZAKLJUČNI DOGODEK PROJEKTA »TOGETHER« - Aktivno sodelovanje občin pri načrtovanju in izvajanju energetske učinkovitosti http://www.ff.um.si/permalink/76814/10596 <p>Več v prilogi.</p> Fri, 08 Mar 2019 09:57:08 CET 76814 Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del (za študente študijskih programov 3. stopnje) http://www.ff.um.si/permalink/76790/10596 <p>Več na tej <a href="https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=195">povezavi</a>.</p> Wed, 06 Mar 2019 13:47:14 CET 76790 1. redna seja Akademskega zbora FF UM http://www.ff.um.si/permalink/76780/10596 <p>Več v prilogi.</p> Wed, 06 Mar 2019 09:33:16 CET 76780