Mobilni dostop | E-pošta | Zemljevid strani |  |  | 
Išči:
Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Telefon: +386 2 22 93 840
E-mail: ff@um.si
Kje smo?

   

Certifikatni izpiti iz madžarskega jezika ECL Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu - sedaj jih lahko opravljate tudi na Oddelku za madžarski jezik in književnost Filozofske fakultete Univerze v Mariboru!

Oddelek za madžarski jezik in književnost na Filozofski fakulteti UM je od januarja 2016 partner ECL Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu in izvaja mednarodno uveljavljene certifikatne izpite iz madžarskega jezika.

Certifikatni izpiti ECL Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu so uveljavljeni preizkusi znanja madžarskega jezika na različnih zahtevnostnih stopnjah, pridobljeni certifikati pa mednarodno veljavne in zaupanja vredne listine, s katerimi verodostojno dokazujete svoje znanje madžarskega jezika.

Z opravljenimi certifikatnimi izpiti ECL Mednarodnega jezikovnega centra Univerze v Pécsu dokazujete znanje madžarščine na različnih zahtevnostnih stopnjah, kot jih določajo evropsko uveljavljeni in enotni opisi znanj za tuje jezike (A1 do C2).

Na Filozofski fakulteti UM lahko pridobite certifikatne listine na šestih zahtevnostnih stopnjah glede na opise jezikovnih znanj po Skupnem evropskem jezikovnem okviru:

  • certifikat na stopnji A1,
  • certifikat na stopnji A2,
  • certifikat na stopnji B1,
  • certifikat na stopnji B2,
  • certifikat na stopnji C1,
  • certifikat na stopnji C2.

Na Oddelku za madžarski jezik UM FF vam bomo na posebnih konzultacijah brezplačno in individualno svetovali in pomagali pri izbiri primerne zahtevnostne stopnje ter vas podrobno seznanili z vsebinami in oblikami dela. Po želji boste lahko opravljali uvrstitveni test, ki vam bo olajšal izbiro primernega izpita.

Priporočamo, da se pred opravljanjem izpitov udeležite individualnega ustreznega pripravljalnega tečaja in se tako načrtno in natančno pripravite na opravljanje certifikatnih izpitov.

Izpit je sestavljen iz ustnega in pisnega preverjanja znanja in spretnosti sporazumevanja v madžarščini.

Izpiti se izvajajo po dogovoru.

Kontakt: izr. prof. dr. Jutka Rudaš, predstojnica Oddelka za madžarski jezik in književnost; jutka.rudas.@um.si.

***

Nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsga magyar nyelvből

Nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsgára lehet jelentkezni magyar nyelvből a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén.

2016 januárjában a Maribori Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Egyetem Idegen Nyelvi Központjával közösen szervezett, nemzetközileg elismert ECL nyelvvizsgák lebonyolítására. Az együttműködési megállapodással - Szlovéniában egyedüli intézményként - magyar nyelvből a PTE akkreditált vizsgahelye lett a Maribori Egyetem, s közösen nemzetközileg elismert ECL tanúsítványt adnak ki magyar nyelvből.

Az ECL nyelvvizsga szabványos, megbízható és összehasonlítható nyelvvizsga. ECL nyelvvizsga egységes, megbízható és érvényes mércét biztosít a megszerzett nyelvtudás méréséhez. A valós életben szükséges nyelvtudást méri, nincsenek benne nyelvtani tesztek és fordítási feladatok. Az írásbeli feladatok megoldásához szótár használata engedélyezett. A páros szóbeli vizsgára könnyebb a felkészülés, és kevésbé stresszes a vizsga.

A minősítő vizsgát a Pécsi Tudományegyetem ECL nemzetközi vizsgaközpontjában dolgozzák ki a magyar nyelv különböző szintjein, ezzel nemzetközileg érvényes bizonyítványt és megbízható dokumentumot szerezhetnek a vizsgázók, amellyel hitelt érdemlően bizonyíthatják tudásukat magyar nyelven.

A Pécsi Tudományegyetem ECL nemzetközi vizsgaközpontja által kiadott minősítő vizsga bizonyítja a magyar nyelv ismeretét különböző szinteken, a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott szinteken (A1-C2). A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett tanúsítvány Közös Európai Referenciakeretnek megfelelően hat szinten igazolja a nyelvtudást.

A Közös Európai Referenciakeret három csoportba osztva összesen hat nyelvtudási szintet határoz meg, amelyekben cselekvésközpontú leírások segítségével definiálják, hogy az egyes szinteken a nyelvtanulók mit tudnak és mire képesek. Ezek a szintek a minimumszintű nyelvtanuló alapvető ismereteitől egészen a haladó nyelvtanuló magas szintű nyelvtudásáig tartanak.


A közös referenciaszintek:

Mesterfokú nyelvhasználó (Proficient user) Mesterszint (Mastery) C2
Haladószint (Effective Operational proficiency) C1
Önálló nyelvhasználó (Independent user)) Középszint (Vantage)) B2
Küszöbszint (Threshold) B1
Alapszintű nyelvhasználó (Basic user) Alapszint (Waystage)) A2
Minimumszint (Breakthrough)) A1

Fontos tudni, hogy a fenti hat kritériumszint mellett három „plusz szint"-et is megkülönböztet a KER, amelyek a következők: A2+ (A2 és B1 között), B1+ (B1 és B2 között) és B2+ (B2 és C1 között).

A Maribori Egyetem magyar tanszéke ingyenes, egyéni konzultációkat biztosít, segíti a megfelelő nehézségi szint kiválasztását, és a vizsgákhoz kapcsoló típusfeladatokkal is megismerteti a jelentkezőt. Szükség esetén szintfelmérő tesztet lehet írni, amely megkönnyíti a megfelelő vizsgaszint kiválasztását.

Javasoljuk, hogy a vizsga előtt a jelentkezők vegyenek részt vizsgafelkészítő tanfolyamon, így tudatosan és gondosan felkészülhetnek a nemzetközileg érvényes magyar nyelvvizsgára.

A vizsgán szóbeli és írásbeli ismereteket és kommunikációs készségeket mérünk magyarul. Lehetőség van részvizsga ismétlésére is.