E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
DOGODKI ODDELKA (Oddelek za slovanske jezike in književnosti)
1. 7. 2021 Zagovor magistrskega dela Saše Klar Zadravec z naslovom Ugotavljanje tekočnosti branja učencev pri glasnem branju neumetnostnega besedila
21. 5. 2021 Zagovor magistrskega dela Barbare Hriberšek z naslovom Besedje iz tematskega polja telo, družina in kmečka hiša v govoru Lovrenca na Pohorju, Činžata in Rute
20. 5. 2021 Srečanje doktorskih študentk in študentov
13. 5. 2021 4. mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Izzivi slavistike v 21. stoletju
14. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Nejca Lazarja z naslovom Besedje iz pomenskega polja sadovnjak in vrt v krajevnem govoru Mestnega Vrha
14. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Tadeje Filo z naslovom Vabilo, novica, poljudnoznanstveni prispevek in opis postopka v učbeniškem gradivu ter v projektu Slovenščina na dlani
7. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Nikite Holc z naslovom Spletno okolje za utrjevanje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika za delo v gostinskem sektorju
2. 4. 2021 Zagovor magistrskega dela Jasmine Marič z naslovom Pregovorna slovenska delavnost v luči turističnega korpusa TURK
22. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Vita Lavrenčiča z naslovom Priročnik uvodnih učnih motivacij na podlagi motiviranosti učencev in učenk 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja pri pouku slovenščine
3. 3. 2021 Literarni večer Ko listje spreminja barve
25. 2. 2021 Sodelovanje članic in člana Oddelka za slovanske jezike in književnosti na simpoziju Skladnja slovenskega jezika: med 25. 2. in 27. 2. 2021
30. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Roberta Filipčiča z naslovom Medjezikovno razumevanje slovenskega in češkega jezika
23. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Ožbeja Račečiča z naslovom Relativizem – filozofski relativizem
29. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Ožbeja Račečiča z naslovom Pogledi na Austinovo teorijo govornega dejanja
22. 10. 2020 Znanstveni simpozij Petstoletnica Adama Bohoriča
22. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Barbare Mastnak z naslovom Tematizacija človekovega smisla v sodobni slovenski kratki prozi
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Katje Dolničar z naslovom Slovenija kot književni prostor v slovenski mladinski prozi
24. 9. 2020 25. literarni festival Oko besede
17. 8. 2020 Zagovor magistrskega dela Leje Praprotnik z naslovom Jezikovna podoba dnevniških zapisov škofa Maksimilijana Držečnika
4. 3. 2020 Vabilo na literarno-filmski večer
4. 3. 2020 4. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah
9. 12. 2019 Predavanje Ivane Latković: Poučevanje in preučevanje slovenske književnosti na Hrvaškem v luči sodobne slavistike
5. 12. 2019 Predavanje Mojce Marič: "Lektorsko delo v gledališču"
20. 11. 2019 Konferenca Slavistični znanstveni premisleki z naslovom Slovenščina kot drugi in tuji jezik v izobraževanju
18. 11. 2019 Gostujoči predavanji izr. prof. dr. Tamare Turza-Bogdan
10. 10. 2019 Predstavitev zbornika Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext (Literarna večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu)
8. 10. 2019 Vabilo na literarno matinejo
8. 10. 2019 Vabilo na literarno matinejo
8. 10. 2019 Literarna matineja z Mašo Ogrizek
2. 10. 2019 3. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah
1. 10. 2019 test
1. 10. 2019 test
13. 6. 2019 "Pesmi so edini krik / razbeljenega rojstva": pogovor ob izidu Zbranih pesmi Jureta Detele
28. 5. 2019 Predstavitev revije Slovenika
13. 5. 2019 Pogovor s pisateljico NATAŠO KRAMBERGER
7. 5. 2019 Prekmurski večer: Prekmurski knjižni jezik od vzhoda do zatona in naprej
16. 4. 2019 Predstavitev znanstvene monografije prof. dr. Marka Jesenška, izr. člana SAZU, z naslovom: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem
15. 3. 2019 Predavanje Nevenke Richter Peče z naslovom: Nastajanje učbeniškega kompleta
13. 3. 2019 2. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah
27. 2. 2019 Izid Zbirke primerov dobre prakse (Projekt Erasmus + DEAL)
17. 12. 2018 Predavanje doc. dr. Mateja Šeklija z naslovom: Udeleženske vloge v slovenščini: poskus poenostavljenega modela za fleksijski jezik
28. 11. 2018 Predavanje literarne zgodovinarke red. prof. dr. Jožice Čeh Steger: Skrivnost pesnice Fanny Haussmann
15. 11. 2018 Literarni večer Ko listje spreminja barve
14. 11. 2018 Začel se je mednarodni projekt Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlade učeče se v neugodnem položaju
13. 9. 2018 Pleteršnikov dan
26. 6. 2018 Medijske objave o Mednarodni znanstveni konferenci Slavistični znanstveni premisleki – Cankarjev list v cvetu bele krizanteme in o Razstavi o Ivanu Cankarju z naslovom Romal sem po široki cesti
30. 5. 2018 Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki – Cankarjev list v cvetu bele krizanteme
28. 5. 2018 Razstava o Ivanu Cankarju z naslovom Romal sem po široki cesti
25. 4. 2018 Predstavitev knjig in pogovor z avtoricama dr. Jožico Čeh Steger in dr. Katarino Podbevšek
17. 4. 2018 Predstavitev dnevniških zapisov Calais, Calais
20. 3. 2018 Literarni pogovor z dr. Alenko Jensterle-Doležal
5. 1. 2018 Poročilo o pogovoru z Alešem Štegrom
1. 12. 2017 Mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki – Smrti živali: kritična animalistična perspektiva
27. 11. 2017 Vabilo na literarni pogovor z Alešem Štegrom
19. 10. 2017 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Milana Poláka in doc. Mgr. Igorja Fica
7. 6. 2017 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Agnieszke Będkowske - Kopczyk
19. 4. 2017 Vabilo na literarno matinejo s pisateljico Janjo Vidmar
3. 4. 2017 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Mojce Nidorfer Šiškovič
15. 3. 2017 Poročilo o predstavitvi monografije Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo
15. 3. 2017 Vabilo na predavanje dr. Jerice Snoj z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša
8. 3. 2017 Vabilo na ogled filma v okviru Alumni kluba Oddelka za slovanske jezike in književnosti
28. 2. 2017 Vabilo na predstavitev monografije Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo, ki je izšla ob 80-letnici dr. Jožeta Lipnika.
16. 12. 2016 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Borisa Kerna
16. 12. 2016 Vabilo na gostujoče predavanje dr. Borisa Kerna
9. 11. 2016 Vabilo na pogovor z avtorico Mojco Kumerdej v okviru projekta Povabimo besedo
18. 5. 2016 EKOKRITIKA IN LITERARNE UPODOBITVE NARAVE
15. 5. 2016 Predstavitev monografije Marka Jesenška: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika
9. 3. 2016 Vabilo na ogled biografskega filma o socialistični filozofinji in revolucionarki Rosi Luxemburg
29. 2. 2016 Predstavitev monografije Rojena v narečje, ki je izšla ob 80 - letnici akad. prof. dr. Zinke Zorko
22. 2. 2016 Svečana akademija ob 80-letnici akademkinje Zinke Zorko in predstavitev monografije Rojena v narečje
19. 1. 2016 Poetika slikanice
19. 1. 2016 Gramatike kajkavskoga književnog jezika, Germanizmi u kajkavskome književnom jeziku
16. 4. 2015 Slavnostna prireditev v počastitev 80-letnice izr. prof. dr. Jožeta Lipnika
13. 6. 2014 Milan Vincetič - Sporazumevanje v slovenskem jeziku
3. 6. 2013 Strokovno predavanje "Retorika v praksi"
24. 5. 2013 Znanstveni simpozij "Aktualnost in živost Potrčevega literarnega opusa danes"
23. 4. 2013 Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika
17. 12. 2012 Gostujoče predavanje - dr. Janez Dular
1. 6. 2012 Predavanje red. prof. dr. Metke Zupančič
24. 5. 2012 Predavanje dr. Iztoka Osojnika
28. 3. 2012 Predstavitev Slovarja slovenskih frazemov
27. 3. 2012 Recital poezije in kratke proze
30. 1. 2012 Mednarodni znanstveni simpozij Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora
11. 1. 2012 Večer slovenskega in makedonskega filma
10. 1. 2012 Večer slovenskega in makedonskega filma
7. 12. 2011 Predavanje dr. Simona Kreka z Inštituta Jožef Stefan
23. 11. 2011 Predstavitev knjige Dekle z mandolino
20. 1. 2011 Predstavitev monografij Mednarodne knjižne zbirke Zora
18. 1. 2011 Gostujoče predavanje prof. dr. Janeza Dularja
17. 1. 2011 Gostujoče predavanje mag. Majde Potrata
10. 11. 2010 Gostujoče predavanje dr. Alenke Jensterle Doležal
9. 11. 2010 Gostujoči predavanji dr. Alenke Jensterle Doležal
26. 10. 2010 Predavanje prof. dr. Emila Tokarza
2. 6. 2010 Predavanje profesorja Janeza Kebra
26. 5. 2010 Makedonski večer
19. 4. 2010 Pogovor s pisateljico Janjo Vidmar
19. 4. 2010 Pogovor s pisateljem Primožem Suhodolčanom