OBVESTILO DEKANA o novih smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM

DOPIS DEKANA FF UM ŠTUDENTKAM IN ŠTUDENTOM

Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti RS v letu 2020

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Obvestilo o dostopu na Filozofsko fakulteto UM

POSODOBLJENO 24. 4. 2020 - Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa

UPDATED 24. 4. 2020 Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Sklep o razpisu 17 predstavnikov študentov v Akademski zbor Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete UM

Dopis članicam in drugim članicam - Dokončen seznam kandidatov za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Dokončen seznam popolnih kandidatur za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za druge delavce ki sodelujejo v AZ FF

Sklep - Sodelovanje drugih delavcev v akademskem zboru FF UM

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020«


DOGODKI Več dogodkov >>
5. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Tjaše Lipovec z naslovom Tradicionalizem, kulturni kapital in poslušanje narodno-zabavne glasbe med mladimi
2. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Jake Zapečnika z naslovom Slovenskoameriška skupnost v Clevelandu po letu 1991
1. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Tanje Vajs z naslovom Spreminjanje kontinentalnosti v Evropi med leti 1938 in 2018
1. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Darije Močnik z naslovom Učinek delavnic regulacije čustev pri mladostnikih s čustvenimi in vedenjskimi težavami
1. 6. 2020 Zagovor magistrskega dela Anje Fideršek z naslovom Branje kot kulturna vrednota
27. 5. 2020 Zagovor magistrskega dela Špele Flegar z naslovom Primerjava študijskih programov pedagogike na javnih univerzah v Sloveniji in na Hrvaškem
27. 5. 2020 Zagovor magistrskega dela Urške Gačnik z naslovom Izobraževanje starejših oseb na kulturno-umetniškem področju v domu starostnikov
26. 5. 2020 Zagovor magistrskega dela Doris Sorgar z naslovom A Cultural Studies Analysis of American and Japanese Crime Fiction
25. 5. 2020 Zagovor magistrskega dela Sergeje Jelenko z naslovom Vloga stilov vodenja in opore nadrejenega pri usklajevanju dela in zasebnega življenja ter delovni zavzetosti
20. 5. 2020 Zagovor magistrskega dela Polone Stergar z naslovom Koncepti tujosti/drugosti ob liku umetnika v izbranih romanih Ivana Cankarja in Vladimirja Levstika

NE SPREGLEJTE:

Arhiv


 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina