OBVESTILO O ZAPRTJU STAVBE FF UM

Dostopnost storitev za študente – letni semester 2020/2021

VOLITVE V UPRAVNI ODBOR - Volilni imenik iz vrst drugih delavcev

Poročilo o izvoljenih kandidatih v študentski svet FF UM

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Vabilo na zbor nepedagoških in drugih delavcev Filozofske fakultete UM

Popravek Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ

Sklep o razpisu volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Sklep - Število predstavnikov v Akademski zbor FF UM


VERANSTALTUNGEN Weitere Ereignisse >>
2. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Jasmine Denša z naslovom Besediloslovna interpretacija odlomkov izbranih priročnikov za samopomoč
1. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Kisilak z naslovom Analiza trendov vročinskih valov v Pomurju v obdobju 1961-2018
12. 8. 2021 Zagovor magistrskega dela Timotej Fafulić z naslovom Zgodovinsko – sociološka analiza tržnega socializma v Jugoslaviji, 1965–1972
29. 7. 2021 Zagovor magistrskega dela Špele Horvat z naslovom Razvoj, implementacija in evalvacija programa krepitve duševnega zdravja v ženskem zaporu
29. 7. 2021 Zagovor magistrskega dela Gligorje Miljatović z naslovom Osebnostne lastnosti v povezavi z impulzivnim nakupovanjem prek spleta
20. 7. 2021 Zagovor magistrskega dela Sandre Feher z naslovom Orwell Going Down and Out: Analysis of Autobiographical Elements in Down and Out in Paris and London
 

Anglistik und Amerikanistik Philosophie Geographie Germanistik Hungaristik Pädagogik Translation- swissenschaft Psychologie Slawistik Soziologie Kunstgeschichte Geschichte