Mobilni dostop | E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Povabilo k sodelovanju na projektu TACTUS

Kdaj? 26. 6. 2018 ob 9.00

Kje? UM


Povabilo k sodelovanju na projektu

V okviru javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018« smo pridobili projekt TACTUS (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota)

Naziv projekta: TACTUS (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota)

Vodja projekta: doc. dr. Jerneja Herzog

Sodelujoči partnerji: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor in Umetnostna galerija Maribor

Trajanje projekta: 3 meseci (zaključek projekta 15. 9. 2018)

Predvideni cilji projekta:

Temeljni namen, ki ga želimo skozi projekt razreševati bo seznanjanje s postopki, praktično manipulativnimi metodami in principi prilagajanja objektov in dela slepim in slabovidnim osebam. Seznanjanje s specifičnimi dejavniki razumevanja in zaznavanja ter gibanja slepih in slabovidnih. Seznanjanje z dosedanjimi raziskavami in rezultati na tem področju. Naslednji namen bo spoznati temeljne značilnosti muzejske pedagogike, umetnostne zgodovine in jezika v vlogi komunikacijskega sredstva. Seznanili se bomo s značilnostmi besednih opisov in umetnin v javnem prostoru mesta Maribor. Zadnji, končni problem, ki bo produkt projekta in bo nastal skladno s teamskim delom in povezovanjem različnih področij, bo tipni vodič po sledeh umetnosti v mestu Maribor. Ustreznost vmesnih postopkov bomo preizkušali preko javnih vodstev članov MODSS Maribor.

K sodelovanju vabimo študente/študentke naslednjih študijskih programov:

Likovna pedagogika, 2. stopnja (2 študenta)

Likovna pedagogika, 1. stopnja (2 študenta)

Umetnostna zgodovina, 2. stopnja (2 študenta)

Prevajanje in tolmačenje, 2. stopnja (2 študenta)

Predšolska vzgoja, 1. stopnja (2 študenta)

Pomembno: v projekt vključeni študent mora biti v obdobju trajanja projekta vpisan v javno veljaven študijski program v Republiki Sloveniji ter ne sme biti v delovnem razmerju, samozaposlen, prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb ali samostojni podjetnik. Če študent v obdobju trajanja projekta izgubi status študenta ali iz kakršnegakoli drugega razloga ne more sodelovati v projektnih aktivnostih, ni več upravičen do sofinanciranja v okviru projekta.

Izbor kandidatov in kandidatk bomo opravili glede na njihovo povprečno oceno študija, kompetence in osebni razgovor z njimi.

- za denarno spodbudo študentu za vključitev v projektne aktivnosti, znaša urna postavka 9,00 EUR/uro. Za uspešno izvajanje projektnih aktivnosti študenta je potrebnih največ 120 ur v okviru posameznega projekta, ki traja 3 mesece, iz česar izhaja, da je znesek, ki ga lahko visokošolski zavod uveljavlja za izvedene projektne aktivnosti študenta v obdobju trajanja posameznega projekta, ki traja 3 mesece, največ v višini 1.080,00 EUR.

Vaše prijave z zadevo »Prijava na projekt »TACTUS« pošljite na naslov: jerneja.herzog@um.si do vključno 26. 6. 2018 do 9:00 ure zjutraj. Prijava naj vključuje kontaktne podatke (ime in priimek, telefonska številka), program in stopnjo študija.

Osebni razgovori v kolikor se bo na projekt prijavilo več študentov, bo ob 12:00 uri v kabinetu 1. 43/1.

Zadnja sprememba: 21. 6. 2018