E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Vabilo na predavanje gostujoče profesorice dr. Bettine Kubicek z naslovom Delovne zahteve v spreminjajočem se svetu dela

Kdaj? 25. 4. 2017 ob 12.30

Kje? predavalnica 0.3/FF


VABILO / INVITATION

 Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru vljudno vabi

na predavanje gostujoče profesorice dr. Bettine Kubicek

z naslovom

Delovne zahteve v spreminjajočem se svetu dela,

ki bo v torek, 25. 4. 2017, od 12.30 do 13.30

v predavalnici 0.3/FF.

 The Department of Psychology of the Faculty of Arts

at the University of Maribor

 cordially invites you to the lecture by Professor Bettina Kubicek

titled

Job Demands in a Changing World of Work.

The lecture will take place on Tuesday 25th April 2017

from 12:30 to 13:30 in room 0.3/FF.

 

Povzetek predavanja

Svet dela se je v zadnjih nekaj desetletjih precej spremenil. Pomembni gonilniki sprememb so razvoj informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter družbeno-ekonomske spremembe, kot so globalizacija, večanje konkurenčnosti in informatizacija. Posledica tega je, da se uslužbenci soočajo z novimi delovnimi zahtevami. Predvsem se morajo soočiti z intenzifikacijo dela, subjektivizacijo in zabrisanimi mejami med delom in zasebnim življenjem. Predstavitev se osredotoča na potencialno ambivalentno naravo teh zahtev, ki vsebujejo potencial tako za pozitivne kot negativne učinke na duševno in telesno zdravje zaposlenih. Dodatno bodo izpostavljeni delovni viri in strategije soočanja z novimi delovnimi zahtevami.

 O predavateljici

Dr. Bettina Kubicek je psihologinja in sociologinja. Doktorirala je iz psihologije dela in organizacij na Univerzi na Dunaju, kjer je bila zaposlena kot podoktorska raziskovalka in docentka. Od leta 2016 je profesorica organizacijskega razvoja na Univerzi aplikativnih znanosti Zgornja Avstrija. Raziskovalno se osredotoča na nove delovne zahteve, predvsem na pozitivne in negativne učinke intenzifikacije dela ter na fleksibilno delo brez omejitev. Trenutno je vodja triletnega projekta, ki ga financira avstrijski FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) in poteka v sodelovanju z Univerzo na Dunaju. Projekt raziskuje tveganja in izzive fleksibilne organizacije dela.

 Abstract

The world of work has changed considerably over the last few decades. Important drivers of the changes are the dissemination of information and communication technologies and socio-economic transformations such as globalization, rising competition and informatization. As a result, employees have to cope with new job demands. In particular, they are confronted with the intensification, the subjectification and the increasing boundarylessness of work. The presentation draws attention to the potentially ambivalent nature of these demands which hold the potential for both positive and negative effects on employees’ health and well-being. Moreover, it describes resources and strategies in dealing with new job demands.

 About the lecturer

Bettina Kubicek is psychologist and sociologist. She received her PhD in work and organizational psychology from the University of Vienna where she worked as postdoctoral researcher and assistant professor. Since 2016, Bettina Kubicek holds a professorship for organization development at the University of Applied Sciences Upper Austria. Her research focuses on new demands especially on the positive and negative effects of work intensification, flexible and boundaryless work. She currently leads a three-year, FWF-funded project in cooperation with the University of Vienna which assess the risks and challenges of flexible work organization.

Zadnja sprememba: 18. 4. 2017

  • Domov
  • Novice
  • Vabilo na predavanje gostujoče profesorice dr. Bettine Kubicek z naslovom Delovne zahteve v spreminjajočem se svetu dela