Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  | 
Išči:
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
Kje smo?

   

Goethe Institut (Izpitni center)


Goethe institutCertifikatni izpiti Goethejevega inštituta - sedaj jih lahko opravljate tudi na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru!

Globalizacija in mednarodna mobilnost naraščata, zato postaja znanjetujih jezikov vedno pomembnejše. Angleščina je sicer najbolj razširjen tuji jezik na svetu, vendar ne drži, da so drugi nepomembni in nekoristni. Poznavanje nemškega jezika, ki ga v Evropi govori največ ljudi in je naš sosedski jezik, pomaga pri strokovnem razvoju in odpiranove poti v življenju. Tudi delodajalci vedno bolj cenijo tiste, ki govorijo več jezikov, zato je vredno razmisliti o razlogih za učenje nemščine!

Oddelek za germanistiko na Filozofski fakulteti UM je od marca 2011 partner Goethejevega inštituta in izvaja mednarodno uveljavljene certifikatne izpite iz nemškega jezika.

Vabimo vas, da se odločite za jezikovno izobraževanje pri nas!

Zakaj certifikatni izpiti Goethejevega inštituta?

Certifikatni izpiti Goethejevega inštituta so uveljavljeni preizkusi znanja nemškega jezika na različnih zahtevnostnih stopnjah, pridobljeni certifikati pa mednarodno veljavne in zaupanja vredne listine, s katerimi verodostojno dokazujete svoje znanje nemškega jezika.

Kaj pridobite s certifikati Goethejevega inštituta?

Z opravljenimi certifikatnimi izpiti Goethejevega inštituta dokazujete znanje nemščine na različnih zahtevnostnih stopnjah, kot jih določajo evropsko uveljavljeni in enotni opisi znanj za tuje jezike (A1 do C2). Nekateri brez predhodnega preverjanja znanja nemščine, ki je sicer obvezno, omogočajo vpis na univerze in druge izobraževalne ustanove v nemško govorečem prostoru (npr. C1 v Avstriji, C2 v Nemčiji). So merodajno dokazilo jezikovne usposobljenosti za delodajalce pri nas in po svetu, z njimi boste uspešnejši pri pridobivanju nemških in avstrijskih štipendij ali študentskih izmenjav. Ne nazadnje so lahko dobra priprava na slovensko maturo iz nemščine na osnovni in višji zahtevnostni ravni.

Katere certifikate lahko pridobite na Filozofski fakulteti UM?

Na Filozofski fakulteti UM lahko pridobite certifikatne listine na štirih zahtevnostnih stopnjah glede na opise jezikovnih znanj po Skupnem evropskem jezikovnem okviru:

 • certifikat Goethejevega inštituta na stopnji B1,
 • certifikat Goethejevega inštituta na stopnji B2,
 • certifikat Goethejevega inštituta na stopnji C1,
 • certifikat Goethejevega inštituta na stopnji C2.

Izpite lahko opravljate, če ste stari najmanj 16 let.

Za kateri certifikatni izpit se odločiti?

Na posebnih predstavitvah vam bomo brezplačno in individualno  svetovali in pomagali pri izbiri primerne zahtevnostne stopnje ter vas podrobno seznanili z vsebinami in oblikami dela.  Po želji boste lahko opravljali uvrstitveni test, ki vam bo olajšal izbiro primernega izpita.

Priporočamo, da se pred opravljanjem izpitov udeležite ustreznega pripravljalnega tečaja in se tako načrtno in natančno pripravite na opravljanje certifikatnih izpitov.

Kako vas pripravimo na izpit?

Na Filozofski fakulteti UM izvajamo 12-urne pripravljalne tečaje za posamezne zahtevnostne stopnje, ki potekajo v majhnih skupinah z odlično usposobljenimi učitelji.

Vrsta tečaja

Obseg

Število ur tedensko

Zahtevnostne stopnje

12-urni pripravljalni tečaj

12 ur

pred izpitnimi roki*

B1, B2, C1

Predstavitev izpitov

1 ura

po dogovoru

B1, B2, C1, C2

Uvrstitveni test

3 ure

po dogovoru

B1, B2, C1, C2

*glejte rubriko Izpitni termini

Kaj pomenijo certifikati Goethejevega inštituta na posameznih zahtevnostnih stopnjah?

Zahtevnostna stopnja B1

S certifikatom Goethejevega inštituta na stopnji B1 dokazujete, da obvladate temeljna znanja nemščine in da se ustrezno znajdete v vseh okoliščinah vsakdanjega sporazumevanja:

 • pri razločnem govorjenju v standardni nemščini razumete bistvo povedanega, kadar gre za znane reči, s katerimi se redno srečujete na delu, v šoli, prostem času itn.,
 • znajdete se v večini situacij, ki so pogoste in predvidljive, če potujete po nemško govorečih deželah,
 • znate preprosto in povezano pripovedovati o temah, ki jih poznate ali vas zanimajo,
 • znate opisati dogodke, izkušnje, sanje, upanja in načrte ter utemeljiti in pojasniti svoja mnenja in stališča.

Pomembno je vedeti, da je za doseganje te ravni znanja načeloma potrebno 350 do 650 ur učenja tujega jezika.  Certifikat na stopnji B1 je tudi pogoj za pridobivanje nemškega državljanstva.

Zahtevnostna stopnja B2

S certifikatom Goethejevega inštituta na stopnji B2 dokazujete, da ste dosegli višjo raven poznavanja in rabe nemškega jezika v različnih okoliščinah:

 • razumete bistvo zahtevnejših besedil o konkretnih in abstraktnih temah, razumete  strokovna besedila s svojega strokovnega področja,
 • v medosebnih pogovorih govorite tekoče in brez večjega napora,
 • znate tvoriti jasna in razumljiva besedila o različnih temah, utemeljeno razložiti svoja stališča, pojasniti prednosti in pomanjkljivosti česa.

Pomembno je vedeti, da je za doseganje te ravni znanja potrebno 600 do 800 ur učenja tujega jezika. Certifikat na stopnji B2 je v mnogih državah pogoj za vpis na germanistične in primerljive jezikoslovne, prevodoslovne ali literarnovedne študijske programe.

 Zahtevnostna stopnja C1

S certifikatom Goethejevega inštituta na stopnji C1 dokazujete, da ste učinkovit govorec nemščine:

 • razumete različna zahtevnejša in obsežnejša besedila ter prepoznavate implicitno izražene misli,
 • izražate se tekoče in spontano, ni vam treba iskati ustreznih izrazov,
 • prožno in učinkovito uporabljate tuji jezik v družabnih, poklicnih ali akademskih položajih,
 • znate tvoriti jasna, pregledna in poglobljena besedila o zahtevnih temah.

Pomembno je vedeti, da je za doseganje te ravni znanja potrebno 800 do 1000 ur učenja tujega jezika. S Certifikatom Goethejevega inštituta na stopnji C1 vam univerze in druge visokošolske ustanove v nemškem govornem prostoru priznajo sprejemni izpit iz nemškega jezika.

Zahtevnostna stopnja C2

S certifikatom Goethejevega inštituta na stopnji C2 dokazujete, da mojstrsko obvladate nemški jezik:

 • z lahkoto in brez izjeme razumete vse, kar slišite ali preberete,
 • znate povzemati informacije iz različnih govornih in pisnih virov in tvoriti argumentirana in koherentna besedila,
 • izražate se spontano, tekoče, natančno in tudi pri najbolj zahtevnem sporazumevanju ločujete med drobnimi pomenskimi odtenki.

Pomembno je vedeti, da je za doseganje te ravni znanja potrebno 1000 do 1200 ur učenja tujega jezika. S Certifikatom Goethejevega inštituta na stopnji C2 se na univerze in druge visokošolske izobraževalne ustanove  v nemškem govornem prostoru lahko vpišete brez predhodnega preverjanja jezikovnega znanja.

 Primerjajte

http://www.goethe.de/ins/si/lju/lrn/stf/slindex.htm

 

Izpitni termini

Izpitni termini v študijskem letu 2020/2021

 

Kako poteka izpit?

Izpit je sestavljen iz ustnega in pisnega preverjanja znanja in spretnosti sporazumevanja v nemščini. Pisni in ustni del posameznega izpita potekata v istem dnevu ali v dveh različnih dnevih.

Pisni del se začne ob 9.00 in traja 150 minut (Zertifikat Deutsch), 190 minut (B2-Goethe-Zertifikat, C1-Goethe-Zertifikat) ali 300 minut (C2-Goethe-Zertifikat).

Ustni del traja 15 minut, če se izvaja v parih (Zertifikat Deutsch, B2-Goethe-Zertifikat, C1-Goethe-Zertifikat), 10 minut, če se izvaja individualno (Zertifikat Deutsch, B2-Goethe-Zertifikat, C1-Goethe-Zertifikat), 20 minut (C2-Goethe-Zertifikat).

 

Informacije in prijava

Center za vseživljenjsko izobraževanje FF UM

E-naslov: cvi.ff@um.si

Goethe-prijavnica-skupine_nova

Goethe -prijavnica-posamezniki_nova