Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet UM


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


VERANSTALTUNGEN Weitere Ereignisse >>
24. 3. 2020 Usposabljanje učiteljev v Franciji
22. 1. 2020 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE - KITAJSKA MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO
22. 1. 2020 Predstavitev knjige z naslovom O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976)
22. 1. 2020 Gostujoče predavanje z naslovom Spreminjanje družbene organiziranosti spolnosti v Sloveniji: medgeneracijske razlike in podobnosti
22. 1. 2020 Predstavitev študija v tujini: ERASMUS+ in CEEPUS
21. 1. 2020 Potopisno predstavitev Jane Jaušovec z naslovom FLORIDA – država sonca, košarke in čarovnije


 

Anglistik und Amerikanistik Philosophie Geographie Germanistik Hungaristik Pädagogik Translation- swissenschaft Psychologie Slawistik Soziologie Kunstgeschichte Geschichte