Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

2017/2018

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAŽEVANJE

 

Diplomanti nepedagoških študijskih programov bodo pridobili temeljna psihološka, pedagoška, andragoška, didaktična znanja ter spretnosti in veščine za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v osnovnem in srednjem izobraževanju oziroma drugih vzgojno-izobraževalnih organizacijah, ki izvajajo izobraževalni proces.

 

Trajanje programa: 1 leto, (60 ECTS)

Število udeležencev: 30

Ciljna skupina:

  • diplomanti nepedagoških študijskih programov druge stopnje
  • diplomanti študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje 
  • diplomanti prve stopnje 
  • diplomanti študijskih programov, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi prve stopnje. 

Predvideni čas izpeljave: OKTOBER 2017 – JUNIJ 2018

Izvedba: dvakrat tedensko v popoldanskem času od 16.00 dalje in  ob sobotah s pričetkom ob 8.00 uri.

Rok prijave: 30. 9. 2017 OZIROMA DO ZAPOLNITVE MEST

Cena programa: 1.800,00 EUR

Na osnovi novega Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Ur. list RS, 33/17) vas obveščamo, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju ministrstvo) programov za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v bodoče ne bo več sofinanciralo na način, kot je to veljalo doslej. Sofinanciranje izobraževanj bo namenjeno izključno strokovnim delavcem, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju, ki se bodo prijavili na Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah, ki bo objavljen na spletni strani ministrstva. Razpis za to šolsko leto naj bi bil letos objavljen prej kot v preteklih letih. 

 

Šolnina se zmanjša za delež priznanih že opravljenih predmetov v sklopu predhodnega visokošolskega oziroma univerzitetnega izobraževanja. S postopkom priznavanja boste obveščeni ob vpisu.

Kraj izvedbe programa: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, Maribor

PRIJAVA

URNIK

PREDMETNIK

PREDSTAVITVENI ZBORNIK


UČNI NAČRTI


na študijski program izpopolnjevanja se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete v povezavi ( PRIJAVA), na spletni strani Filozofske fakultete.

 

Prijavite se lahko tudi osebno v Centru za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Zaradi poletnega časa dopustov vas naprošamo, da svoj prihod predhodno najavite preko e-pošte: tanja.grosman@um.si oz. telefonsko 02/22 93 805 ali 031 682 579.

 

Izpolnjene prijavnice z dokazili pošljite na naslov:

Filozofska fakulteta

Center za vseživljenjsko izobraževanje

PRIJAVA: Pedagoško-andragoško izobraževanje

Koroška cesta 160

2000 Maribor

OPOZORILO:

Za redno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja ter za pristop k strokovnemu izpitu potrebujete poleg opravljene pedagoško-andragoške izobrazbe, ki jo boste pridobili z uspešno opravljenim programom za izpopolnjevanje izobrazbe, še ustrezno izobrazbo oz. diplomo ustreznega področja (II. bolonjska stopnja ali opravljena diploma VII. stopnje. Z opravljeno I. bolonjsko stopnjo ali diplomo VI. stopnje, kljub opravljenemu pedagoško-andragoškemu izpopolnjevanju, ne morete v razredu samostojno poučevati).

Preden se vpišete v program za izpopolnjevanje izobrazbe »Pedagoško-andragoško izobraževanje«, se o ustreznosti svoje izobrazbe za zaposlitev na področju šolstva, posvetujte na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport v Službi za razvoj kadrov (Beba Adamič Tomič ali Hermina Pohar Sonc tel. št. (01) 400 57 19 - tajništvo, kadrisolstvo.mizs@gov.si).

Če želite še kakšne informacije nas lahko pokličete na tel. št. 02 22 93 805 ali 031 682 579. Dosegljivi smo tudi na e-naslovu: tanja.grosman@um.si

PRIJAVA