E-pošta - zaposleni | Kakovost | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine

Filozofska fakulteta UM skupaj s Pedagoško fakulteto UM izvaja Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine. Program je potrdila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v šolstvu in je bil prvič razpisan v študijskem letu 2013/2014. Program je razpisan vsako leto.

Na Filozofski fakulteti vpisujemo učitelj-ice/-e angleščine oziroma nemščine, ki želijo med svoje kompetence uvrstiti tudi poučevanje angleščine oziroma nemščine v obdobju zgodnjega učenja tujega jezika.

Izobraževanje poteka ob torkih (15.30-20.15), četrtkih (15.30-20.15) in sobotah (8.15-12.55) od septembra do maja.

Možnost sofinanciranja izobraževanja za strokovne delav-ke/-ce, ki so zaposlen-e/-i v vzgoji in izobraževanju in se bodo prijavil-e/-i na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah.

Več informacij na: cvi.ff@um.si; t: 02 22 93 805; 031 682 579 (Tanja Grosman)


RAZPIS ZA VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE OZ. NEMŠČINE 2020/2021

Podaljšani rok za prijavo do 1. 9. 2020 (oz. do zapolnitve mest)

PREDSTAVITVENI ZBORNIK

UČNI NAČRTI

Vloga za priznavanje izpitnih obveznosti

PRIJAVNICA ZA UČITELJE ANGLEŠČINE OZ. NEMŠČINE

 

Izpolnjeno prijavnico z dokazili (overovljena diploma in povprečna ocena študija) pošljite na naslov:

Filozofska fakulteta
CVI FF UM
S pripisom PRIJAVA ZGUČAN
Koroška cesta 160
2000 Maribor