Poročilo o izvoljenih kandidatih v študentski svet FF UM

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom - začasni novi ukrepi (14. 10. 2020)

Obvestilo dekana FF UM študentom in študentkam (30. 9. 2020)

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Izvedba študijskega procesa v zimskem semestru 2020_21 (30. 9. 2020)

Dostopnost storitev za študente (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom (27. 4. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Volilni imenik iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost

Volilni imenik iz vrst drugih delavcev

Popravek Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ

Sklep o razpisu volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FF UM

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Akademski zbor FF UM

Sklep - Število predstavnikov v Akademski zbor FF UM


VERANSTALTUNGEN Weitere Ereignisse >>
27. 1. 2021 Predavanje z naslovom “Žalost onkraj sanj: Peter Handke in Slovenija”
25. 1. 2021 Zagovor magistrskega dela Urške Mesarič z naslovom Preventivno delo z agresivnimi učenci v osnovni šoli
22. 1. 2021 Zagovor magistrskega dela Tomaža Markoviča z naslovom Zemljiška posest rodbine Mauerburg v ormoško–ljutomerski okolici ter goricah po urbarju 1688
18. 1. 2021 Vabljeno predavanje - Marina Garić (pedagoginja - I. OŠ Celje)
15. 1. 2021 Zagovor magistrskega dela Klavdije Gredin z naslovom Modern Aspects of the Labyrinth in Literature
15. 1. 2021 Vabljeno predavanje - prof. dr. Dragutin Kermek (Univerza v Zagrebu)


 

Anglistik und Amerikanistik Philosophie Geographie Germanistik Hungaristik Pädagogik Translation- swissenschaft Psychologie Slawistik Soziologie Kunstgeschichte Geschichte