E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Poletna šola TRANS 2013

Poletna šola TRANS 2013 v okviru CEEPUS mreže TRANS (TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation in Südosteuropa), ki jo koordinira Oddelek za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru pod vodstvom njegove predstojnice, doc. dr. Vlaste Kučiš, bo potekala od 1. julija do 14. julija 2013. V mreži poleg Univerze v Mariboru sodeluje devet partnerskih univerz, in sicer iz Innsbrucka, Poznana, Reke, Beograda, Nitre, Sofie, Skopja, Čeških Budejovic in Piliscsaba. Poletne šole se bo udeležilo osemnajst tujih študentov iz osmih držav, predavalo pa bo dvajset domačih in tujih predavateljev. Vsebinsko se bo poletna šola osredotočila na posebnosti prevajanja in tolmačenja v srednje- in južnoevropskem prostoru. Predstavili bomo tudi slovensko kulturo in za udeležence organizirali kratek tečaj slovenščine. Poletna šola bo predstavila zanimiv in pester nabor teoretičnih in praktičnih prevodoslovnih vsebin v navezavi z drugimi znanstvenimi področji, kot so npr. geografija, zgodovina, filozofija in sociologija. Spregovorili bomo o slovansko-germanskem jezikovnem, zgodovinskem in kulturnem stiku. Strokovni program bodo spremljale zanimive ekskurzije, ki bodo dodatno popestrile srednje- in južnoevropski diskurz.
Kot gostjo poletne šole TRANS bomo pozdravili translatologinjo in germanistko prof. dr. Mariann Skog-Södersved z Univerze Vaasa na Finskem, ki bo udeležencem poletne šole TRANS spregovorila o skandinavskem prevajalskem prostoru.
V poletni šoli TRANS bodo aktivno sodelovali tudi študenti podiplomskega študijskega programa Prevajanje in tolmačenje Oddelka za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, ki bodo svoje prispevke predstavili v okviru študentske sekcije. Hkrati prevzemajo študenti tudi aktivnosti, povezane z vodenji in predstavitvijo znamenitosti Maribora in mest, ki jih bomo obiskali v času poletne šole.

PROGRAM IN ABSTRAKTI

GALERIJA SLIK