Dopis dekana FF UM študentkam in študentom - začasni novi ukrepi (14. 10. 2020)

Obvestilo dekana FF UM študentom in študentkam (30. 9. 2020)

Dopolnjen varnostni protokol (30. 9. 2020)

Izvedba študijskega procesa v zimskem semestru 2020_21 (30. 9. 2020)

Dostopnost storitev za študente (30. 9. 2020)

Obvestilo dekana o smernicah za izvajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter navodila za delo v prostorih Filozofske fakultete UM (20. 5. 2020)

Dopis dekana FF UM študentkam in študentom (27. 4. 2020)

Projekt Razlagamo.si na Filozofski fakulteti UM

Načrt Univerze v Mariboru za zagotavljanje kontinuiranega dela v času pojavljanja koronavirusa (posodobljeno 29. 6. 2020)

Plan of the University of Maribor for Ensuring Continuous Work in the Time of Coronavirus (updated 24. 4. 2020)

Navodila nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) priporoča

Navodilo o prepovedi kajenja na UM PEF, UM FNM in UM FF


SKLEPI

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prorektorja iz vrst visokošolskih učiteljev za študijsko dejavnost Univerze v Mariboru

Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane Študentskega sveta Filozofske fakultete UM

Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za mednarodno dejavnost in promocijo iz vrst visokošolskih učiteljev Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru

Sklep o preklicu Akademskega zbora Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Filozofske fakultete Univerze v Mariboru

Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat UM

Dopis članicam in drugim članicam - Dokončen seznam kandidatov za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Dokončen seznam popolnih kandidatur za nadomestnega člana UO UM iz vrst študentov

Sklep o razpisu volitev za druge delavce ki sodelujejo v AZ FF

Sklep - Sodelovanje drugih delavcev v akademskem zboru FF UM

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru 2020«


DOGODKI Več dogodkov >>
10. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Valerije Tominc z naslovom Eigenschaften des E-Mail-Romans am Beispiel von Matthias Zschokes Lieber Niels und Daniel Glattauers Gut gegen Nordwind
9. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Nine Gracej z naslovom Shakespeare’s Lady Macbeth and Leskov’s Sergei from Lady Macbeth of Mtsensk: A Stylistic Comparison of Two Accomplices
4. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Vanese Volk z naslovom Ksenofobija v spletnih komentarjih slovenskih in avstrijskih medijev o Angeliki Mlinar in Almi Zadić
3. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Maruše Duh z naslovom Didaktične igre pri učenju in poučevanju angleškega jezika v 6. razredu osnovne šole
3. 12. 2020 Zagovor magistrskega dela Vesne Vrečko Pizzulin z naslovom Značilnosti spanja študentov v obdobju uradno razglašene epidemije Covid-19 v Sloveniji: vloga spalne higiene
1. 12. 2020 Znanstveni simpozij PRELOMNI DOGODKI LETA 1920
30. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Roberta Filipčiča z naslovom Medjezikovno razumevanje slovenskega in češkega jezika
27. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Valentine Polanec z naslovom Strategije prevajanja naslovov animiranih filmov in grozljivk v slovenskih kinematografih
27. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Lee Špende z naslovom Vloga digitalne kompetence za učitelje in pedagoge
27. 11. 2020 Zagovor magistrskega dela Maruše Duh z naslovom IKT v šoli in doma

NE SPREGLEJTE:

Arhiv 


Anglistika in amerikanistika Filozofija Geografija Germanistika Madžarski jezik in književnost Pedagogika Prevodoslovje Psihologija Slovanski jeziki in književnosti Sociologija Umetnostna zgodovina Zgodovina