ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
4. 6. 2018 Informativni dan FF UM za vpis v podiplomske študijske programe 2. in 3. stopnje
30. 5. 2018 Mednarodna znanstvena konferenca Slavistični znanstveni premisleki – Cankarjev list v cvetu bele krizanteme
28. 5. 2018 Razstava o Ivanu Cankarju z naslovom Romal sem po široki cesti
25. 5. 2018 OTO RIMELE: ANOMALIJE
16. 5. 2018 Zagovor doktorske disertacije mag. Gašperja Šmida s področja zgodovinopisja
11. 5. 2018 Srečanje in predstavitev SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem