Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  |  |  |  | 
Išči
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA IN POSODABLJANJA

 

Spoštovane strokovne delavke in strokovni delavci,

V nadaljevanju Vam predstavljamo naše posodobitvene programe, ki  so delo predavateljev, znanstveno raziskovalnih delavcev Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Pripravili so vam novosti, ki so plod tako individualnega kot timskega znanstveno raziskovalnega dela, nove smeri, ki jih predstavljajo na strokovnih srečanjih doma in v tujini.

V uvodniku Kataloga programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja  strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost, šport Republike Slovenije za študijsko leto 2016/2017 (https://lim3.mss.edus.si/katis/Katalogi/KATALOG1617.pdf ) je zapisano:

Izberite programe, ki vam bodo najbližji po vsebini in obliki dela in vam bodo dali kar največ uporabnega znanja, ki ga potrebujete pri svojem delu, programe, ki bodo pripomogli k vaši osebni rasti ter vam dali obilo poklicnega in osebnega zadovoljstva. Udeležba na programih je tudi enkratna priložnost, da si ob prijetnem druženju izmenjate mnenja in izkušnje s svojimi kolegi. Upamo, da bodo ponujeni programi dodatno obogatili vaše strokovno delo in vam bo pridobljeno znanje v pomoč pri kakovostnem delu z otroki, učenci, dijaki in s študenti.

Vabljeni k ogledu posodobitvenih programov (PSD) Filozofske fakultete Univerze v Mariboru 2016/2017, ki smo jih pripravili za vas.

 

01.: Obvezni in izbirni predmeti v osnovnih šolah in splošnoizobraževalni predmeti v srednjih šolah

o   04.: tuji jeziki

§  DELO Z UČENCI Z RAZLIČNIM PREDZNANJEM PRI DRUGEM JEZIKU V OSNOVNI ŠOLI

 

o   07.: domovinska in državljanska  kultura in etika

§  SODOBNI PRISTOPI K DRUŽBENIM TEMAM IN DILEMAM

 

o   08.: filozofija

§  TRADICIONALNI FILOZOFSKI PROBLEMI IN NJIHOVA AKTUALNOST V POUČEVANJU

 

02.: Medpredmetne vsebine

o   02.: okoljska vzgoja

§  IZKUSTVENO IZOBRAŽEVANJE V NARAVI

§  ŠOLSKI NARAVNI VRTOVI

 

o   19: drugo

§  IZOBRAŽEVANJE IN PAMETNE MOBILNE NAPRAVE

§  KAKO POUČEVATI ZUNAJ ŠOLSKIH KLOPI

§  REFLEKTIVNO POUČEVANJE IN MENTORIRANJE

 

09.: Šolstvo narodnih skupnosti, zamejskih Slovencev in Romov

o   02.: šolstvo zamejskih Slovencev

§  MEDKULTURNOST PRI USVAJANJU SLOVENSKEGA JEZIKA KOT JEZIKA SOSEDOV IN UČNEGA JEZIKA UČITELJEV V ZAMEJSTVU

 

Za dodatne informacije pokličite koordinatorko programov na 02 22 93 805 ali pišite na tanja.grosman@um.si (Tanja Grosman, samostojna strokovna delavka Centra za vseživljenjsko izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru).

 

Prijavite se preko spletnega obrazca https://lim3.mss.edus.si/katis/Uvodna.aspx

 

V primeru, da se prijavljate prvič, si oglejte POTEK PRIJAVE na video predstavitvi https://lim3.mss.edus.si/katis/VideoStran.aspx

V primeru težav z registracijo in prijavo v KATIS

se obrnite na

katis.mizs@gov.si