DOGODKI Več dogodkov >>
27. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Barbare Sečkar z naslovom Vloga staršev pri uporabi mobilnega telefona pri osnovnošolcih
27. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Sabine Breznik z naslovom Vzgojna vloga očeta: obdobje zgodnjega mladostništva
23. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Jerneje Breznik z naslovom Korelacija med kulturnim kapitalom in učenjem tujega jezika angleščine
23. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Valerije Sobočan z naslovom IKT im Fach Deutsch als Fremdsprache in der 3. Grundschulklasse – Möglichkeiten der Umsetzung als Fernunterricht
21. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Patricije Tjukajev z naslovom Trendi temperatur na Balkanu med letoma 1961 in 2018 ter ocena temperaturnih sprememb v obdobju od leta 2021-2100
21. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Vita Lavrenčiča z naslovom Primerjava motiviranosti učencev in učenk pri pouku geografije v šoli in na daljavo: analiza učne motiviranosti na primeru Osnovne šole Kungota
21. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Marka Mihelja z naslovom Sodobni pouk geografije v gimnazijah na primeru družbene geografije Avstralije
20. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Žive Rizmal z naslovom Euphemisms in the TV Series Grey’s Anatomy and House M.D.: Analysis of Selected Episodes
17. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Petre Bergant z naslovom Svojilni pridevniki na -(o/e)v iz tujih priimkov literatov svetovne književnosti
16. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Silvije Repas z naslovom Bazinga! Development of Humour in Selected Episodes of the Sitcom The Big Bang Theory
16. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Polonce Potisk z naslovom Prevajanje koronaizrazja v slovenskih tiskanih revijah in izdelava trojezičnega glosarja
15. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Janžekovič z naslovom Humor in Animated Movies: Shrek
14. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Jerneje Breznik z naslovom Palestinsko vprašanje v kontekstu jugoslovanske zunanje politike
14. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Nike Duh z naslovom Ikonografske posebnosti poslikave v podružnični cerkvi na Sv. Primožu nad Kamnikom – analiza likovnih vzorov
14. 9. 2021 Tradicionalni simpozij Pleteršnikovi dnevi z naslovom Narečno besedje slovenskega jezika
14. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Nike Duh z naslovom Raumkonstruktionen im Roman Magdalena Sünderin (1995) von Lilian Faschinger
10. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Laure Kovač z naslovom Počutje romskih otrok v osnovni šoli in njihove zaznave odnosov z vrstniki in učitelji
10. 9. 2021 Simpozij ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena in 10. Kocenova sobota
9. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Gregorja Lešnjaka z naslovom Turistične kmetije in stanje podeželskega turizma v občini Gornja Radgona
8. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Anje Bogdan z naslovom Medgeneracijska solidarnost v postmoderni družbi
8. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Tjaše Ignatijev z naslovom Različni vidiki uporabe pametnega telefona in učno delovanje srednješolcev
8. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Mirjam Fašmon z naslovom Absorpcija, disociacija in sugestibilnost kot napovedniki globine hipnoze
8. 9. 2021 Zagovor magistrskega dela Davida Janeta z naslovom Strategije kognitivnega spoprijemanja s čustvi pri študentih in zaposlenih
8. 9. 2021 Zagovor diplomskega dela Kristiana Gašparja z naslovom Homoerotik und Realitätsreferenzen im Roman Ruf mich bei deinem Namen
8. 9. 2021 Zagovor diplomskega dela Jerneja Čelofige z naslovom C.F. Meyers Gedicht Stapfen. Versuch einer Interpretation