E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev Kariernega centra FF UM in tržne dejavnosti

Kdaj? 30. 5. 2013 ob 8.30

Kje? Avla Filozofske fakultete, Koroška cesta 160, Maribor.


Dogodek je namenjen predvsem študentom in njihovi boljši informiranosti o dejavnosti fakultete. Predstavljene bodo naslednje dejavnosti.

Pedagoško andragoško izobraževanje

Filozofska fakulteta v Mariboru izvaja program Pedagoško andragoškega izobraževanja. Program je namenjen diplomantom nepedagoških študijskih programov za pridobitev temeljnih psiholoških, pedagoških, andragoških, didaktičnih znanj ter spretnosti in veščin za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izobraževalni proces.

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine je nov program za izpopolnjevanje, ki se bo na Filozofski fakulteti začel izvajati v študijskem letu 2013/2014. Program obsega temeljne vsebine za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu, torej v vrtcu oziroma v prvem in drugem obdobju OŠ. Program omogoča diplomantom predšolske vzgoje, razredne stopnje, specialno-rehabilitacijske pedagogike ter učiteljem angleščine oziroma nemščine, ki so že vključeni v pedagoški proces, da si pridobijo zahtevano specialno pedagoško izobrazbo za poučevanje angleščine/nemščine v otroštvu.

Jezikovno izobraževanje

Že peto leto zapored organiziramo jezikovno izobraževanje za študente in zaposlene na Univerzi v Mariboru, za zunanje udeležence in za zaključene skupine (poslovni jezikovni tečaji). Ponujamo tečaje sedemnajstih tujih jezikov - poleg bolj ali manj razširjenih evropskih jezikov tudi japonščino, turščino in farsi - na različnih težavnostnih stopnjah in slovenščine za tujce.

Leta 2011 je fakulteta postala izpitni center Goethejevega inštituta in pridobila licenco za izvajanje certifikatnih izpitov iz nemščine.

MUF - Mini univerza Filozofske fakultete

Filozofska fakulteta v Mariboru je ustanovila prvo Mini univerzo v Sloveniji (MUF), ki je namenjena otrokom od 3. do 6. razreda osnovne šole. Predavanja na MUFu segajo na področja naravoslovja, humanistike, družboslovja in umetnosti. Otroci dobijo vpogled v mnogoterost in pestrost znanstvenih in raziskovalnih tem. Ključna beseda je radovednost. Univerza lahko ponudi veliko odgovorov na vprašanja, ki otroke v tej starosti zanimajo. MUF tematizira vsebine, ki niso zajete v osnovnošolskih učnih in vzgojnih vsebinah ali pa so zajete samo obrobno.

Knjigarna Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sredi aprila 2009 je bila na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru odprta specializirana humanistično - družboslovno knjigarno. Hkrati je to edina knjigarna v okviru Univerze v Mariboru. Verjamemo, da osrednja visokošolska ustanova humanistično-družboslovne smeri v svojem okvirju potrebuje tovrstno specializirano knjigarno. Pri študiju humanistike in družboslovja je knjiga, kljub računalniški tehnologiji, še vedno zelo pomembna.

Karierni center in Alumni klub FF UM

Karierni center FF je bil ustanovljen decembra 2010. Leta 2011 smo ustanovili tudi Alumni klub FF, ki ga vodijo diplomanti Filozofske fakultete. Namen KC FF je svetovanje študentom pri odločitvah in izbiri delovnih mest. Svetovanje je povezano z vključevanjem študentov v različne aktivnosti, ki jih pripravljamo zanje.

Mednarodni center za ekoremediacije UM FF

Mednarodni center za ekoremediacije UM FF vzpostavlja trajnostne regije na temelju naravnih virov in človeških potencialov. Trajnostne regije so zasnova novega razvoja, saj upoštevajo razpoložljive potenciale lokalnih skupnosti, lokalno prebivalstvo pa s spremembo načina življenja prispeva k premikom v gospodarstvu. Z učnimi regijami (učni poligoni), učnimi potmi in ekološkimi kmetijami, ki so podpora izobraževalnim aktivnostmim na lokalni in regionalni ravni, se udejanja trajnost v praksi. Mednarodni center za ERM povezuje gospodarske partnerje z okoljem, razvoja inovativne pristope trajnostnega razvoja in prenaša nova znanja v uporabo, tako v izobraževalne organizaciije kot v občine . Rezultat dela centra so nova delovna mesta v lokalnih okoljih, ki temeljijo na principih trajnostnih skupnosti, ekovasi in socialnega podjetništva.

Za delo z gospodarstvom je vodja prof. ddr. Ana Vovk Korže v letu 2013 prejela priznanje za Naj raziskovalko po mnenju gospodarstva.

Vljudno vabljeni!

Zadnja sprememba: 28. 5. 2013

  • Domov
  • Novice
  • Predstavitev Kariernega centra FF UM in tržne dejavnosti