Seznam predavalnic za sprejem brucev po oddelkih


Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom (27. 4. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Sklep o preklicu Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM

Dopis članicam in drugim članicam - Dokončen seznam kandidatov za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Dokončen seznam popolnih kandidatur za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za druge delavce ki sodelujejo v AZ FF

Sklep - Sodelovanje drugih delavcev v akademskem zboru FF UM

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020«


ESEMÉNYEK Več dogodkov >>
1. 10. 2020 Zagovor magistrskega dela Tanje Mencigar z naslovom Geographische Namen in Reiseführern für Burgen- und Schlösserstraße
29. 9. 2020 Zagovor diplomskega dela Lee Hojsak z naslovom Holistische Stilanalyse ausgewählter Werbespots der Marke Labello
29. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Valentine Lesic z naslovom Die Sprache des Nachbars: Bedeutung der slowenischen Sprache für Teilnehmer an Slowenischkursen im südsteirischen Grenzgebiet Österreichs
29. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Špele Arzenšek z naslovom Ocena solarnega potenciala občine slovenska bistrica in etični vidiki rabe sončne energije
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Janje Sekolovnik z naslovom Samomorilno vedenje, depresija in zasvojenost s pametnim telefonom med mladostniki
28. 9. 2020 Zagovor magistrskega dela Doroteje Štrucl z naslovom Der Gebrauch von Abtönungspartikeln in deutschen Texten slowenischer Studierender


 

Anglisztika és amerikanisztika Filozófia Földrajz Germanisztika Magyar nyelv és irodalom Pedagógia Fordítástudomány Pszichológia Szláv nyelvek és irodalmak Szociológia Művészettörténet Történelem