Dostopnost storitev za študente – letni semester 2020/2021

VOLITVE V UPRAVNI ODBOR - Volilni imenik iz vrst drugih delavcev

Poročilo o izvoljenih kandidatih v študentski svet FF UM

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Vabilo na zbor nepedagoških in drugih delavcev Filozofske fakultete UM

Popravek Sklepa o razpisu volitev predstavnikov študentov v AZ

Sklep o razpisu volitev za člane UO UM iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, drugih delavcev in študentov UM

Sklep - Število predstavnikov v Akademski zbor FF UM


DOGODKI Več dogodkov >>
12. 3. 2021 Mednarodna znanstvena konferenca ''Perspektive razvoja izobraževanja učiteljev''
5. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Nine Mikl z naslovom Povezanost dispozicijskega optimizma in pozitivnih pričakovanj glede zdravljenja z okrevanjem pri srčno žilnih obolenjih
5. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Maje Zadravec z naslovom Psihološko blagostanje, stres in vključenost v šolanje staršev otrok s posebnimi potrebami
3. 3. 2021 Literarni večer Ko listje spreminja barve
2. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Tanje Klobasa z naslovom Elektronska redovalnica z vidika učiteljev, učencev in staršev
1. 3. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Švigelj z naslovom Serious vs. Satire – Today’s Future as Depicted in the World-Building Elements of Blade Runner and Futurama
25. 2. 2021 Spletno predavanje dr. Aleša Mavra: Belorusija med zgodovino in prihodnostjo
25. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Maše Rokavec z naslovom Črna smrt na Apeninskem polotoku - primer Sicilija in Toskana
25. 2. 2021 Sodelovanje članic in člana Oddelka za slovanske jezike in književnosti na simpoziju Skladnja slovenskega jezika: med 25. 2. in 27. 2. 2021
25. 2. 2021 Zagovor magistrskega dela Petre Premrl z naslovom Sociološka analiza menstruacije kot specifike vsakdanjega življenja žensk

NE SPREGLEJTE:

Arhiv
 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina