Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠS UM iz Filozofske fakultete UM

Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
4. 12. 2019 Voden ogled Biotehnične šole Maribor z novinarsko konferenco
28. 11. 2019 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih na Portugalskem
27. 11. 2019 Mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV
27. 11. 2019 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019
22. 11. 2019 27. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
22. 11. 2019 26. slavnostna podelitev diplom diplomantom študijskih programov 1. stopnje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru


 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem