E-mail | Kakovost | Seitenübersicht |  |  |  |  |  | 
Suche
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Center za informacijske, komunikacijske in interaktivne tehnologije

Vodja centra za informacijske, komunikacijske in interaktivne tehnologije
Univ. Ao. Prof. Dr. Dr. Marjan Krašna

Redno zaposleni člani oddelka

Center se osredotoča na dve skupini uporabnikov. Notranji uporabniki so naši profesorji in študenti, ki jim posredujemo znanje za uporabo IKT in interaktivnih tehnologij pri delu in pedagoškem procesu (moodle). To je posebej pomembno za pedagoške študijske programe, ker je večina šol, ki so predvideni delodajalci našim študentom, opremljena z interaktivnimi tehnologijami.

Kot zunanje uporabnike prepoznavamo učitelje naših šol, ki nimajo časa in potrebnega znanja za samoizobraževanje ter vodje izobraževanja podjetij, ki izvajajo interno izobraževanje (banke, zavarovalnice). Druga skupina zunanjih uporabnikov je izven izobraževalnega okolja, kjer interaktivno tehnologijo predstavimo kot orodje za načrtovanje, komuniciranje in usklajevanje (brain storming). 

Izvedeni projekti

Časovno obdobje Ime projekta
oktober 2020 (še traja) Robocode (Erasmus+)
2018 - 2018 Digitalno in igrivo mimo skalnjaka v pinetum Botaničnega vrta (IBoSiP)
2017 - 2017 Digitalizacija in igrifikacija Botaničnega vrta UM za otroke in mladino
november 2017 - oktober 2019 Educode(Erasmus+)
julij 2017 - september 2018 PIKT.UM
maj 2010 - april 2013 Frazeologija nemsškega jezika. Nemško-slovenski medkulturni in kontrastivni vidik
2009 - 2011 MIG-KOMM-EU (https://www.mig-komm.eu/)

 

Druga izvedena dela po pogodbi

 

  • Informacijske storitve za Medicinsko fakultete Univerze v Mariboru
  • Elaborat za elektronsko pobiranje parkirnine v Mariboru (Nigrad d. o. o.)

 

 

Predavanja in informacijska podpora

 

  • Pomoč pri izvedbi študija na daljavo (COVID-19 epidemija)
  • Predavanja v okviru INOVUP
  • Predavanja v okviru Izpopolni UM
  • Vzdrževanje spletnihe učilnice na FF