E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa za podjetja


Spoštovani.


Prepričani smo, da v vašem podjetju ni vseeno, kakšen pisni izdelek gre iz vaših rok do vaših strank. Hkrati je slovenščina živi jezik, kjer se pravila pisanja in posledično poslovnega pisnega komuniciranja ves čas spreminjajo.
Zato smo se na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru odločili pripraviti kratek, 4-urni osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa za podjetja.

Vi in vaši zaposleni boste v kratkem času, saj je ta za vas zelo dragocen, osvežili slovnična in pravopisna pravila, potrebna za sestavo uspešnih dopisov. Jezik namreč ni le sporazumevalno sredstvo, je mnogo več ... Po njem nas prepoznajo, sodijo, umeščajo; je odraz spoštovanja do naslovnika ... Naj vaši partnerji vedo, da jih cenite, naj vas ‒ tudi po jeziku ‒ umeščajo na sam vrh.

Vabimo vas k obisku!

S spoštovanjem in prijaznimi pozdravi,

Center za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Več informacij:

Kako bi vi zapisali?

  • z ali s kolegom
  • 80% ali 80 %
  • v Sidney-u ali v Sidneyju
  • ob 17.30 uri ali ob 17. uri
  • cesta Ruše - Maribor ali Ruše‒Maribor
  • Časnik Večer d.o.o. ali Časnik Večer, d. o. o
  • akcije... ali akcije ...; akcije, itd. ali akcije itd.
  • ppt predstavitev ali ppt-predstavitev

 

Če ste si kdaj pri pisanju dopisa, e-sporočila svojim strankam ali pri pripravi ppt-predstavitev zastavljali ta in podobna vprašanja, saj vam ni bilo vseeno, kakšen izdelek gre iz vaših rok, potem je Osvežitveni tečaj slovenskega pravopisa za podjetja, ki ga pripravljamo na FF UM, kot nalašč za vas.

 

Število ur: 4 ure

Cena za podjetja:

  • 120 € za posameznika (4 ure). V ceno so všteti malica, kava in materiali. (Cena velja, če se tečaj izvaja na FF.)
  • Paketna cena za podjetja: 1500 € pri 15 udeleženih. (Všteti so materiali.)

Izvajalki: izr. prof. Alenka Valh Lopert, izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes:

Dr. Alenka Valh Lopert je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenskega jezika v medijih s poudarkom na jeziku radia, tudi filma in gledališča, in sicer predvsem z vplivom neknjižnega pogovornega jezika na knjižnega, rabi (nepotrebnega) prevzetega besedja ... V zadnjem obdobju pa se posveča sociolingvističnim vprašanjem jezika in spola ter jezika in identite.

Bibliografija COBISS:
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170908082809-A47407971.html

Dr. Melita Zemljak Jontes je izredna profesorica za slovenski jezik na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Ukvarja se z vprašanji slovenske dialektologije s poudarkom na fonetičnih in fonoloških raziskavah, v zadnjem obdobju pa se posveča predvsem vprašanjem jezikovne kulture in socialnozvrstnim jezikovnim raziskavam govorice mladostnikov.

Bibliografija COBISS:
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170908064648-A4646499.html.

Kontakt: Tanja Grosman na tel. št.: 02/22 93 805 ali po elektronski pošti: cvi.ff@um.si.
Spletna stran CVI: http://ff.um.si/centri/cvi/.

 

Prijavnica*

* Prijavnico si shranite na svoj računalnik (Shrani povezavo kot), da boste lahko elektronsko vnesli podatke. Izpolnjeno prijavnico nato pošljite po elektronski pošti na naslov tanja.grosman@um.si

Ko bomo prejeli vašo prijavnico, vam bomo po navadni ali elektronski pošti poslali račun za plačilo kotizacije, ki ga lahko poravnate na banki ali pošti.