Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠS UM iz Filozofske fakultete UM

Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev 14 predstavnikov študentov v Akademski zbor Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


DOGODKI Več dogodkov >>
27. 11. 2019 Prenosljive spretnosti za doktorske študente, 27. in 28. 11. 2019
8. 11. 2019 Zagovor doktorske disertacije mag. Renate Debeljak s področja literarnih ved
11. 10. 2019 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE
11. 10. 2019 Simpozij »Kulturna pokrajina Haloz« ob 100. obletnici rojstva geografa in prvega rektorja Univerze v Mariboru zaslužnega profesorja dr. Vladimirja Bračiča
10. 10. 2019 Predstavitev zbornika Literarische Mehrsprachigkeit im österreichischen und slowenischen Kontext (Literarna večjezičnost v avstrijskem in slovenskem kontekstu)
9. 10. 2019 Znanstveni posvet z naslovom Okolje in digitalizirani svet umetne inteligence
8. 10. 2019 Literarna matineja z Mašo Ogrizek
7. 10. 2019 Novi monografiji Filozofske fakultete UM
2. 10. 2019 3. sestanek mednarodnega projekta Erasmus + Razvoj pismenosti in učenje jezika za mlajše učence v jezikovno manj ugodnih okoliščinah
30. 9. 2019 UVAJALNI DAN ZA BRUCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STOPNJE

NE SPREGLEJTE:

Arhiv

 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina