ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
17. 1. 2019 Sekundarna raba podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov
20. 12. 2018 Predavanje zaslužnega prof. dr. Zdenka Medveša z naslovom Avtopoetičnost in konsenzualnost kot pedagoški praksi.
17. 12. 2018 Prednovoletni sprejem treh fakultet
13. 12. 2018 Praznovanje desete obletnice Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete UM
13. 12. 2018 Prireditev ob CANKARJEVEM LETU 2018
13. 12. 2018 Načrtovanje in zbiranje raziskovalnih podatkov z vidika arhiviranja v Arhivu družboslovnih podatkov
 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem