E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Center za informacijske, komunikacijske in interaktivne tehnologije

Vodja centra za informacijske, komunikacijske in interaktivne tehnologije
red. prof. dr. Marjan Krašna

Redno zaposleni člani oddelka

Center se osredotoča na dve skupini uporabnikov. Notranji uporabniki so naši profesorji in študenti, ki jim posredujemo znanje za uporabo IKT in interaktivnih tehnologij pri delu in pedagoškem procesu (moodle). To je posebej pomembno za pedagoške študijske programe, ker je večina šol, ki so predvideni delodajalci našim študentom, opremljena z interaktivnimi tehnologijami.

Kot zunanje uporabnike prepoznavamo učitelje naših šol, ki nimajo časa in potrebnega znanja za samoizobraževanje ter vodje izobraževanja podjetij, ki izvajajo interno izobraževanje (banke, zavarovalnice). Druga skupina zunanjih uporabnikov je izven izobraževalnega okolja, kjer interaktivno tehnologijo predstavimo kot orodje za načrtovanje, komuniciranje in usklajevanje (brain storming). 

  • Domov
  • Centri
  • Center za informacijske, komunikacijske in interaktivne tehnologije