OBVESTILO DEKANA o novih smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM

DOPIS DEKANA FF UM ŠTUDENTKAM IN ŠTUDENTOM

Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti RS v letu 2020

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Obvestilo o dostopu na Filozofsko fakulteto UM

POSODOBLJENO 24. 4. 2020 - Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

UPDATED 24. 4. 2020 Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Sklep o razpisu 17 predstavnikov študentov v Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Dopis članicam in drugim članicam - Dokončen seznam kandidatov za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Dokončen seznam popolnih kandidatur za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za druge delavce ki sodelujejo v AZ FF

Sklep - Sodelovanje drugih delavcev v akademskem zboru FF UM

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020«


VERANSTALTUNGEN Weitere Ereignisse >>
10. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Janje Forstner z naslovom Problemski pristop obravnave mladinskega romana Žige X. Gombača: NK Svoboda
5. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Tjaše Lipovec z naslovom Tradicionalizem, kulturni kapital in poslušanje narodno-zabavne glasbe med mladimi
4. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Katje Časar z naslovom Language of Appraisal in Book Reviews: A Case Study
4. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Blaža Varžiča z naslovom The Transitional Period of the Rhetorical Presidency in the United States of America
2. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Jake Zapečnika z naslovom Slovenskoameriška skupnost v Clevelandu po letu 1991
1. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Tanje Vajs z naslovom Spreminjanje kontinentalnosti v Evropi med leti 1938 in 2018


 

Anglistik und Amerikanistik Philosophie Geographie Germanistik Hungaristik Pädagogik Translation- swissenschaft Psychologie Slawistik Soziologie Kunstgeschichte Geschichte