Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane ŠS FF

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠS UM iz Filozofske fakultete UM

Sklep o popravku sprememb Sklepa o razpisu volitev v ŠS članic UM 2019

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega predstavnika študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana/prodekanke zadolženega za študentska vprašanja Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic univerze


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


DOGODKI Več dogodkov >>
10. 12. 2019 6. redna seja Akademskega zbora Filozofske fakultete UM
9. 12. 2019 Zagovor doktorske disertacije Nine Ditmajer s področja slovenskega jezikoslovja
5. 12. 2019 Predavanje Mojce Marič: Lektorsko delo v gledališču
4. 12. 2019 Voden ogled Biotehnične šole Maribor z novinarsko konferenco
4. 12. 2019 Novinarska konferenca o projektu EducLocalFOOD
3. 12. 2019 PRELOMNI DOGODKI LETA 1919
3. 12. 2019 Tretje mednarodno srečanje partnerjev EducLocalFOOD
2. 12. 2019 Pogovor s predstavnicami slovenskih društev in združenj jezikovnih poklicev »Kako (p)ostati uspešen/na v samostojnem jezikovnem poklicu?«.
28. 11. 2019 Mednarodno izobraževanje z učitelji za poučevanje o lokalnih trajnostnih prehranskih sistemih na Portugalskem
27. 11. 2019 Mednarodni znanstveni simpozij, RAZPAD JUGOSLAVIJE IN SOVJETSKE ZVEZE: MEDNARODNI VIDIKI IN VLOGA DISIDENTOV

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina