E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Pregledujete: ZORA

Zora 132

Matjaž Klemenčič, Tadej Šeruga Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota
Pokličite in preverite zalogo

Zora 131

Sprache und Stil im Werk von Alma M. Karlin Jezik in slog v delih Alme M. Karlin Language and Style in the Work of Alma M. Karlin
Pokličite in preverite zalogo

Zora 130

Marija Švajncer - Slavko Grum – vztrajati ali pobegniti onkraj
Pokličite in preverite zalogo

Zora 129

Marko Jesenšek - Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem
Pokličite in preverite zalogo

Zora 128

Irena Stramljič Breznik - Med besedo in besedno zvezo
Pokličite in preverite zalogo

Zora 127

Alenka Valh Lopert, Mihaela Koletnik Non-standard Features of the Slovene Language in Slovene Popular Culture
Pokličite in preverite zalogo

Zora 126

Ivan Cankar v medkulturnem prostoru Ob stoti obletnici Cankarjeve smrti
Pokličite in preverite zalogo

Zora 125

Eva Premk Bogataj: Časovno v večnem in večnost v minljivem Primerjalna študija ustvarjalnosti Nikole Šopa in Gregorja Strniše v luči tradicionalizma
Pokličite in preverite zalogo

Zora 124

Matjaž Klemenčič, Aleš Maver: Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes
Pokličite in preverite zalogo

Zora 123

Silvija Borovnik: Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti
Pokličite in preverite zalogo

Zora 122

Ključi do labirinta - O slovenski poeziji
Pokličite in preverite zalogo

Zora 121

Germanistik in Maribor: Tradition und Perspektiven Germanistika v Mariboru: tradicija in perspektive Vida Jesenšek (urednica)
Pokličite in preverite zalogo

Zora 120

Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci.
Pokličite in preverite zalogo

Zora 119

Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo
Pokličite in preverite zalogo

Zora 118

Likovna edukacija in okoljska trajnost
Pokličite in preverite zalogo

Zora 117

Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi.
Pokličite in preverite zalogo

Zora 116

Z železnico do modernejšega Maribora
Pokličite in preverite zalogo

Zora 115

Toporišičevo leto
Pokličite in preverite zalogo

Zora 114

Rojena v narečje Akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici
Pokličite in preverite zalogo

Zora 113

Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga
Pokličite in preverite zalogo

Zora 112

Hybride Textsorten in Ernst Jüngers Werk – zwischen Essayistik, Diaristik und Fragment
Pokličite in preverite zalogo

Zora 111

Sovietisms in English Translations of M. Bulgakov’s The Master and Margarita
Pokličite in preverite zalogo

Zora 110

Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 109

Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju
Pokličite in preverite zalogo

Zora 108

Izobraževanje v digitalnem svetu
Pokličite in preverite zalogo

Zora 107

Творчество М. Ю. Лермонтова: мотивы, темы, переводы
Pokličite in preverite zalogo

Zora 106

Leopold Volkmer Prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem
Pokličite in preverite zalogo

Zora 105

Pogled raziskovalca Načela, metode in prakse
Pokličite in preverite zalogo

Zora 104

Sanje Izbrano delo Lermontova
Pokličite in preverite zalogo

Zora 103

Avtor, tekst, kontekst, komunikacija
Pokličite in preverite zalogo

Zora 102

Slovenski jezik na stičišču več kultur
Pokličite in preverite zalogo

Zora 101

Supervizija, stres in poklicna izgorelost šolskih svetovalnih delavcev
Pokličite in preverite zalogo

Zora 100

Prekmurska slovenska slovnica
Pokličite in preverite zalogo

Zora 99

Viri in pouk zgodovine
Pokličite in preverite zalogo

Zora 98

Svetniška imena in njihovo prevajanje
Pokličite in preverite zalogo

Zora 97

Phraseologie im Wörterbuch und Korpus | Phraseology in Dictionaries and Corpora
Pokličite in preverite zalogo

Zora 96

Phraseologie und Kultur | Phraseology and Culture
Pokličite in preverite zalogo

Zora 95

Phraseologie im interlingualen und interkulturellen Kontakt / Phraseology in Interlingual and Intercultural Contact
Pokličite in preverite zalogo

Zora 94

Phraseologie im Sprachunterricht und in der Sprachendidaktik / Phraseology in language teaching and in language didactics
Pokličite in preverite zalogo

Zora 93

Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora
Pokličite in preverite zalogo

Zora 91

Dialect Leveling in Haloze, Slovenia
Pokličite in preverite zalogo

Zora 92

A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában
Pokličite in preverite zalogo

Zora 90

Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 89

Odreševanje niča
Pokličite in preverite zalogo

Zora 88

Vpogled v azijsko duhovnost
Pokličite in preverite zalogo

Zora 87

The Faces of Inclusion
Pokličite in preverite zalogo

Zora 86

Роль апокалиптического откровения в творчестве Михаила Булгакова
Pokličite in preverite zalogo

Zora 85

Književne študije
Pokličite in preverite zalogo

Zora 84

A svet je kroženje in povezava zagonetna …
Pokličite in preverite zalogo

Zora 83

Večno mladi Htinj
Ob 80-letnici Janka Čara
Pokličite in preverite zalogo

Zora 82

Vodenje razreda
Pokličite in preverite zalogo

Zora 81

Oprostite, zaspal sem se!
Glagoli s se v slovenščini
Pokličite in preverite zalogo

Zora 80

Globinska moč besede
Red. prof. dr. Martini Orožen ob 80-letnici
Pokličite in preverite zalogo

Zora 79

Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado
Pokličite in preverite zalogo

Zora 78

Mladinska proza na tej in oni strani Atlantika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 77

Parenteza v novinarskem in parlamentarnem diskurzu
Pokličite in preverite zalogo

Zora 76

Ideological Translations of Robert Burns’s Poetry in Russia and in the Soviet Union
Pokličite in preverite zalogo

Zora 75

Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 74

Kulturološki pogled na razvoj slovenskega knjižnega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 73

Gúčati po antùjoško
Pokličite in preverite zalogo

Zora 72

Psihološki korelati učenja učenja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 71

Tvorjenke slovenskega jezika med slovarjem in besedilom
Pokličite in preverite zalogo

Zora 70

Sociokulturna psihologija
Pokličite in preverite zalogo

Zora 69

Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923
Pokličite in preverite zalogo

Zora 68

A muravidéki kétnyelvű oktatás fél évszázada
Pokličite in preverite zalogo

Zora 67

Začetki prekmurskega časopisja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 66

Slovar Gornjega Senika A-L
Pokličite in preverite zalogo

Zora 65

Slovensko-hrvaške vezi v sodobni mladinski prozi
Pokličite in preverite zalogo

Zora 64

Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih
Pokličite in preverite zalogo

Zora 63

Razgovor kot vrsta komunikacijskega stika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 62

Education from the Past to the Present
Pokličite in preverite zalogo

Zora 61

Filozofova sociološka avantura
Pokličite in preverite zalogo

Zora 60

Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave
Pokličite in preverite zalogo

Zora 59

Jezikovne strukture v pesniškem opusu avstrijske pesnice Christine Lavant
Pokličite in preverite zalogo

Zora 58

Sprachelementspiele und Wortschatzerwerb im fremdsprachlichen Deutschunterricht mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Pokličite in preverite zalogo

Zora 57

English Language, Literature and Culture in a Global Context
Pokličite in preverite zalogo

Zora 56

Od Megiserja do elektronske izdaje Pleteršnikovega slovarja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 55

Življenje in delo Jožefa Borovnjaka
Pokličite in preverite zalogo

Zora 54

Posamostaljenja v angleščini in slovenščini
Pokličite in preverite zalogo

Zora 53

The Pronunciation of English in Slovenia
Pokličite in preverite zalogo

Zora 52

Pogledi na družbeno spremembo
Pokličite in preverite zalogo

Zora 51

Slovenska narečna književnost
Pokličite in preverite zalogo

Zora 50

Besedje slovenskega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 49

Besedoslovne spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor
Pokličite in preverite zalogo

Zora 48

Jezikovni elementi spontanosti v pogovoru
Pokličite in preverite zalogo

Zora 47

Phraseologie kontrastiv und didaktisch
Pokličite in preverite zalogo

Zora 46

Človek odtujen v množico
Pokličite in preverite zalogo

Zora 45

Sporočanje v osnovni šoli
Pokličite in preverite zalogo

Zora 44

Jezikovna predanost
Pokličite in preverite zalogo

Zora 43

Gluhi in naglušni učenci v integraciji/inkluziji
Pokličite in preverite zalogo

Zora 42

Paralele
Pokličite in preverite zalogo

Zora 41

Diahronija in sinhronija v dialektoloških raziskavah
Pokličite in preverite zalogo

Zora 40

Tinjska rokopisna pesmarica
Pokličite in preverite zalogo

Zora 39

Magyarul a Muravidéken
Pokličite in preverite zalogo

Zora 38

Premiki v sodobni slovenski kratki prozi
Pokličite in preverite zalogo

Zora 37

Hišna imena v Žireh
Pokličite in preverite zalogo

Zora 36

Kultura govora na Radiu Maribor
Pokličite in preverite zalogo

Zora 35

Besedilne značilnosti javne govorjene besede
Pokličite in preverite zalogo

Zora 34

Izrazne skladenjske zgradbe v delih Antona Šerfa
Pokličite in preverite zalogo

Zora 33

Spremembe slovenskega jezika skozi čas in prostor
Pokličite in preverite zalogo

Zora 32

Knjižno in narečno besedoslovje slovenskega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 31

Besedoslovje v delih Frana Miklošiča
Pokličite in preverite zalogo

Zora 30

Trajanje glasov štajerskega zabukovškega govora
Pokličite in preverite zalogo

Zora 29

Slovenščina in madžarščina v stiku
Pokličite in preverite zalogo

Zora 28

Besedoslovne lastnosti slovenskega knjižnega jezika in narečij
Pokličite in preverite zalogo

Zora 27

Gramatikalizacija rodilnika v nemščini in slovenščini
Pokličite in preverite zalogo

Zora 26

Razvoj slovenske jezikoslovne misli
Pokličite in preverite zalogo

Zora 25

Glasoslovje, besedoslovje in besedotvorje v delih Jakoba Riglerja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 24

Paideia
Pokličite in preverite zalogo

Zora 23

Avgust Pavel
Pokličite in preverite zalogo

Zora 22

Funkcije podobja v poeziji K. Koviča, D. Zajca in G. Strniše
Pokličite in preverite zalogo

Zora 21

Theoretische Grundlage der empirischen Literaturwissenschaft
Pokličite in preverite zalogo

Zora 20

Der Text als existenziale Kategorie expliziert am Beispiel der Textsorte "autobiographisches Notat"
Pokličite in preverite zalogo

Zora 19

Od narečja do vzhodnoštajerskega knjižnega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 18

Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika
Pokličite in preverite zalogo

Zora 17

Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 16

Kidričev zbornik
Pokličite in preverite zalogo

Zora 15

Als ich noch der Waldbauernbub war Petra Roseggerja in Solzice Prežihovega Voranca
Pokličite in preverite zalogo

Zora 14

Herbartistična pedagogika na Slovenskem (1869-1914)
Pokličite in preverite zalogo

Zora 13

Metaforika v Cankarjevi kratki pripovedni prozi
Pokličite in preverite zalogo

Zora 12

Slovenskogoriško narečje
Pokličite in preverite zalogo

Zora 11

"... vaterländisches Interesse, Wissenschaft, Unterhaltung und Belehrung ..."
Pokličite in preverite zalogo

Zora 10

Simoničev zbornik
Pokličite in preverite zalogo

Zora 9

Murkov zbornik
Pokličite in preverite zalogo

Zora 8

Logarjev zbornik
Pokličite in preverite zalogo

Zora 7

Prispevki iz slovenskega besedoslovja
Pokličite in preverite zalogo

Zora 6

Haloško narečje in druge diaktološke študije
Pokličite in preverite zalogo

Zora 5

Deležniki in deležja na -č in -ši
Pokličite in preverite zalogo

Zora 4

Dajnkovo berilo
Pokličite in preverite zalogo

Zora 3

Dajnkov zbornik
Pokličite in preverite zalogo

Zora 2

Okkasionalismen
Pokličite in preverite zalogo

Zora 1

Volkmerjev zbornik
Pokličite in preverite zalogo

Brskajte po

Knjigarna

Redno zaposleni člani oddelka
Andjelija Trkulja

Odpiralni čas

Knjigarna je odprta od ponedeljka do petka med 12.00 in 16.00.

Naslov

Filozofska fakulteta UM
Knjigarna
Koroška cesta 160
2000 Maribor
Slovenija

Telefon
+386 (0)2 22 93 869

E-pošta
knjigarna.ff@um.si

 

Izjava o etiki objavljanja in zlorabah pri objavljanju - Revija za geografijo