Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa

Kako bi vi zapisali?

10.6.2005 ali 10. 6. 2005

bi se naj ali naj bi se

lociran ali umeščen

scanner ali skener

Čim več je idej, katere moramo ovrednotiti … ali ki jih …

V kolikor bo reforma uspela izpeljati vse začrtane cilje … ali Če …

Je za dvopičjem pri nadaljnjem naštevanju na začetku vezaj ali pomišljaj, je na koncu vejica, pika ali podpičje?


Če ste se kdaj pri pisanju dopisa vodstvu fakultete, poročila na ministrstvo, e-sporočila študentom ali pri pripravi ppt-predstavitev zastavljali ta in podobna vprašanja, saj vam ni bilo vseeno, kakšen izdelek daste iz rok, potem je Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa, ki ga pripravljamo na FF UM, kot nalašč za vas.

Število ur: 4 ure

Cena: 40 evrov

Izvajalki: izr. prof. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

Izvedba: Filozofoska fakulteta

Datum: 22. 4. 2017, sobota 9.00–13.00

Tečaj bomo izvedli, če se nanj prijavi najmanj 10 zainteresiranih.

Kontakt: gospa Tanja Grosman na tel. št.: 02/22 93 805, 031/682 579 ali po elektronski pošti: tanja.grosman@um.si

 

Prijavnica*

* Prijavnico si shranite na vaš računalnik (Shrani povezavo kot), da boste lahko elektronsko vnesli podatke. Izpolnjeno prijavnico nato pošljite po elektronski pošti na naslov tanja.grosman@um.si

Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti.

Podrobna predstavitev