Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet UM


Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


DOGODKI Več dogodkov >>
24. 3. 2020 Usposabljanje učiteljev v Franciji
22. 1. 2020 Srečanje v nizu mesečnih pogovorov SOŽITJE - KITAJSKA MED TRADICIJO IN SODOBNOSTJO
22. 1. 2020 Predstavitev knjige z naslovom O zgodovini slovenske krščanske demokracije. Spominski zapisi dr. Jakoba Mohoriča (1888– 1976)
22. 1. 2020 Gostujoče predavanje z naslovom Spreminjanje družbene organiziranosti spolnosti v Sloveniji: medgeneracijske razlike in podobnosti
22. 1. 2020 Predstavitev študija v tujini: ERASMUS+ in CEEPUS
21. 1. 2020 Potopisno predstavitev Jane Jaušovec z naslovom FLORIDA – država sonca, košarke in čarovnije
20. 1. 2020 Gostujoče predavanje doc. dr. Reneja Markoviča z naslovom Časovno potovanje?
17. 1. 2020 Predstavitev knjige z naslovom Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma
15. 1. 2020 Otvoritev razstave "Razgledi Maribora. Odmik od ustaljene vedute."
14. 1. 2020 Uvodni sestanek v Turčiji za Erasmus+ projekt Safe2Food

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina