E-pošta - zaposleni | | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Predstavitev projekta PROBSOFCLIL

erasmusPlus

Naslov projekta: Problemorientierter Soft CLIL Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht 2018-1-SK01-KA201-046316

Akronim: PROBSOFCLIL-LOTE

Partnerji v projektu:
PIC: 999868241: UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE - vodilni partner

PIC: 999893170: VILNIAUS UNIVERSITETAS
PIC: 999903646: UNIVERZA V MARIBORU, Filozofska fakulteta, v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Maribor
PIC: 944170841: Gimnazija Franca Miklosica Ljutomer
PIC: 940849949: Vilniaus Gabijos gimnazija
PIC: 906581789: Gymnázium Janka Matušku Galanta
PIC: 934527974: Vilniaus jezuitu gimnazija
PIC: 906534841: Gymnázium Ivana Kupca, Hlohovec
PIC: 945292743: Wiedner Gymnasium/ Sir Karl Popper Schule

Iz Univerze v Mariboru sodelujejo v projektu: prof. ddr. Ana Vovk Korže (vodja), izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek in izr. prof. dr. Alenka Lipovec. V okviru Univerze Sv. Cirila in Metoda v Trnavi je vodja projekta izr. prof. dr. Alja Lipavic Oštir.

Izhodišče projekta je ideja o kombinaciji dveh uspešnih didaktičnih pristopov. Gre za problemsko usmerjeno poučevanje, ki se uvaja v številnih učnih situacijah in pri nekaterih predmetih, na žalost zelo redko v poučevanju tujih jezikov, kar kažejo učbeniki in praksa. Drugi pristop je Soft CLIL, oblika CLIL, ki se od prototipnega trdega CLIL razlikuje predvsem v tem, da so v ospredju jezikovni cilji. Pregled učbenikov in šolske prakse kaže, da je CLIL v mnogih primerih težka, Soft CLIL pa redko najdemo, kar pomeni, da je inovacija v šolah v Evropi. Še ena novost v poučevanju jezikov je uvedba problemsko usmerjenih pristopov izobraževanja. V projektu želimo združiti oba pristopa. Kombinacija obeh pristopov je, kot kažejo posamezni poskusi v šolah, zelo učinkovita pri pridobivanju jezikovnih kompetenc in predmetnega znanja. Tako je kombinacija problemsko usmerjena + Soft CLIL proti slabim učnim rezultatom pri nekaterih predmetih (matematika, biologija, geografija). Dejstvo, da problemsko usmerjeno poučevanje povečuje motivacijo, kažejo subjekti, ki že nekaj časa uporabljajo ta pristop (matematika, znanost, zgodovina) in v projektu želimo pokazati, da je ta pristop uspešen tudi v primeru jezikovnega izobraževanja. Po drugi strani pa CLIL kot taka povečuje motivacijo, kot kažejo različne študije.

Prav tako je splošno znano, da so tako imenovani ne-angleški jezikovni predmeti prikrajšani v smislu motivacije zaradi velike priljubljenosti angleščine. To je tudi razlog, zakaj želimo v projektu razviti priložnosti s kombinacijo problemsko usmerjenega + mehkega CLIL-a, ki to preprečuje ali povečuje motivacijo za ne-angleške tuje jezike. Za projekt smo izbrali nemščino in ruščino, zaradi česar je treba iskati razloge za socialni položaj teh jezikov v vzhodni Evropi. Šole, v katerih se učni material preizkuša iz projekta, se nahajajo v Litvi in na Slovaškem. V obeh državah sta jeziki nemščina in ruščina fiksni položaj, večinoma kot drugi jezik, ki je podprt s pomenom teh jezikov v gospodarstvu, kulturi in v razmerah sosednjih jezikov.

 

Glavni cilj projekta so izdelani moduli učnih gradiv za Soft CLIL (nemški in ruski jezik) in predmete matematike, biologije in geografije. Moduli so pripravljeni za višjo sekundarno stopnjo (let 10, 11) in vključujejo pridobitev jezikovnih spretnosti za nemščino in ruščino kot drugi jezik. Zasnovani in realizirani so kot posledica kombinacije mehkega CLIL-a in problemsko usmerjenega poučevanja. Moduli učnega gradiva vključujejo različna področja matematike, biologije in geografije v skladu z načelom splošne uporabnosti, kar pomeni, da se lahko uporabljajo tako na Slovaškem kot v Litvi. To se doseže z opredelitvijo skupnih vmesnikov iz učnih načrtov in z vključevanjem interdisciplinarnih (medpredmetnih) tem. V skladu s tem načelom se pripravijo moduli, ki se lahko z določenimi prilagoditvami prenesejo tudi v druge šolske sisteme.

Z izdelavo modulov je povezana analiza uporabe učnih gradiv za nemški in ruski jezik v srednji šoli v Litvi in na Slovaškem. Cilj te aktivnosti je analizirati obstoječe učbenike za njihovo združljivost s pristopi problemsko usmerjenega poučevanja in Soft CLIL.
Izdelava modulov z učnimi gradivi vključuje analizo matematičnih, bioloških in geografskih učnih načrtov za srednješolsko izobraževanje ter pregled interdisciplinarnih tem, ki jih je mogoče vključiti v gradivo.
Skupinsko delo raziskovalcev s področij jezikov (nemškega, ruskega) in matematike / biologije / geografije bo doprineslo novo obliko sodelovanja. Namen tega sodelovanja je preizkusiti in ugotoviti, kakšno posebno pozornost je treba nameniti takšnim oblikam sodelovanja, naravi sodelovanja ter prednostim in slabostim takšnega sodelovanja.

 

Glavni rezultat projekta so moduli problemsko usmerjenega pristopa Soft CLIL (nemški, ruski) za 2. letnik gimnazije. Ti materiali bodo zasnovani v skupinah. Ekipe bodo sestavljale tri skupine. To so (1) raziskovalci iz nemščine in ruščine, (2) matematiki, biologi in geografi ter (3) učitelji (nemški, ruski) v gimnazijah. Timsko delo bo pomagalo učiteljem, da sodelujejo v skupnih in inovativnih praksah, tako da pokažejo, kako lahko ekipe sodelujejo pri ustvarjanju didaktičnih materialov za problemsko usmerjen pristop Soft CLIL v šolah. Dokler na trgu ni skoraj nobenega učnega gradiva, je to sodelovanje v šolah potrebno in lahko zagotovi kakovostno pripravljena učna gradiva. Tudi v okoliščinah, ko so učbeniki na trgu, strokovno znanje o tem, kako učitelji interdisciplinarno sodelujejo v skupinah, pomeni zelo pozitivno izkušnjo in krepitev profila učiteljskega poklica.
Krepitev pedagoških poklicev skozi projekt vpliva tako na učitelje jezikovnih predmetov kot na predmete matematike, biologije in geografije. Kombinacija teh predmetov z jezikom ustvarja priložnosti za razmislek o določenih vsebinah in ciljih iz teh predmetov v interdisciplinarni perspektivi.

 

Zadnja sprememba: 14. 10. 2019

  • Domov
  • Predstavitev projekta PROBSOFCLIL